Samenwerken

Stichting Samenspraak Apeldoorn is een samenwerkingsverband bestaande uit maatschappelijke, levensbeschouwelijke en religieuze organisaties en instellingen, die zich onder meer ten doel stelt om de dialoog tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de Apeldoornse samenleving te bevorderen.

Bestuur: Roelof Oudman (voorzitter), Henk de Boer (penningmeester) en Quirine Lensvelt-Ruijs (lid/kinderdialoog)

Stichting Samenspraak Apeldoorn
Minervalaan 37
7321 DP Apeldoorn

KvK nr. 59216999
Btw nr. 853372.299
Rabobank NL95RABO 0137 7113 79

06-13706035

Aangeslotenen Stichting Samenspraak Apeldoorn

 • AABA (Antiliaans/Arubaans)
 • Apeldoorns Beraad van Kerken
 • Gemeente Apeldoorn
 • Humanistisch Verbond
 • Don Bosco
 • Don Bosco Assel
 • ANBO
 • Politie District Apeldoorn
 • Somalische Vereniging
 • Stichting Ontmoeten Culturen
 • Stichting Assalaam (Marokkaans)
 • Stichting Kwan Yik Wui Apeldoorn (Chinees)
 • Stichting Mudanthe (MUziek, DANs & THEater)
 • Turks Islamitisch Cultureel Centrum Apeldoorn
 • VWI (lid als waarnemer).
 • Happy World
 • Alevitische Turkse Vereniging
 • Stichting VAVA
 • SANA
 • Platform Academisch Café
 • Stichting Da Capo
 •  Stichting XYZ

Partners

 • Amnesty International
 • Art. 1 Noord MD Veluwe
 • Stichting Vluchtelingenwerk Apeldoorn
 • Stimenz
 • Transformatoren Netwerk Apeldoorn

Afspraken samenwerking VWI – PDDA vastgesteld in de bestuursvergadering PDDA d.d. 27 mei 2013 en de vergadering adviesraad-VWI d.d. 27 augustus 2013.

 • Lid adviesraad VWI ( werkgroep Integratie) als waarnemer in de PDDA
 • Het uitwisselen van notulen van de wederzijdse vergaderingen zoals bestuursvergaderingen PDDA, openbare vergaderingen adviesraad VWI, werkgroepvergaderingen Integratie (VWI)
 • Samenwerking in het bevorderen van maatschappelijke participatie van etnische minderheden op het gebied van werk en inkomen.
 • Bevorderen van kansen voor etnische jongeren op de arbeidsmarkt.
 • Het bijdragen van een goede verstandhouding tussen de diversiteit van bevolkingsgroepen in de samenleving. (versterking van sociale cohesie)
 • Actieve deelname aan gespreksgroepen met minderheidsorganisaties.
 • Mogelijke rol adviesraad VWI naar de gemeente voor het geven van (ongevraagd) advies binnen het werkgebied van de adviesraad VWI.
 • Als adviesraad VWI een brugfunctie vervullen tussen PDDA (doelgroepen/achterban) en de politiek. (college B&W en/of de politieke partijen.)
 • Om de maatschappelijke samenwerking van de verschillende etnische minderheden te bevorderen verwacht de adviesraad VWI van de PDDA een inspanning om een brug te zijn voor de etnische minderheden, waarmee ze zich actief gaan opstellen om hun rol in de (Apeldoornse) samenleving te verstevigen. De adviesraad VWI zal de PDDA, daarin waar mogelijk, ondersteunen.

VWI = Voorzieningen voor Werk en Inkomen
PDDA = Platform Duurzaam Dialoog Apeldoorn, nu Stichting Samenspraak Apeldoorn