Week van de dialoog 2022: een verslag

De week van de dialoog 2022 had het thema ‘Samen Thuis’. Op verschillende locaties in Apeldoorn werden er diverse dialogen gehouden tijdens die eerste week van november. 

Het was een mooie week met bijzondere dialogen. Op deze pagina lees je een aantal verslagen en kan je meekijken via foto’s. Niet van alle dialogen zijn verslagen gemaakt, simpelweg omdat het niet altijd gewenst is. Vanwege de intimiteit van het gesprek of omdat men aangeeft de privacy te willen houden. Dit respecteren wij uiteraard.  We beginnen met een mooie fotoreportage van onze opening op 28 oktober die plaatsvond in het Gemeentehuis van Apeldoorn. De foto’s zijn gemaakt door Marnix Klooster. 

Verslagen en foto's van de dialoogtafels

In het Oude Stadshuis

Een mooi gesprek vanmorgen met deelnemers  waarvan drie 20-ers in het kader van hun studie.  Gaf mooie mix met de 60plussers. Over thuis zijn/voelen bij de politiek, thuis voelen als je alleen woont, eenzaamheid en het verlies aan sociale verbanden, het belang van kleine dingen als de vreemde die je op straat tegenkomt gewoon even groeten, de impact van taal maar ook van non-verbale communicatie en over samen in een huis wonen als je elkaar op basis van politieke denkbeelden niet meer verstaat. Dromen over een opvoedcafé,  over maatschappelijke besluitvorming zonder de politiek, over herstel van cohesie op niveau van maatschappij en gezin. Oprecht gesproken met elkaar, met aandacht voor elkaar en geluisterd naar elkaar.   

STG. Geheugensteunpunt in Orca

Met 4 deelnemers een intensieve dialoog gevoerd, waarbij emoties er ook mochten zijn.  Thuis staat voor jezelf kunnen zijn en je veilig voelen. Dat hoeft niet altijd in (je eigen) huis te zijn. Je  kunt je bv. ook bij vrienden, in de natuur  of op vakantie ergens thuis voelen. Eén kaart vatte onze dromen mooi samen, nl. een kaart van Escher met geometrische figuren, als een thuis waar alles precies in elkaar past. Verder werd er gewenst dat er in de toekomst zowel voor ouderen als voor jongeren een eigen (t)huis is. Begin klein, bv.in je eigen huis en omgeving, om je dromen te verwezenlijken. De deelnemers hebben de dialoogtafel als een veilige plek ervaren waar heel persoonlijke dingen zijn verteld

pexels-sergio-souza-5049033

In een ontmoetingscentrum voor ouderen

De dialoog begon een beetje rommelig. Er werd nog koffie en thee gezet en de bezoekers kwamen tussen 10.00 en 11.00uur inlopen op de koffieochtend; voor de meeste (oudere) bewoners was niet duidelijk geweest dat er deze morgen een programma met een dialoog was. We hebben toen maar een zwaan-kleef-aan-dialoog gehouden, waarbij wij de bezoekers opvingen, een kaart lieten kiezen en naar de dialoogtafel begeleidde, waar ze soepel konden instromen. Met twee groepen werken was niet mogelijk vanwege de (gehorige) akoestiek in de ruimte. Zo ontstond er uiteindelijk een groep van 16 personen, die allemaal hun zegje hebben kunnen doen.

Het gesprek ging, na het voorstellen d.m.v. de kaartkeuze, om (het creëren van een) Samen Thuis in een woonzorgcomplex.  Met de vragen: Voel je er thuis (niet iedereen) en wat kun je er aan doen om je Samen Thuis te voelen. Er werd gedroomd over meer omzien naar elkaar en elkaar meer helpen. De deelnemers waren positief over het dialooggesprek. Ze vonden het interessant en zinvol, en ze hoorden verschillende dingen van elkaar waar je op voort kunt borduren, ook dingen die ze (nog) niet wisten. Het was ondanks een rommelig begin een inspirerende en verbindende bijeenkomst.

Bij de Gigant

In de Week van de dialoog, zijn mensen uit Apeldoorn en omgeving, ook bij de Gigant bij elkaar gekomen om de dialoog te ervaren.  Vijf mensen die elkaar niet kenden, gingen in gesprek over een best intieme thema “Samen thuis”. 

Het thema maakte ons allen bewust van hoe veel overeenkomsten we met elkaar hebben, hoe rijk we zijn in onze “thuis” ervaringen. Van de basis “thuis” wat voor ons gecreëerd werd, tot wat we zelf aan het creëren zijn om een eigen Thuis vorm te geven.  

We hebben met elkaar nog eens ontdekt dat ieder van ons uniek is maar vele ervaringen in het leven als overeenkomst hebben. Dat thuis het volgende en meer betekent: een gezin creëren, omgaan met ziekte, mantelzorg, verlies van dierbaren, zorg binnen je gezin, integreren van nieuwe familieleden en de uitdagingen die dit met zich meebrengt, wat dat allemaal met ons doet en hoe het vormt en veel meer.

We hebben gesproken over het belang van thuis voelen in je eigen huis, in je eigen gezin of familie, en ook op je werk. Even belangrijk bleek om thuis in jezelf te voelen, de eenzaamheid of juist de drukte in jezelf en om jezelf heen te accepteren, of juist meedoen met de rest, als een deel van het geheel van wat thuis-gevoel betekent. 

Thuis voelen in een nieuw land, in je oorspronkelijke geboorteland, of juist thuis maken van beiden, zodat je je heel voelt waar je ook bent. 

Sommigen van ons voelen zich snel thuis op andere plekken, zoals op vakantie of bij anderen in huis. Anderen vonden het heerlijk dat vrienden en familie op bezoek kwam, maar ook heerlijk om daarna de eigen ruimte voor zichzelf weer te hebben. En weer sommigen van ons, vonden het heerlijk om de eigen plek te hebben, genietend van de vrijheid en de ruimte die dat geeft.

Thuis gevoel wordt bij de alleenwonende gecreëerd ook door af te spreken met vrienden, of met kinderen en kleinkinderen. Het gevoel van echt samen thuis, waar iemand je een knuffel geeft en jou vraagt hoe jouw dag was; of iemand die altijd thuis op jou wacht als je thuiskomt en jou verwelkomt, is met niets te vervangen. De dromen waren ook heel uniek en bijzonder voor ieder. Deze keer waren de dromen dichter bij huis.. of thuisgevoel.

  • Samen op reis voor meerder maanden naar een warm land in de wintermaanden en daar waar je samen bent ook een thuisgevoel creëren. 
  • De twee werelden van je basis cultuur of land en de cultuur van het land of huis, of gezin waar je nu deel uit maakt, een geheel van maken zodat het beiden als thuis voelen, omdat je deel uit beiden maakt. 
  • Stoppen met werken op je 60e en samen met je partner een met een mobile home de wereld verkennen, ontdekken, beleven. 
  • Oma worden en ergens in een warm land wonen waar iedereen bij elkaar komt, alles met elkaar delen. 

Het was weer heel bijzonder en iedereen ging weer naar huis met een gevoel van verbondenheid en dankbaarheid voor de kracht van de dialoog methode. 

gigant

Verschillen tussen de dialogen

Hoe leuk is het om in de week van de dialoog  praat- en schrijfdialogen in het programma op te nemen. Ik, Anieta Scholten, heb beide in de week van de dialoog in 2022 gedaan en zo kon ik mooi het verschil ervaren.

IMG-20221101-WA0004 schrijfdialoog
IMG_20221102_112326 Kwan Yik Wui

DE PRAATDIALOOG | Als je met een groep rond te tafel zit en de 4 stappen van de dialoogmethode zet, dan komen er veel verschillende invalshoeken op tafel van het thema Samen Thuis. Als bij een praat/ tafeldialoog de eerste 2 of 4 personen hun verhaal hebben verteld, vooral bij de persoonlijke ervaringen/anekdotes, dan bestaat de neiging bij de daaropvolgende sprekers om door te gaan in de richting van de vorige sprekers als zij van tevoren nog geen gedachten of beelden hebben gevormd bij het thema. Het thema kan dan wat eenzijdig belicht blijven.

DE SCHRIJFDIALOOG | Bij een schrijfdialoog is het anders. De vragen die gesteld worden door de dialoogbegeleider worden eerst individueel op papier gezet en daarna leest iedereen zijn/haar eigen verhaal voor. Ook dan komt een breed scala aan ervaringen en gedachten op tafel en zelfs nog meer dan bij de praatdialoog omdat de deelnemers niet door elkaar beïnvloed worden.. De dialoogbegeleider die ik had bij de schrijfdialoog volgde niet exact de 4 stappen, maar denkend aan ‘samen thuis’ hebben we het gedicht van stadsdichter Herman Kattemölle gelezen en de deelnemers hebben er woorden en zinsneden uitgehaald die hen aanspraken en daar spraken we dan over. Het maakte de dialoog  speels.

Als je meedoet aan een schrijfdialoog moet je het wel prettig vinden om gedachten op papier te zetten en bij een tafeldialoog praat iemand waarschijnlijk liever. Daarom is het leuk als de stichting Samenspraak verschillende vormen van dialogen organiseren.  

De wandeldialoog is in 2022, i.v.m. onvoldoende deelnemers, niet doorgegaan. Leuk om volgend jaar ook hier de impact van te bekijken en ik ben ook benieuwd wat de ervaringen met de online-dialoog zijn. En zo kunnen we ook nog fotodialogen houden, theaterdialogen en mindfulnessdialogen. Interessant om te ervaren wat de verschillen zijn. 

Hieronder vinden jullie nog een aantal foto’s van dialogen tijdens de week van de Dialoog. Hiervan hebben we geen verslagen, maar gelukkig hebben we de foto’s nog.

Zonder de locaties kunnen wij niet dialoogtafels organiseren, maar zonder dialoogbegeleiders kunnen we geen dialogen en dus geen Samenspraak houden. Dus bedankt voor jullie inzet tijdens de Week van de Dialoog 2022:

Quirine Lensvelt, Sylvia van Ark, Michiel Wiersinga, Diana van Rijn, Robert Jan Jonker, Anieta Scholten, Roelof Oudman, Bernard Hilgers, Marrie Schoorl, Alina Oudman, Toos Dekkers, Johannette Voorn en Heidi van den Hul!