De Kinderdialoog

Wat is een dialoog

Een dialoog is een onderzoekend gesprek met vragen en antwoorden aan de hand van een (positief) thema. De nadruk bij een dialoog ligt op het naar elkaar luisteren, open vragen stellen en deze samen onderzoeken. Een dialoog is geen discussie en geen debat. In een discussie wil je de ander overtuigen van je eigen mening. Een dialoog is een gezamenlijk nadenken. Tijdens een Kinderdialoog wordt dit spelenderwijs gedaan, opdat op jonge leeftijd het belang van aandachtig luisteren en het laten uitspreken van de ander wordt geleerd.

Wat zijn de regels bij de Kinderdialoog:

* Ieder kind komt aan de beurt
* Je laat elkaar uitpraten
* Je luistert naar de ander
* Je mag alles zeggen en vragen, met respect voor de ander.

De Kinderdialoog kent vier stappen:

* Wie ben je en waar moet je het eerst aan denken bij dit thema,
* Heb je zelf iets meegemaakt wat aansluit bij het thema,
* Wat is je droom,
* Wat vond je van dit gesprek, wat neem je mee en ga je nu ook dingen anders doen.

Waar en wanneer kun je de Kinderdialoog op school inzetten;

* Je kunt de dialoog integreren in waar je mee bezig bent
* Je kunt aanhaken bij een van de  thema’s die door het jaar heen gepland staan,
* Als afronding van een thema i.p.v. een kringgesprek,
* Als school kan je ook meedoen met de landelijke week van de dialoog.