Onverwachte Ontmoetingen

We hebben de neiging om mensen met een soortgelijke achtergrond of levensvisie om ons heen te verzamelen, maar praten met vreemden is – anders dan we zelf vaak denken – goed voor ons. Ontmoetingen met andere, nieuwe en onverwachte mensen en ideeën dagen ons uit te (leren) luisteren naar een ander, te (leren) kijken met andere ogen en ons te (laten) verrassen. Samenspraak Apeldoorn wil deze ‘onverwachte ontmoetingen’ stimuleren, maar hoe pak je dat aan?

Wij gaan Onverwachte Ontmoetingen vorm geven door:
– Het ontwikkelen van Tafels voor Resultaten, waarbij concreet met de inzet van dialoog op zoek wordt gegaan naar concrete projectideeën waarmee onverwachte ontmoetingen gefaciliteerd worden.
– Onverwachte Ontmoetingen te organiseren met inzet van de Mensenbingo.