Projecten

Stichting Samenspraak Apeldoorn wil dat uitsluiting vanwege ras, etniciteit, beperking stopt. Samenspraak Apeldoorn brengt mensen met elkaar in gesprek. Samenspraak kan altijd plaatsvinden: met je buren, je collega’s, bij de kassa op het schoolplein. Als je ‘samenspraak’ op de dialoogmanier beoefent, draag je bij aan een ontspannen samenleving waarin uitsluiting wordt tegengegaan. Op deze wijze willen we bijdragen aan een sociale en vreedzame (Apeldoornse) samenleving.

Samenspraak Apeldoorn organiseert zelf activiteiten waarbij we de dialoog als middel tot faciliteren van het gesprek inzetten. Ook sluiten wij aan op plekken waar men elkaar treft om aldaar onze deskundigheid in te zetten. Zo komen mooie coproducties tot stand.

Onverwachte Ontmoetingen

We hebben de neiging om mensen met een soortgelijke achtergrond of levensvisie om ons heen te verzamelen, maar praten met vreemden is – anders dan we zelf vaak denken – goed voor ons. Ontmoetingen met andere, nieuwe en onverwachte mensen en ideeën dagen ons uit te (leren) luisteren naar een ander, te (leren) kijken met andere ogen en ons te (laten) verrassen. Samenspraak Apeldoorn wil deze ‘onverwachte ontmoeting’ stimuleren, maar hoe pak je dat aan?

Wij gaan Onverwachte Ontmoetingen vorm geven door:
– Het ontwikkelen van Tafels voor Resultaten, waarbij concreet met de inzet van dialoog op zoek wordt gegaan naar concrete projectideeën waarmee onverwachte ontmoetingen gefaciliteerd worden.
– Onverwachte Ontmoetingen te organiseren met inzet van de Mensenbingo.

Kwestiezz!

Kwestiezz! staat voor een serie dialogen, die voorafgegaan worden door bijvoorbeeld een spreker, beeldmateriaal, verhaal of anderszins. De dialogen kunnen op dezelfde dag als de gekoppelde activiteit of enkele dagen later geprogrammeerd worden.

De huidige serie staat in het teken van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden.
Deelnemers gaan met elkaar de uitdaging aan thema’s samenhangend met het Slavernijverleden en doorwerkingen daarvan in het heden, te bespreken.
Suggesties voor andere thema’s die ons bereiken nemen we in overweging.

Bij Kwestiezz! wordt vooralsnog samengewerkt met CODA, Orpheus en Art 1.