Wij zijn Samenspraak: een groep enthousiaste vrijwilligers die Apeldoorners dichter bij elkaar willen brengen.

Mensen

Onze mensen zetten zich in om Apeldoorners met elkaar in dialoog te brengen. Onze overtuiging: overal waar mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan, worden muren afgebroken en ontstaat er meer onderling begrip. Mensen worden daardoor vriendelijker tegen elkaar en zo wordt de stad iedere keer een klein beetje mooier!

Samenspraak, dat doe je elke dag. Samenspraak is van ons allemaal.  

Doe je mee?

Word vrijwilliger

Heb jij ook een hart voor Apeldoorn? Wil je meehelpen om de stad te maken tot “onze” stad? Een stad waar we trots op zijn, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen, waar iedereen meetelt. Een stad waar we er voor elkaar zijn. Doe je mee? Neem vrijblijvend contact met ons op via facebook, twitter of mail, of loop eens bij ons binnen voor een kop koffie in de Buurtkamer! 

Word gespreksbegeleider

Heb je wel eens een dialoogtafel meegemaakt? Ook al zo enthousiast? We volgen de vier stappen volgens de methode van ‘de Dialoog’. Samenspraak verzorgt gratis trainingen voor iedereen die wil worden opgeleid tot gespreksbegeleider. Lijkt je dit wat of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op. Trainingen worden regelmatig ingepland.  

Visie

Samenspraak draagt bij aan begrip voor verschillen tussen de diverse mensen uit Apeldoorn. Dat doen we door “samenspraak” in Apeldoorn te bevorderen tussen mensen van verschillende afkomst, levensovertuiging, cultuur, achtergronden, uiterlijk en niveau. Doordat je luistert naar de ander en naar zijn of haar dromen en doordat de ander ook naar jou luistert, doe je ervaringen op die je de rest van je leven bij kunnen blijven. 

We zijn in de buurt en organiseren evenementen waar Apeldoorners met elkaar in dialoog kunnen gaan. Hiervoor leidt Samenspraak Apeldoorners tot gespreksbegeleiders op die de gesprekken begeleiden volgens de Dialoogmethode.

Wij nemen als stichting Samenspraak ook zelf het initiatief voor voor het organiseren van de gesprekken, zodat op verschillende plekken in Apeldoorn mensen met diverse achtergronden met elkaar in samenspraak kunnen komen.

Stichting Samenspraak is een initiatief van Apeldoorners. Belangrijke kernwaarden zijn gelijkwaardigheid, kwaliteit, waardering, aansluiting, diversiteit, inclusiviteit en samenwerking. 

Onze missie

Stichting Samenspraak wil dat uitsluiting vanwege ras, etniciteit, beperking stopt. Stichting Samenspraak brengt mensen met elkaar in gesprek. Samenspraak kan altijd plaatsvinden, met je buren, je collega’s, bij de kassa op het schoolplein. Als je ‘samenspraak’ op de dialoogmanier beoefent, draag je bij aan een ontspannen samenleving waarin uitsluiting wordt tegengegaan. Op deze wijze willen we bijdragen aan een sociale en vreedzame (Apeldoornse) samenleving.

 

Wil je op de hoogte blijven van trainingen of gesprekken in de stad? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief

Het ontstaan van Samenspraak

We gaan terug naar de periode waar de Dialoog in Nederland ontstond.

In de roerige periode van het begin van deze eeuw denken we direct aan de aanslag in 2001 op de Twin towers op 9/11. In Nederland werden we wakker geschud door de moord op Pim Fortuyn in 2002 en de moord op Theo van Gogh in 2004. Er dreigde een kloof te ontstaan tussen verschillende bevolkingsgroepen. Groepen die niet gezien en gehoord werden en mensen die zelf het gevoel hadden buitengesloten te worden. De urgentie om iets te doen tegen de toenemende polarisatie in de samenleving nam toe.

In Rotterdam is in 2001 gestart met de Dialoog, een gespreksmethode met als doel om de ontmoeting en het gesprek tussen verschillende bevolkingsgroepen te bevorderen en om de sociale cohesie te versterken. Met sociale cohesie wordt bedoeld dat mensen zich met elkaar verbonden voelen.

De grondlegger van de Dialoogmethode is de Brahma Kumaris Spirituele Academie. Zij ontwikkelde een  dialoogmethodiek met vier stappen, gebaseerd op de werkwijze van de Academie en op de ‘Appreciative Inquiry’ methode (grondleggers Cooperrider en Shrivasta medio jaren tachtig). De Dialoogmethode wordt ingezet op persoonlijke thema’s aan de hand van vier vragen: kennismaken met het thema, ervaren, dromen en doen. In Rotterdam blijkt De Dialoog zo’n succes, dat het al gauw in andere grote steden wordt overgenomen.

In Apeldoorn is de Dag van de Dialoog voor het eerst in 2007, georganiseerd door het Platform voor Duurzame Dialoog in Apeldoorn (PDDA), een brede en bonte verzameling van Apeldoornse mensen en organisaties.

Toen de Gemeente Apeldoorn per 2015 de (financiële) ondersteuning voor het PDDA stop zette, is Stichting Samenspraak Apeldoorn opgericht. Met de Dialoog nog steeds als belangrijkste instrument om de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in gesprek te laten gaan, meer begrip te kweken voor elkaar en elkaar niet te zien als ‘groep’ maar als mens.

In 2019 maakt Stichting Samenspraak een nieuwe ontwikkeling door. Roelof Oudman, jarenlang voorzitter en aanjager en belangrijk verbindingsfiguur tussen de verschillende maatschappelijke organisaties en mensen, trad terug als voorzitter. Ook Jacqueline Pol, die zich jarenlang had ingezet om de organisatie mede vorm te geven en door te bouwen, stopte als coördinator van het projectbureau.

De urgentie om Samenspraak dicht bij de Apeldoorners te brengen wordt nog steeds gevoeld. En de ervaringen die mensen opdoen tijdens het voeren van een dialoog zijn van onschatbare waarde. Door kleine veranderingen in mensen en tussen mensen onderling wil Samenspraak het verschil maken. En zo ook daadwerkelijk bijdragen aan het vergroten van het onderlinge begrip tussen Apeldoorners, in woord en daad! 

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? Wacht dan niet langer en stuur ons een email. Hieronder vind je de emailadressen van Samenspraak. Heb je een specifieke vraag of opmerking dan kan je dat email adres gebruiken.