Ontstaan van Samenspraak

We gaan terug naar de periode waar de Dialoog in Nederland ontstond. 

In de roerige periode van het begin van deze eeuw denken we direct aan de aanslag in 2001 op de Twin towers op 9/11. In Nederland werden we wakker geschud door de moord op Pim Fortuyn in 2002 en de moord op Theo van Gogh in 2004. Er dreigde een kloof te ontstaan tussen verschillende bevolkingsgroepen. Groepen die niet gezien en gehoord werden en mensen die zelf het gevoel hadden buitengesloten te worden. De urgentie om iets te doen tegen de toenemende polarisatie in de samenleving nam toe.

In Rotterdam is in 2001 gestart met de Dialoog, een gespreksmethode met als doel om de ontmoeting en het gesprek tussen verschillende bevolkingsgroepen te bevorderen en om de sociale cohesie te versterken. Met sociale cohesie wordt bedoeld dat mensen zich met elkaar verbonden voelen.

De grondlegger van de Dialoogmethode is de Brahma Kumaris Spirituele Academie. 

Zij ontwikkelde een  dialoogmethodiek met vier stappen, gebaseerd op de werkwijze van de Academie en op de ‘Appreciative Inquiry’ methode (grondleggers Cooperrider en Shrivasta medio jaren tachtig). De Dialoogmethode wordt ingezet op persoonlijke thema’s aan de hand van vier vragen: kennismaken met het thema, ervaren, dromen en doen. In Rotterdam blijkt De Dialoog zo’n succes, dat het al gauw in andere grote steden wordt overgenomen.

Eerste Dag van de Dialoog in Apeldoorn

In Apeldoorn is de Dag van de Dialoog voor het eerst in 2007, georganiseerd door het Platform voor Duurzame Dialoog in Apeldoorn (PDDA), een brede en bonte verzameling van Apeldoornse mensen en organisaties. Het Platform Duurzaam Dialoog Apeldoorn -PDDA- werd opgericht in 2003. Dit gebeurde op initiatief van een groep mensen die zagen dat er in de samenleving een tweedeling ontstond, met name tussen de -overwegend- autochtone inwoners die vanuit een Christelijke traditie waren grootgebracht en de -overwegend- allochtone inwoners die vooral met de tradities vanuit de Islam waren opgegroeid.

Het idee om mee te doen met de dag van de dialoog was bij het PDDA ontstaan, als een middel om de bevolking (groepen) meer met elkaar in contact te brengen door samen in dialoog te gaan over aansprekende thema’s kon “de kunst van samenleven” duurzaam worden verbeterd.

Oprichting Stichting Samenspraak Apeldoorn

Aan het eind van 2013 hebben Roelof Oudman, Wendy Man en Gurdev Singh met toestemming van de Gemeente Apeldoorn de Stichting Samenspraak Apeldoorn opgericht, met daarnaast of daarbinnen het projectbureau Samenspraak, om alle ondersteunende administratie, verwerking van aanmeldingen voor onze vergaderingen en evenementen uit te voeren. In het projectbureau werken vrijwillige medewerkers met een afstand tot de werkvloer. 

Gemeente Apeldoorn zette per 2015 de (financiële) ondersteuning voor het PDDA stop, en ging Stichting Samenspraak Apeldoorn wel verder. Met de Dialoog nog steeds als belangrijkste instrument om de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in gesprek te laten gaan, meer begrip te kweken voor elkaar en elkaar niet te zien als ‘groep’ maar als mens.

Nieuwe ontwikkeling; nieuw bestuur

In 2019 maakt Stichting Samenspraak een nieuwe ontwikkeling door. Roelof Oudman, jarenlang voorzitter en aanjager en belangrijk verbindingsfiguur tussen de verschillende maatschappelijke organisaties en mensen, trad terug als voorzitter. Ook Jacqueline Pol, die zich jarenlang had ingezet om de organisatie mede vorm te geven en door te bouwen, stopte als coördinator van het projectbureau.

De urgentie om Samenspraak dicht bij de Apeldoorners te brengen wordt nog steeds gevoeld. En de ervaringen die mensen opdoen tijdens het voeren van een dialoog zijn van onschatbare waarde. Door kleine veranderingen in mensen en tussen mensen onderling wil Samenspraak het verschil maken. En zo ook daadwerkelijk bijdragen aan het vergroten van het onderlinge begrip tussen Apeldoorners, in woord en daad!