Een goed gesprek voer je met je oren

Een goed gesprek is goed voor een relatie, dat is een open deur.
En als je echt gehoord wordt is dat goed voor een mens. Daarom is naar elkaar luisteren de basis van samenspraak.

Samenspraak is gebaseerd op de klassieke dialoog, in een nieuw jasje.

De 4 fases van een klassieke dialoog

1. Kennismaken

Stel jezelf even voor. Dan weet iedereen wie ze voor zich hebben.

2. Ervaringen

Deel persoonlijke ervaringen, deze kunnen leerzaam zijn voor anderen

3. Dromen

Wat zou je graag willen in de toekomst? Wie weet inspireer jij een ander met nieuwe dromen.

4. Doen

Wat kunnen stappen zijn om jouw droom uit te laten komen? Wat neem je mee uit het gesprek.

Gespreksregels

  • Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen.
  • Waardeer het verhaal van anderen, oordeel niet.
  • Wees nieuwsgierig naar het verhaal van anderen.
  • Sta stiltes toe als mensen even moeten denken.
  • Spreek vanuit jezelf, niet over algemeenheden (gebruik de ik-vorm).
  • Vraag toelichting als er toch algemeenheden op tafel komen.
  • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten