Peaceful protest Apeldoorn door Shakela

Wat doe je als je vindt dat in Nederland nog steeds racisme voorkomt en ook etnisch profilering? Shakela, Suwistia en Raquel willen dat hier een verandering in komt en geloven dat door acties en erover te blijven praten dit ook mogelijk is. Zo ontstond het Peaceful Protest Apeldoorn. Met ondersteuning van een aantal andere partijen, waaronder Samenspraak werden de plannen gemaakt en uitgevoerd. Shakela verteld ons hoe het allemaal geregeld werd binnen een week.

Hoe zijn we bij het idee gekomen om een protest te gaan organiseren? Op zondagavond vroeg ik aan Suwistia en Raquel: “Zullen we gaan naar het protest in Deventer?”, maar uiteindelijk bleek dat we allen moesten werken die dag. Suwistia kwam toen met het idee van: laten we een protest gaan organiseren in Apeldoorn. Nou, ik ging daar meteen mee akkoord en diezelfde avond hadden we nog een aanvraag ingediend bij de gemeente. De volgende ochtend kregen we al antwoord van de gemeente en die bracht ons in contact met de politie en zo begon het helemaal.

We hebben het protest georganiseerd binnen een week. We hadden het zondag ingediend, maandag krijgen we al reactie en dinsdag kregen we te horen dat er nog een organisatie was die dit protest waar wilde maken. Het andere team dat was het team van Mark, Arjin, Gönül en Kirsten (Samenspraak). Zo zijn we in contact gebracht. Woensdag hadden we onze eerste Zoomcall om te kijken hoe we dit nou allemaal precies wilden gaan doen. Op donderdag hadden we voor het eerst afgesproken om alles te verdelen. Wie doet wat en hoe we het allemaal gaan aanpakken.

We hadden als eerste idee om het protest te houden op het Marktplein, maar na overleg met de gemeente hadden ze liever dat we op het Zwitsal-terrein het protest zouden gaan houden. Toen kwamen we met het idee om het stenen veld bij ingang noord te gebruiken. Dat vonden we de geschikte plek, omdat er ook platen waren van 2 × 2 m . Dat plan hadden we ingediend bij de gemeente. Terwijl we dit allemaal aan het plannen waren, hadden we nog geen definitieve go of no go gekregen. Maandagochtend op de dag van het protest hebben we doorgekregen van de burgemeester dat het een go werd. Meteen daarna gingen we aan de slag met het voorbereiden van het veld voor de 600 mensen die zouden komen.

 

Hoe hebben we dit allemaal ervaren? 
We hebben de aanvraag ingediend bij de gemeente zonder goed na te denken over alle zaken die het met zich mee zal brengen. Na het eerste gesprek met de gemeente dachten we even dat er veel meer bij kwam kijken dat we überhaupt in eerste instantie had bedacht. ik moet ook wel zeggen dat de hulp die we hebben gekregen van het team van Mark, Arjin, Gönül en Kirsten ons super goed heeft ondersteunt. Zonder hen hadden we het ook niet waar kunnen maken of dan hadden we eerst moeten verzetten. We waren ook continu in contact met de politie in verband met haat commentaren die geplaatst werden op social media en onze eigen veiligheid. We hebben daarom ook aangegeven dat we in krantenartikelen niet onze volledige naam willen en dat we niet gefilmd worden op het protest zelf. Uiteindelijk gaat het niet om de organisatoren, maar het gaat om het protest waar wij achter staan.

Waarom hebben we dit protest überhaupt gedaan?
We hebben dit protest georganiseerd, omdat wij vinden dat in Nederland nog steeds racisme voorkomt en ook etnisch profilering. Ik krijg ook heel vaak de vraag van waarom protesteren jullie? Of gaat dit echt helpen? Nou op dit moment wordt er gewoon heel veel gepraat over racisme over de gehele wereld. Ik denk dat als we op dit moment ermee bezig blijven tot de verandering gaat komen en misschien niet na een protest dat de verandering gaat komen, maar het gaat niet om dit protest. Het gaat om protesten die gehouden worden over de gehele wereld en op dit moment is het gewoon heel belangrijk onderwerp. Ik geloof echt dat als we met ze allen hier mee bezig blijven er verandering gaat komen.

Roelof Oudman en de Dialoog in Apeldoorn

Na de aanval op de Twintowers in New York ontstond ook in Apeldoorn al snel de behoefte om met elkaar in dialoog te gaan om zo de polarisatie in de samenleving tegen te gaan. Roelof Oudman was een van de eerste gespreksbegeleiders die zich 13 jaar geleden aansloot bij het dialoog-initiatief van Platform voor Duurzame Dialoog in Apeldoorn, het PDDA, waar mensen van allerlei culturen bij elkaar kwamen om de verbinding met elkaar te maken. Er werd een paar keer per jaar o.l.v. de gemeente Apeldoorn vergaderd boven in het Turks-Islamitisch cultureel centrum (de oude MULO) van de moskee en sedert 2007 werd een keer per jaar de 

Dag van de Dialoog georganiseerd zodat iedereen in Apeldoorn met elkaar in gesprek kon gaan. Van projectleider voor de Dag van de dialoog werd Roelof tevens voorzitter van het PDDA.

Langzamerhand kreeg de dialoogdag steeds meer bekendheid en groeide o.a. onder de bezielende leiding van Roelof zelfs uit tot een week van de dialoog. Hij zorgde er ook voor dat toen de gemeente het PDDA niet meer ondersteunde de dialoog in Apeldoorn toch door kon gaan. Hij richtte hiervoor samen met Wendy Man en Gurdev Singh een nieuwe stichting Samenspraak op waar organisaties uit allerlei culturen bij aangesloten waren. Het nieuwe kernbestuur o.l.v. Roelof zorgde er ook voor dat de gemeente de nieuwe stichting ondersteunde met subsidie. Hierdoor kon er een projectbureau opgezet worden dat de organisatie van de dialoog in Apeldoorn ondersteunde. Samen met Jacqueline Pol gaf Roelof ruim 10 jaar leiding aan het projectbureau. Ook ontwikkelde hij samen met anderen w.o. Tonny Luii en Tadusi Zwaneveld, trainingen voor gespreksbegeleiders voor de dialoog. Zo’n anderhalf jaar geleden deden zowel Jacqueline als hij een stapje terug op het bureau om plaats te maken voor een nieuw bestuur en een nieuwe coördinator. Roelof bleef nog wel betrokken bij Samenspraak, zowel als gesprekstrainer als in de begeleiding van de medewerkers op het bureau. Ook was hij een vraagbaak en het historische geheugen voor de Samenspraak.

Na zich al die jaren met hart en ziel aan het stimuleren van de dialoog in Apeldoorn te hebben toegewijd heeft Roelof aangegeven iets verder uit de organisatie terug te willen treden en te stoppen met het geven van trainingen en de begeleiding op het projectbureau.

Hij is nog wel beschikbaar als vraagbaak op de achtergrond. Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange deskundige inzet voor de dialoog in Apeldoorn met als doel de verbinding tussen mensen van allerlei culturen in Apeldoorn te versterken. Het thema is ook nu weer heel actueel in deze tijd van actie voeren tegen racisme en polarisatie, ook in Apeldoorn. We blijven er met z’n allen onze schouders onder zetten.

Quirine Lensvelt-Ruys.

Dialogen vanuit huis door Anieta Scholten

Geen mooie gesprekken meer met een groepje mensen om een tafel ? Geen persoonlijke verhalen, dromen en mooie voornemens meer met elkaar delen? Covid-19 stuurt alles in de war. De thuisdialogen aan de keukentafel gaan alleen nog maar over ieders plekje in huis, de afwas, het huiswerk…………

We vroegen ons af: zijn de dialoogtafels voorgoed van de baan?

Wat Stichting Samenspraak betreft niet. In april 2020 legde zij zichzelf een missie op : ‘Op zoek naar Dialoog’.  De Dialoog was kwijt, terwijl mensen juist  behoefte hadden aan goede gesprekken over van alles wat met de pandemie te maken had.  

Het was een hele zoektocht, maar Dialoog werd gevonden…………. Online. Met Zoom. Een programma waarmee je kunt videobellen.

Met een soort proefdialoog via Zoom werd door een groepje een plan gemaakt en jawel hoor, meerdere online dialoogtafels werden georganiseerd. Eerst een paar in mei en na een tussenevaluatie werd besloten het ook in juni voort te zetten. Ze gingen over actuele thema’s  zoals ‘samen leven’, ‘wat heb je met ‘het nieuws’, ‘’ licht na een donkere tijd’, ‘wat betekent corona voor het dagelijks leven’ en ‘wat heb je met buren’. Via de (social) media werden de data en thema’s bekend gemaakt en iedereen kon inschrijven om inloggegevens voor Zoom te krijgen.

De online dialogen werden over het algemeen met kleine groepjes gehouden en het bleek dat er meestal genoeg mensen waren die dit wel eens wilden proberen. Zonder te hoeven reizen en met een eigen gemaakt kopje koffie zat iedereen voor zijn eigen beeldscherm en zo waren er toch mooie gesprekken.

Hiermee is bewezen dat je met behulp van digitale middelen ook goede gesprekken kunt voeren. Uit de evaluaties bleek dat mensen online praten hebben gewaardeerd, maar ze toch liever live gesprekken willen voeren. Als de pandemie voorbij is gaan we vast weer rond een echte tafel.  

Missie: op zoek naar Dialoog

Wat zijn jouw activiteiten in deze tijd? Wij van Samenspraak (Bestuur en projectbureau) zijn er maar druk mee. Waarmee, vraag je je af? Ach, het is een te lang verhaal om uit te leggen maar gelukkig hebben we de foto’s nog. Je begrijpt dan vast wel waar we het over hebben.

Ontmoet hieronder de sterspelers van het storyboard; Eveline, Jarmo, Andrea, Kirsten, William en Miranda. Maar laten we ook ons back-up team niet vergeten; Quirine, Jan- Jeroen, Gert en Henk. Wij hopen jullie binnenkort weer in het echt te mogen ontmoeten!

Trots op onze vrijwilligers en projectcoördinator!

Door Kirsten Regtop

“De toekomst is slechts het resultaat van een dialoog tussen het heden en het verleden.” Deze uitspraak van Paul Morand is wat mij betreft tekenend voor de huidige situatie waarin we ons als samenleving bevinden. Voor het eerst in onze geschiedenis worden we geconfronteerd met een bedreiging van een virus die tot voor kort alleen maar qua impact en omvang in films voor leek te kunnen komen.

De omstandigheden vragen van alle inwoners van Apeldoorn om ons aan te passen, te improviseren en nieuwe manieren te vinden om met elkaar in contact te komen. De veranderingen naar een meer digitale omgang met elkaar gaat ineens in een sneltreinvaart. Ook bij Samenspraak waren we ons er van bewust dat er mogelijk behoefte ligt om toch met elkaar in diep gesprek te kunnen komen. Fysiek is het misschien dan wel niet mogelijk, digitaal wel.

Alle medewerkers van het projectbureau hebben in korte tijd de online dialoog mogelijk gemaakt. Een prachtige social media campagne om mensen te laten weten dat je bij Samenspraak nog steeds in dialoog kan komen is uit de grond gestampt. Een aantal gespreksleiders waren bereid om zich in het diepe te storten om te kijken of het mogelijk is een gesprek te begeleiden vanuit de eigen kamers.

Maar ook de Denktank waar Bernard nu ook online probeert de mensen bij elkaar te krijgen. Ik vind het geweldig om te zien hoe onze mensen zo doorgaan in deze tijd. Ik neem er mijn pet heel diep voor af!

Is dit de manier waarop wij kunnen blijven werken dit komende jaar? Of zal fysieke ontmoeting weer mogelijk zijn? Wat is er dan voor nodig om het gesprek tussen mensen van verschillende achtergronden mogelijk te maken, ook online? Wat hebben onze vrijwilligers en medewerkers nodig om dit te kunnen doen? En draagt dit bij aan onze missie en visie om door middel van de dialoog mensen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden en onderlinge verdraagzaamheid en begrip te vergroten?

De toekomst zal het uit moeten wijzen. Het resultaat tussen wat achter ons ligt en wat we nu meemaken zijn daar ingrediënten voor.

Gelukkig zeggen op dit moment de cijfers dat het beleid van de overheid effect heeft op het aantal mensen wat besmet raakt. Dat stemt mij hoopvol, maar nog niet gerust. Wij zullen de komende tijd dus ook nog op afstand blijven werken. Het projectbureau is nog even dicht. Maar zodra het weer kan gaan we elkaar weer ontmoeten. En wie weet, zowel in levende lijve als digitaal.

Kirsten

Oproep aan onze dialoogbegeleiders

Op dit moment hebben mensen veel minder sociaal contact dan normaal. Wij vinden het belangrijk dat ook nu gesprekken tussen mensen op gang kunnen blijven. Op dit moment zijn we aan het nadenken wat wij als Samenspraak Apeldoorn kunnen betekenen op het gebied van een online dialoog. Maar wij willen jou, als dialoogbegeleider, ook uitnodigen jou ideeën met ons te delen over online dialogen. Of en hoe je die zou willen vorm geven, wat je daarvoor nodig hebt? Misschien heb je al wel een mooi thema, zoals eenzaamheid. 

Heb jij als dialoogbegeleider al ervaring met online werken en ben je bereid je mede dialoogbegeleiders het een en ander uit te leggen? Stuur dan even een email. Heb jij als dialoogbegeleider geen ervaring met online werken, maar wil je het wel leren? Stuur dan ook een email. Dan koppelen wij jullie, uiteraard online aan elkaar. 

 

Ook online kan je volgens de dialoogmethode werken. Je hebt vanuit je eigen omgeving contact met elkaar via je laptop, computer, tablet of telefoon. Je ziet en hoort elkaar gewoon. Het is even wennen, het is anders, maar het is wel een mooie mogelijkheid tot een online dialoog. Een dialoog draagt bij aan onderling begrip. Er wordt daadwerkelijk naar elkaar geluisterd, ongeacht afkomst, levensovertuiging, cultuur, achtergronden, uiterlijk en niveau. Doordat je luistert naar de ander en naar zijn of haar dromen en doordat de ander ook naar jou luistert, doe je ervaringen op die je de rest van je leven bij kunnen blijven. 

Voor al je vragen, opmerkingen, ideeën kan je ons een mail sturen

Samenspraak bij Internationale vrouwendag 2020

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Ook in Apeldoorn is daar aandacht aan besteed met een gevarieerd middagprogramma bij Foenix op de Zwitsal. Samenspraak heeft deze middag een dialoogtafel gehouden om te praten over het onderwerp van dit jaar: Vrijheid. Tadusi Zwaneveld en Marieke Gorkink hebben deze tafel begeleid.

Aan tafel zat een mooi gezelschap vrouwen van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden. Dat is natuurlijk ook altijd wat je vooraf hoopt. Hoe groter de diversiteit, hoe boeiender doorgaans de gesprekken. Omdat we een uur de tijd hadden, hebben we ervoor gekozen om de aandacht vooral uit te laten gaan naar ronde 2 (delen van een persoonlijke ervaring. 

Foto is gemaakt door Leroy Filon

De eerste ronde van het kennismaken hebben we natuurlijk ook gedaan maar daar zijn we vrij vlot doorheen gelopen en ronde 3 en 4 (waar droom je van en welke stappen ga je morgen zetten) hebben we samengevoegd. Zo hebben we het meest waardevolle van de dialoog de meeste ruimte gegeven en kwamen toch alle onderdelen van het dialooggesprek aan bod.

Voel je je écht vrij?

Foto is gemaakt door Medea Huisman

In de dialoog bleek dat je Vrijheid op vele manieren kunt bezien. Feitelijke vrijheid om te gaan en staan waar je wilt, betekent nog lang niet dat je je ook daadwerkelijk vrij vóelt. Soms zit het in je hoofd dat je bepaalde dingen niet kunt doen, omdat je denkt dat het bijvoorbeeld niet geaccepteerd wordt, dat je er commentaar op krijgt, dat het niet past in de normen die gelden of dat je misschien zelfs uitgelachen wordt. Uit de persoonlijke verhalen die de deelnemers vertelden, was dat wel herkenbaar voor iedereen. En we kwamen erachter dat je je soms ook vrij kunt voelen, terwijl je feitelijk niet vrij bent. Als voorbeeld werd Nelson Mandela aangehaald, die zich zelfs in gevangenschap in zijn hoofd toch vrij voelde. Wij vonden het een geslaagde dialoog, iedereen kreeg de ruimte en hopelijk heeft het weer een klein beetje bijgedragen aan een samenleving waarin we luisteren naar elkaar en de ander daadwerkelijk willen ontmoeten.

Was je er ook bij of wil je een impressie van de middag? Kijk hieronder en misschien tot volgend jaar!

Bovenste foto gemaakt door Medea Huisman

Vrijheid in dialoog: verslag door Quirine Lensvelt-Ruys

Tijdens de Internationale Vrouwendag op zondag 8 maart was er in Apeldoorn ook de mogelijkheid om in dialoog te gaan.  Er was die dag een divers programma over “Vrijheid” georganiseerd, met plenaire inleidingen en diverse workshops. Het werd gehouden in “Foenix” op het Zwitsalterrein. Samenspraakvoorzitter Kirsten Regtop, Johanette Voorn Koene, van de schrijfdialoog, en onze website-en PR-adviseur Marc Kuiper zaten in de voorbereidingsgroep.
 
Dagvoorzitter Suus Reep startte de dag met een interessant historisch overzicht van de (vrijheids)strijd voor gelijke rechten voor en door vrouwen vanaf 1870, de tijd van Arlette Jacobs, via de woelige 60- er en 70-er jaren van de 20e eeuw, via de 90-jaren van zelfontplooiing, tot de 4e feministische golf van heden waarin meer verschillende individuele doelen centraal staan.
 
Bijzonder was de inleiding van Moniek Polak daarna. Zij stelde vragen over (keuze)vrijheid aan de hand van (kinder)boeken waar ze stukken uit voor las.
Vragen die ze (zichzelf) o.a. stelde waren:
-Ben ik vrouw door mijn omgeving, of omdat er ook mannen zijn? 
-Wanneer voel ik me het meest vrouw? Als ik mooi aangekleed ben en opgemaakt?
Haar antwoord: Nee. Ik voel me vooral vrouw als ik door de Gamma loop en blikken voel en opmerkingen krijg alsof ik nergens verstand van heb (terwijl ik alle klussen in huis doe en dat het fijnste vindt om te doen!).
 
Zoals Moniek haar onderwerp over de vrijheid van vrouwzijn presenteerde was eigenlijk in een dialoogvorm.

Als derde spreker vroeg Tineke van Amesty International aandacht voor vrouwen die (onterecht) gevangen zaten, bv. omdat ze geen hoofddoek droegen. Je kon ter plaatse een brief schrijven of een handtekening zetten tegen onrechtmatige situaties.

Daarna waren er diverse workshops van een uur w.o. toneel spelen, tassen printen, kleuren kiezen (voor kleding) en in gesprek gaan over diverse onderwerpen.
 
De dialoogwerkgroep ging over de beleving van vrijheid binnen de verschillende generaties, waar vrouwen van alle leeftijden en middelbare scholierenaan mee deden.Tadusie Zwaneveld en Marieke Gorkink hebben dit  met veel passie begeleid.

Startbijeenkomst Samenspraak 2020

Woensdagavond 19 februari vond de startbijeenkomst 2020 van Samenspraak plaats. In de Buurtkamer (Staatsliedenkwartier) werden de aanwezigen verwelkomt door de voorzitter Kirsten. Dit welkom was kort, want de start van deze bijeenkomst was anders dan anders. Onder begeleiding van Johannette Koene maakten we kennis met de schrijfdialoog. Johannette is een actieve vrijwilligster bij Samenspraak en heeft al vaker als gespreksleider de schrijfdialoog begeleid.

De schrijfdialoog had niet alleen een kennismakingsdoel, ook leerden wij elkaar op deze speelse manier beter kennen. De schrijfopdracht bestond uit een aantal stappen, waaronder het beschrijven van een voorwerp. Dit voorwerp moest je in vier stappen feitelijk beschrijven en dan hardop met elkaar delen. Hier kwamen soms hele mooie ‘verhaaltjes’ uit. De schrijfdialoog is een soort zelfreflectie dat je opschrijft, waardoor je niet afgeleid wordt door wat anderen vertellen. Je kan daardoor luisteren naar elkaar met aandacht.

De reden waarom we deze startbijeenkomst op deze manier starten is omdat we als Samenspraak meer willen bieden dan alleen maar zenden en ontvangen van informatie. Deze aanpak zal in de toekomst worden toegepast.

Kirsten vertelt verder over hoe het in de afgelopen periode is gegaan en wat er op dit moment speelt, waaronder de denktank. De denktank is een werkgroep waarin vragen vanuit het bestuur worden onderzocht, eventueel beantwoord en waaruit een voorstel komt. Dit voorstel heeft als doel om concreet en duidelijk te krijgen waar we als Samenspraak naar toe willen. Blijven we de ‘oude’ koers aanhouden of kiezen we voor een andere ‘kleur’. Uiteindelijk moet het duidelijk worden wat Samenspraak is, wat Samenspraak doet en waar staat Samenspraak voor. Op dit moment is de denktank druk in actie, als er meer bekend is zal dit via de bekende kanalen gecommuniceerd worden.

Ook de andere evenementen komen even kort voorbij; internationale vrouwendag, de week van de dialoog, de vredesweek en cultuur bij je buur. Echter staan we open voor meer evenementen en juist door deze bijeenkomsten betrekken wij er meer mensen bij en komen er steeds meer ideeën. Krijgen we helder wat de Apeldoorners missen.

 

Uit de vragen en opmerkingen die volgen, blijkt dat er te weinig informatie of publicaties beschikbaar zijn. Vanuit het projectbureau is dat een opdracht om dit jaar de social media goed op te pakken. Uiteindelijk ontstaat er een levendig gesprek waar een aantal ideeën worden geopperd en verdiepende vragen worden gesteld.

Om een goed uitgangspunt te hebben voor een volgende bijeenkomst stelt Kirsten de vraag: “Waarom zou de je volgende keer weer komen?” De antwoorden waren divers, er is behoefte aan sociale interactie, aan meerdere nationaliteiten en culturen. Dit geeft namelijk meer reuring en inspiratie. De groep is nu redelijk homogeen en wat ouder; het zou mooi zijn als hier een verandering in zou komen.  

We sluiten deze avond af met het gevoel zinvol bij elkaar te hebben gezeten, verbinding hebben gezocht en duidelijkheid over waar Samenspraak op dit moment mee bezig is.

Bijeenkomst Denktank januari 2020

Op 20 januari kwam de Denktank van de Stichting Samenspraak bij elkaar. De ‘Denktank’ is in het leven geroepen door het bestuur om ideeën te ontwikkelen over het bevorderen van inclusie van diverse bevolkingsgroepen door middel van de inzet van de dialoog. De Denktank bestaat uit wisselende samenstellingen al naar het vraagstuk waarvoor het bestuur de Denktank vraagt om met een idee over te komen.

De denktank heeft als eerste opdracht gekregen om met een idee te komen over waar het fundament van Stichting Samenspraak uit zou moeten bestaan. Subvragen;

  • 1). Wat is de visie van Stichting Samenspraak?
  • 2). Waar liggen kansen voor de Stichting in het maatschappelijk speelveld?,
  • 3). Waar liggen kansen en risico’s op financieel gebied.,
  • 4). Heeft de stichting nut?,
  • 5). Zijn we op de juiste plekken als Stichting om onze doelen te realiseren?

De eerste bijeenkomst had een wat lage opkomst, al waren we uiteindelijk met z’n negenen. We hebben de bijeenkomst vooral gebruikt om met elkaar kennis te maken en om elkaars betrokkenheid te leren kennen. Als Denktank wordt het in de toekomst de uitdaging om met elkaars talenten concepten en kennis te ontwikkelen, door het samenbrengen van informatie, ideeën en visie. Ik wil daarbij het principe van bouwstenen hanteren waarin en met elkaars kracht en talenten waarde en ideeën creëren. We hebben bij de eerste bijeenkomst ook de waarde van de Dialoog besproken, met door de vraag bij onszelf te beantwoorden “Dialoog, doel of middel?”. 

Enkele opmerkingen die werden gemaakt waren; “Dialoog als middel om blijvend het gesprek aan te gaan, omdat de dialoog gestart is en ervaren als wenselijk. Zo wordt de dialoog de startmotor om blijvend in contact met elkaar te zijn en ook te blijven. Dialoog, als middel voor zelfontplooiing om steeds vragen aan je zelf te blijven te stellen en te blijven evalueren en daarmee je eigen handelingskader opnieuw in te richten. Om bewustzijn te realiseren en vertrouwen. Het creëren van sociale cohesie; verschillende culturen en groepen zijn met elkaar in verbinding en hebben oor voor de ander vanuit het gelijkheidsbeginsel.

De dialoog brengt mensen bij elkaar en creëert veiligheid en vertrouwen. We hebben uiteraard veel naar elkaar geluisterd en een basis gelegd om dieper in de materie te gaan bij de volgende bijeenkomst. Samen met elkaar is het voornemen gemaakt om komende periode eens per maand bij elkaar te komen. Ik zal ook contact leggen met de mensen die er nu niet bij kunnen zijn en via de datumprikker de tweede en bijeenkomst in februari inplannen. Iedereen is uiteraard welkom om zich voor de Denktank aan te melden via het projectbureau. Zij ontvangen dan automatisch een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst(en).

 

Het bestuur heeft mij; Bernard Hilgers gevraagd de Denktank vorm te geven en te leiden en bijeenkomsten te organiseren met belangstellenden en mensen die direct of indirect verbonden zijn aan de Stichting en/of dialoog. Als auteur van dit korte artikel stel ik mij graag even voor. Ik ben dus Bernard Hilgers, en heb zelf een museum achtergrond. Ik ben er voor opgeleid en werk al meer dan 25 jaar in musea. Momenteel ben ik conservator Sporterfgoed bij de sportkoepel en Olympische vereniging NOC*NSF. Ook in mijn werk is maatschappelijke verbinding natuurlijk belangrijk en dat is dus iets wat me boeit en inspireert. Impact vind ik bij alles wat ik doe belangrijk.

Bernard Hilgers vrijwilliger Samenspraak

Vredeswandeltocht 2020

Het weer was gelukkig veel beter dan op 1-1-2019; er stond veel minder wind en de temperatuur was ook iets vriendelijker.

De voorhoede werd ingenomen door mijzelf waarbij de gehele stoet door het verkeer werd begeleid door erkende verkeersregelaars.

Er waren -van beginpunt tot eindpunt- vier tussenstations in de route opgenomen. 1. Monument Kamp Rees, direct naast het ‘torentje’ van ons gemeentehuis, waar stilgestaan werd bij de deportatie van alle patiënten en bewoners van het ‘Apeldoornse Bos’, nu beter bekend als Groot Schuylenburg. Doordat het oorlog was kon zoiets afschuwelijks gebeuren; er was geen verweer tegen de overmacht van de bezetters.  Ronald Dashorst vertelde daarover.

 

De volgende stop was bij de vm. Synagoge in de Paslaan. Opperrabbijn Jacobs sprak de deelnemers aan de fakkeltocht toe. Op de foto ziet u hoe de “Stemkaravaan” daarna ons allen uitnodigde om het gezongen “Shalom” met hen mee te zingen. Een sfeervolle én betekenisvolle halte op deze wandeling.

Daarna liepen we via de Paslaan, Regentesselaan en Deventerstraat naar “de Herberg”, die in de Vredesweek ook de “Ambassade van de Vrede” voor Apeldoorn is. We kregen de Ambassadeur 2019 helaas niet te zien; Ragaiy Sinout verleende bijstand in Arnhem waar de helft van een gezin in de nieuwjaarsnacht overleed aan de gevolgen van een brand, waardoor een jonge zoon en zijn vader overleden wegens rookvergiftiging in de vastzittende lift. Theo van Driel nam diens plaats waardig waar, door ook het kunstwerk te tonen dat Ragaiy met ons wilde presenteren als een symbool voor de waarde van het streven naar Vrede.

Wij vervolgden onze route naar de Moskee in de Molendwarsstraat, waar Ayhan Tonca tot ons sprak over de toenemende behoefte van de mens aan eenheid, harmonie en verdraagzaamheid. Hij benadrukte dat het niet om de religie zelf gaat, maar om de daden van verbinding, vergeving, hulpvaardigheid en het vermogen om te delen met elkaar. De armen te helpen, iemand die moeilijkheden heeft bijstaan.

Bij de volgende ‘halte’, het beeld “De Kus” op het stationsplein konden we al het gedicht van onze stadsdichter Aad de Waal horen. Hij zou het later in de kerk met meer licht en versterking nog eens voordragen. Maar ook bij de moskee  (Salem Aleikum) en hier bij de Kus (Only Love Matters) nam de stemkaravaan ons mee.

Bij het ‘eindstation’ vertrokken veel deelnemers aan de wandeling; het was intussen al etenstijd, Maar met de kern van de deelname luisterden we nog naar drie sprekers en een muzikant (Harry Loco) en sloten we de bijeenkomst af met gluhwein, oliebollen, snert en lekkere hapjes.  

Kom je ook volgende 1 januari ? Ik verheug me er al op!

Roelof Oudman

Klik hier voor meer foto’s