Culturele Pleinmarkt – ‘Een keur van kleur’

Programma ‘Een keur van kleur’ op 10 juni 2023

 • Zaterdagmiddag 13.30 uur- 17.00 uur
 • Organisatie: WINC
 • Locatie: Altioszaal Orpheus

Tijdens de Culturele Pleinmarkt is het programma:

 • 13.30 uur Optreden

Kinderkoor van Chinese dansgroep kinderkoor  Kwan Yik Wui

 • 13.45 uur – 14.45 uur: Gesprek

Presentatie en gespreksleiding: Arja de Vries

We gaan met de deelnemers een gesprek aan over de wensen, mogelijkheden en drempels voor bewoners om deel te nemen aan het culturele aanbod in Apeldoorn.

*Bewoners uit andere culturen vragen we naar hun behoeften, wensen, drempels etc. op het gebied van actieve en passieve kunst en cultuurbeoefening

*Met vertegenwoordigers van professionele organisaties en amateurgezelschappen spreken we over de mogelijkheden die zij hebben en de activiteiten die zij ondernemen naar deze groepen.

*Aan de wethouder inclusie en diversiteit vragen we wat de mogelijkheden zijn voor het versterken van interculturele diversiteit.

Beoogd resultaat van de bijeenkomst is om tot enkele concrete afspraken te komen over het realiseren van daadwerkelijke deelname van bewoners uit andere culturen aan het culturele aanbod in Apeldoorn.

Aan het gesprek nemen deel: wethouder Peter Messerschmidt, theatermaakster Nerisha Marchena , Fried Zwerver (Muziektheater Apeldoorn), Nicky van Rossum (Orpheus), Abdulah Yetsik (cultuurverbinder Stimenz), theatermaakster Tulya Kavaklioglu (English Theatre).

Halverwege het gesprek vindt een kort cultureel intermezzo plaats door stadsdichter Peter Jan de Wilde en de Turkse dichter Serdal Yilmaz. 

 • 14.45 uur: optreden 

Theater zonder grens 

 • 15.00 – 17.00 uur: netwerkborrel en diverse optredens

Om 15.00 uur is er een nazit met netwerkborrel. De hapjes worden verzorgd door Da Capo. Tijdens de nazit treden op de Turkse gitarist Aydin en Iraanse zangeres Rahel.  Daarna treden op de Chinese dansgroep Kwan Yik Wui, zangeres Elly Spruyt en Mudanthe.

Wat is WINC?

WINC organiseert dit netwerkprogramma.  Een aantal culturele en maatschappelijke organisaties in Apeldoorn werkt samen in de WINC (werkgroep intercultureel). Zij stellen zich ten doel meer culturele diversiteit binnen kunst en cultuur te realiseren door Inzichtelijk te krijgen wat de behoefte is onder mensen met een migratieachtergrond met betrekking tot kunst en cultuurdeelname en hier in samenwerking een passend aanbod op te creëren. Zij willen hiermee een bijdrage leveren om kunst- en cultuurdeelname te bevorderen en toegankelijker te maken.

Deelnemers WINC

In 2022/2023 nemen de volgende organisaties en personen deel aan het overleg. Gigant, Platform Amateurkunst Apeldoorn, Indra van Hemert, Kémi, COA, Stichting Present, Stichting Samenspraak.   

Vriendschap; een dialoog bij Buurtcirkel Centrum

Door Marrie Schoorl

Vriendschap, een dialoog bij buurtcirkel Centrum.


Bij ontmoet & Co komt de buurtcirkel wekelijks samen. Vandaag is gekozen om met elkaar een dialoog aan te gaan rond het thema ‘Vriendschap’. Voor de deelnemers is deze wijze van met elkaar in gesprek gaan nieuw. Als start kiezen we een kaart met een afbeelding die ons aantrekt, als we aan ‘vriendschap’ denken. Bij de kennismaking die volgt, blijkt direct dat vriendschap voor ieder een eigen betekenis heeft. De
één beleefd vriendschap het liefst met één persoon tegelijk, terwijl een ander bij vriendschap aan een groep denkt, waarmee je kunt lachen en huilen en als een soort familie voelt. Ook komt muziek als rode draad en verbindende factor naar voren. En vriendschap als een vlinder, prachtige kleuren, waardoor je geraakt kunt worden, maar het kan ook zo weer van
je wegfladderen. Vriendschap die door de jaren heen verandert en vriendschap in de zin van omzien naar elkaar. Toevallige ontmoetingen, die tot jaren vriendschap kunnen leiden, hartverwarmend in zijn eenvoud. Maar ook dat het je verhouden tot vrienden niet altijd eenvoudig is.


Het is mooi om met elkaar te ervaren, dat er ruimte is om te spreken en te zwijgen, wanneer we persoonlijke ervaringen uitwisselen. Eén van de deelnemers vertelt, dat zij vriendschappen heeft vanuit haar jeugd. Gestoeld op vertrouwen, de draad weer oppakken waar het gesprek eerder geëindigd is. In de nieuwjaarsnacht, wanneer het vuurwerk nog
knalt gaan er altijd berichten over en weer. Dat het behouden van vriendschap ook inzet vraagt, zoals bij een verschil van mening in de coronatijd. Door vast te stellen dat ze het er over eens zijn het niet eens te zijn, is de verbondenheid behouden. Vriendschap wordt ook
vergeleken met een trein, er stappen mensen in, maar ook weer uit. Vrienden kunnen bij een bepaalde levensfase horen en soms is het beter een vriendschap te beëindigen. En hoe het is, als vriendschap wegvalt door de dood en alleen de herinneringen blijven.

Als we dromen, onze wens formuleren, dan komen woorden langs als verbondenheid, delen, vertrouwen, loyaliteit, lachen én huilen. Jezelf kunnen zijn met je mooie en minder mooie kanten. Dat er echter wel ruimte nodig is, oftewel vriendschap niet moet voelen als een
‘knellende’ band.

Eén van de deelnemers sluit af met ‘houden van is niet loslaten, maar op een andere manier vasthouden, en dit geldt ook voor vriendschap. Ieder kan zich hier in vinden.

Dialoogbegeleider: Marrie Schoorl
Datum: 14 april 2023

20230414_171127

Keti Koti – Kibra Kadena- gebroken keten in Apeldoorn

Door Nericha Marchena

Op 1 juli is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en de Caraïbische
eilanden bij wet werd afgeschaft. In het hele land wordt hier meer aandacht aan besteed tijdens het herdenkingsjaar Slavernijverleden. Ook in Apeldoorn willen we deze bijzondere gebeurtenis niet zomaar voorbij laten gaan. Naar mijn mening zijn we nu beland in een tijd van erkenning, respect tonen voor elkaar, bewustwording, heling ‘en samen kijken hoe we nu verder gaan’.
De slavernij en de afschaffing hiervan hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Suriname, de Caraïbische eilanden en Nederland. Ik hoop dat dit herdenkingsjaar, van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024, een jaar wordt om dichter bij elkaar te komen en elkaar beter te leren kennen.

Enige tijd geleden heb ik een oproep gedaan aan de inwoners en culturele
instellingen van Apeldoorn om hier aandacht aan te schenken. De culturele
instellingen hebben mooie programma’s in hun programmering hieromtrent
opgenomen. Ook zijn we met een diverse groep Apeldoorners aan de slag gegaan met het samenstellen van een mooi programma voor jong en oud.

Van 24 tot en met 30 juni willen we lezingen, film, dans, muziek en ook een
kunstexpositie in ACEC organiseren. Op 1 juli is de viering in ACEC met muziek, dans, presentaties en nog veel meer. En natuurlijk zal lekker eten niet ontbreken!
Ook een samenwerking met Samenspraak is te vinden op ons programma.

Ik hoop dat wij anderen kunnen inspireren om ook activiteiten in dit thema te gaan organiseren om dit herdenkingsjaar extra aandacht te geven. In de volgende nieuwsbrief komen we hier op terug. Je kunt ook op de hoogte blijven via onze Facebookpagina Keti Koti Apeldoorn.

KijkTip vanuit Samenspraak Apeldoorn met dank aan Irish.

Movies that Matter.

Op 18 april presenteert Movies that Matter On Tour Apeldoorn de indrukwekkende documentaire Theatre of Violence. De film volgt de scherpe en flamboyante advocaat Krispus Ayena, terwijl hij zich voorbereidt op de verdediging van voormalig kindsoldaat Dominic Ongwen, die nu zelf terechtstaat voor misdaden tegen de menselijkheid. De documentaire stelt vragen over het rechtssysteem, schuld en straf, hoe een gemeenschap herstelt van een trauma en omgaat met terugkerende kindsoldaten.

Te gast is Alrik de Haas, advocaat, docent en specialist strafrecht. Als voorzitter van de stichting Mens en Strafrecht werkte hij met innovatie- en kenniscentrum Restorative Justice Nederland aan het project Herstelrecht Suriname-Nederland. Na afloop van de film zal hij vertellen over zijn werk als promotieonderzoeker in de binnenlanden van Suriname en zijn ervaringen en kennis verbinden met de thematiek van de film.
18 APRIL| 20.00 uur | Theatre of Violence (Engels ondertiteld)
Tickets zijn te koop bij Gigant, Nieuwstraat 377 in Apeldoorn. Online bestellen via https://www.gigant.nl/…/butterfly-vision-movies-that…/. Telefonisch reserveren kan ook: 055-521 63 46.

 

Even voorstellen: Fatima

Door Fatima.

Landing at Samenspraak is like coming a full circle in my life’s trajectory. From a very early age I assisted my grandmother in facilitating family dialogues, a form of settling domestic disputes among the members of the family clan. Little did I know then, that my ‘OMA’ was teaching me to detach from another ‘OMA’- Oordelen, Mening, Advies.

My education and work journey also took me through a path where oral discussion was the main source of communication. As a student and lecturer of Sociology; as a journalist; as a women rights activist; as an ethnographic researcher and English language coach, all I did was spoke to people and listened to people.

I arrived in the Netherlands in November 2019, six months pregnant, all by myself, with a hand carry cabin bag, in my summer shoes and a winter jacket that didn’t zip up because of my baby bump. I was right away socialised into the Dutch commute culture. Train, Bus, Metro I did it all in one go, then walked a bit to report at work.

By christmas, I had moved into a rented appartment in Apeldoorn, a place I had immediately fallen in love with, the moment I stepped out of the train. There was something in the air that felt like home. I had right away decided this is home from now onwards. And like most Dutch i commuted via train to and from my workplace in Amsterdam. My husband and my son then joined me in the Netherlands and in the strict lockdown atmosphere I gave birth to my daughter on an Ikea bed (90 x 200cm) placed in what was my home office.

Having ended my work contract, I was out of job for several months. I was advised to take up voluntary work, and this is how I came accross Samenspraak. On my first day when I was riding back home, after three good hours spent at the Buurt Kamer, I had tears of joy dripping through my cheeks.  The activist in me was awakened, I felt complete, I felt settled.

 

 

 

 

Wat wij doen op het projectbureau.

Vanuit het Projectbureau door Miranda Kalksma

Stichting Samenspraak Apeldoorn bestaat uit een vrijwillig bestuur en dialoogbegeleiders. Samenspraak wordt ondersteund door het projectbureau. Het projectbureau is gevestigd in de Buurtkamer. Op het projectbureau werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze medewerkers werken ieder aan hun eigen doelen om op termijn een volgende stap in het vrijwilligerswerk of richting regulier werk te maken. Iedere medewerker heeft zijn eigen kwaliteiten en 

Maar wat doet dan het projectbureau? Het projectbureau is elke maandag- en woensdagochtend aan het werk. Zij doen alle voorkomende ondersteuningswerkzaamheden op zowel administratief als creatief vlak. De website wordt bijgehouden en van alles op geplaatst. De social media kanalen bijgehouden door te reageren op berichten, maar ook om berichten te plaatsen namens Samenspraak. Ze maken flyers en het jaarboekje. Daarnaast alle administratieve taken die voorkomen rondom evenementen, trainingen en dialogen. Hier kan je denken aan aanmeldingen bijhouden bijvoorbeeld in Eventbrite  of beantwoorden van e-mails. 

Ook deze nieuwsbrief wordt door het projectbureau gemaakt in Mailchimp. Het werken bij Samenspraak helpt niet alleen in het versterken van persoonlijke en basiswerkvaardigheden maar zorgt ook voor kennis en kunde. Dit kunnen zij weer inzetten in hun verdere carrière. 

Voor Samenspraak is het projectbureau van grote waarde en geeft een stukje professionaliteit. De vrijwilligers doen hun werk met veel plezier. Wil jij eens kennis met ons maken? Kom dan eens langs op het projectbureau in de Buurtkamer. 
Ps: kijk ook eens op onze sociale media! Wij nodigen je uit om ons te volgen en hopen op je likes! 

Deep democracy, zorgen dat elke stem gehoord wordt

Door Heidi van den Hul

Deep democracy, zorgen dat elke stem gehoord wordt.

Heb jij  ook wel eens mee gemaakt dat je in groepen iets samen besluit maar dat daarna toch ieder zijn eigen ding doet? Het is niet makkelijk om te zorgen dat iedereen het besluit steunt en ook uitdraagt. Als groepen samen zijn, kunnen meningen uiteenlopen en wordt niet altijd iedereen gehoord. Bij Samenspraak willen wij mensen verbinden, vaak doen wij dit door middel van dialoog, maar er zijn ook andere gespreksvormen.

In het zoeken naar verbinding, worden teams uitgedaagd om naar elkaar te luisteren en te zorgen dat besluiten gedragen worden. Deep democracy is een team concept ontwikkeld door Arnold Mindell en in praktijk gebracht door Myrna Lewis. In Nederland heeft Jitske Kramer deze methode op de kaart gezet.

Deep democracy wil bij besluitvorming de wijsheid van de minderheid naar boven brengen. Mindell gelooft dat positieve en duurzame veranderingen alleen ontstaan wanneer we naast feiten en cijfers ook onze diepste emoties meenemen in onze overwegingen.

 

Er worden voor Deep Democracy 5 stappen gehanteerd:

 

 1. Verzamel alle invalshoeken.
 2. Zoek actief naar afwijkende meningen.
 3. Zoek ondersteuning voor de afwijkende meningen.
 4. Voeg de wijsheid van de minderheid toe aan het meerderheidsbesluit.
 5. Conflict? Stap de onderstroom in!

 

Belangrijk bij deze stappen is een grondhouding waarin alle rollen en tegenstellingen neutraal benaderd kunnen worden en waarbij tegenstellingen welkom zijn.

 

In het boek van Jitse Kramer staat een individuele oefening die je kan doen om het proces zelf te doorlopen om een idee te krijgen wat deep democracy inhoudt:

 

 1. Ga op een plek staan waar je de ruimte hebt.
 2. Neem een onderwerp in gedachten waar je een besluit over wilt nemen.
 3. Stap naar links en vraag je af waarom je het niet zou doen.
 4. Stap terug naar het midden.
 5. Stap naar rechts en vraag je af waarom je het wel zou doen.
 6. Stap terug naar het midden.
 7. Terwijl je in het midden staat, kijk je naar links en naar rechts en vraag je je af, welk kant heeft de meerderheid?
 8. Stap naar de kant van de meerderheid. Dit ga je doen. Hoe voelt het?
 9. Stap terug naar het midden.
 10. Terug in het midden kijk je naar de minderheidskant, Vraag aan die kant, wat heb je nodig om met de meerderheid mee te gaan? Ga naar die kant om het antwoord te vinden en ga dan weer terug naar het midden.
 11. Terwijl je in het midden staat, herhaal je het besluit waarbij je de minderheidswijsheid toevoegt aan het meerderheidsbesluit. Hoe voelt dat?
 12. Stap nu naar achteren en reflecteer op het proces en je besluit.

 

Probeer deze oefening eens te doen bij je eigen besluiten, Deze manier van alle kanten belichten zorgt voor weloverwogen inclusieve besluiten. Je bent je bewust van alle meningen en weegt deze mee om te voorkomen dat het “halve” besluiten worden. Ieders stem wordt gehoord.

 

(bron: “Deep democracy”, Jitske Kramer)

 

Gezocht Enthousiaste Secretaris (M,V,X)

Vacature Secretaris Bestuur

Stichting Samenspraak is op zoek naar een secretaris (4-8 uur per maand) met passie voor verbinden, samenwerken, luisteren en tegengaan van discriminatie en uitsluiting. We willen een divers bestuur in alle opzichten om met Samenspraak te komen tot een stichting die een verschil kan maken voor alle Apeldoorners.

Over Stichting Samenspraak

Stichting Samenspraak Apeldoorn wil discriminatie, uitsluiting en polarisatie tegen gaan. We doen dat door Apeldoorners met elkaar in gesprek te brengen middels een dialoog. Bij Stichting Samenspraak werken betrokken vrijwilligers en een betaalde medewerker die het projectbureau aanstuurt. Het projectbureau ondersteunt de vrijwilligers bij het organiseren van de activiteiten. Op het projectbureau werken een aantal vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt die werkervaring opdoen en op die manier sneller aan het werk kunnen binnen een reguliere baan.

Wat ga je doen?

 • Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden
 • Zorgen dat bestuursleden en betrokkenen op tijd beschikken over relevante informatie
 • Relevante informatie verzamelen, ordenen en beheren in een toegankelijk archief
 • Samen met de voorzitter de agenda voorbereiden
 • Verslaglegging van vergaderingen
 • Vergaderstukken, verslagen en agenda naar bestuursleden sturen
 • Overige correspondentie verrichten
 • Samen met de voorzitter het beleidsplan en jaarverslag opstellen
 • De inschrijving bij de Kamer van Koophandel bewaken
 • Contracten opstellen naar derden
 • Ondersteunen van het projectbureau bij het opstellen van contracten

Wat bieden wij?

 • Een zinvolle en afwisselende taak die van belang is voor Apeldoorn en gewaardeerd wordt door de gemeentelijke overheid
 • Leuke contacten met boeiende mensen
 • Een mooie aanvulling voor je CV
 • Voldoende budget om initiatieven uit te voeren of te ondersteunen
 • Vergoeding van je (eventuele) onkosten.

Wie ben jij?

Voor de rol van secretaris beschik je over de volgende capaciteiten en vaardigheden:

 • Leidinggevende capaciteiten
 • Kennis van software (Google Drive, Microsoft Office)
 • Dienstverlenende instelling
 • Organisatievermogen
 • Bestuurlijke ervaring
 • Kennis van en affiniteit met de organisatie
 • Teamspeler
 • Goede sociale eigenschappen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Voel jij je aangesproken door bovenstaande tekst? Stuur dan voor 28 februari 2023 je CV en motivatie naar voorzitter@samenspraakapeldoorn.nl

Voor meer informatie ga naar https://samenspraakapeldoorn.nl of neem contact op met onze voorzitter via email: voorzitter@samenspraakapeldoorn.nl

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van vacatures en activiteiten van Samenspraak

Nieuws vanuit de Bestuurskamer

Door Michiel Wiersinga

Namens het bestuur en het projectbureau van Samenspraak heet ik iedereen van harte welkom bij (het lezen van) deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar!
Het nieuwe jaar is nu ongeveer een maand van start. Wat zal het jaar ons verder gaan brengen? De toekomst is in vele opzichten onzeker en dat raakt me soms. Maar ik probeer mezelf vooral te richten op waar ik wél invloed op heb. Bijvoorbeeld door vooruit te kijken en mooie projecten met en via Samenspraak organiseren.

Visie, missie en meer
Op dit moment zijn het bestuur en het projectbureau bezig met onze visie voor de komende jaren. Wie zijn we en wat willen bereiken? En hoe kunnen we dit bereiken? Zomaar een paar vragen waar we hard over aan het nadenken zijn. Met hopelijk over een tijdje een visie, missie en concrete doelen als resultaat. Als stip op de horizon en als rode draad om samen met iedereen die bij Samenspraak betrokken is naar te kijken en aan te bouwen.

Padlet op proef
Eind 2022 zijn we begonnen met het intern gebruiken van een ‘padlet’. Kort gezegd: een speciale webpagina waar onze activiteiten en oproepen op staan. Op deze manier kan iedereen die bij Samenspraak betrokken is altijd zien wat er speelt en wat er op de planning staat. 

Bijdragen?
Zoals je kunt lezen is Samenspraak dus volop in beweging. Wil je ook bijdragen, met een idee, als vrijwilliger of als bestuurslid? Dat zouden we ontzettend leuk vinden. Want alleen door gezamenlijke inzet kunnen we muren afbreken en de toekomst een stukje beter maken. We horen graag van je.
Michiel Wiersinga
Bestuursvoorzitter
Samenspraak Apeldoorn

Polarisatie

Door Johan van der Meer

Polarisatie

(2 uitersten of “polen” die tegenover elkaar staan)

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Ik hoor tegenwoordig overal het woord polarisatie. Wat is nou polarisatie? Polarisatie is een toenemend wij-zij denken, waarbij de tegenstelling tussen groepen steeds sterker worden in onze samenleving. Hierdoor komen groepen steeds meer tegenover elkaar te staan. 

Polarisatie kan zich op verschillen plekken uiten, bijvoorbeeld in een buurt, op een school of op de werkvloer, maar ook op sociale media. 

Ligt het aan de mentaliteit en samenleving en aan de media, vooral de nieuwe media? Ik denk aan beide. Wij zien de ’tegenstelling’ tussen arm en rijk. Het ‘conflict’ is er tussen autochtone Nederlanders en mensen met een migratieachtergrond. 

Voorbeelden hiervan zijn onder andere de zwarte Piet discussie, voor of tegen de boeren, wel of geen excuses voor ons slavernijverleden enz. Het gevolg is dat er steeds meer wordt geschreeuwd en steeds minder naar elkaar geluisterd. 

Hier ligt voor Samenspraak Apeldoorn een mooie taak om vooral door ‘samenspraak’ weer eens gewoon naar elkaar te luisteren zonder vooroordelen en met respect tonen naar elkaar toe. Het wij-zij denken proberen te doorbreken en meer respect te tonen, samen sterk te staan dan tegenover elkaar te gaan staan.