December

   Door Johan van der Meer.

December, de laatste maand van het jaar en weer eens tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar. Een jaar van oorlog en omhoog schietende prijzen en iedereen vraagt zich af waarom? Laten we hopen dat de heren Poetin en Zelensky in 2023 het licht gaan zien en eens met elkaar in dialoog gaan ,want in deze oorlog zijn er geen winnaars alleen maar verliezers. Samenspraak is een mooie en goede manier om te verbinden dus ik zou zeggen: “Heren doe u best”.

Afgelopen maand hebben wij de Week van de Dialoog gehad met als landelijk thema Samen Thuis, de belangstelling hiervoor viel niet mee, maar ook zeker niet tegen. Voor ons in ieder geval wel een reden om in 2023 blijven te promoten dat Samenspraak bestaat en dit een hele mooie manier is om mensen van een andere culturen of met een ander geloofsovertuiging, leeftijd of geaardheid te ontmoeten en door samenspraak respect en begrip voor elkaar te krijgen.

Respect voor elkaar vind ik persoonlijk een van de belangrijkste pijlers van onze samenleving en eerlijk gezegd,
als ik zo om mij heen kijk is dit soms ver te zoeken.
Mensen lijken geen geduld meer te hebben en we gaan steeds meer toe naar een Ik-Cultuur.

Dit gezegd hebbende laten we dit positief afsluiten.

Hij was een echte soldaat
Als hij de vijand zag
Dan werd hij nauwelijks kwaad,
hij schoot slechts in een lach .
(Toon Hermans)

Debat of dialoog in de politiek, strijd of verbinding?

Door: Ellen Witteveen

Traditioneel wordt binnen de politiek het gesprek over de verschillende perspectieven en waarheden gevoerd vanuit het debat.

Maar is dat de beste vorm om politiek te bedrijven? In een debat breng je jouw standpunt naar voren waarbij je ondersteunende argumenten aanhaalt om je gelijk te bewijzen. De ander doet hetzelfde.  Je gaat elkaar ‘bestrijden’. Je luistert naar waar het verhaal van de ander niet klopt, zodat je deze onderuit kunt halen. Er ontstaat een gevecht waarbij retorische trucs worden uitgehaald. Er blijven een winnaar en een verliezer over en de relatie verhardt. Dat leidt uiteindelijk ook tot tegenstelling en verharding bij de achterban van beide politieke partijen.

In plaats van het debat zou het een hele vooruitgang zijn als binnen de politiek de dialoog de standaard wordt. Er zijn wederom verschillende standpunten. Echter, bij de dialoog is het de intentie van de deelnemers aan het gesprek om de ander echt te begrijpen. Je probeert niet langer de tegengestelde mening te verslaan, maar je luistert beiden empathisch en met oprechte belangstelling en zonder oordelen. Je ziet overeenkomsten (die je beiden benoemt), je ziet verschillen (deze spreek je uit) en je krijgt door het gesprek nieuwe inzichten. De volgende stap bij een dialoog is dat je bekijkt hoe deze nieuwe inzichten inwerken op jouw standpunt (en je past deze aan) en je onderzoekt gezamenlijk wat er nodig is om de verschillen te overbruggen. Je kijkt bij de dialoog als het ware door de ogen van de ander, in plaats van je ingenomen standpunt hardnekkig te blijven verdedigen met argumenten. 

Zo kan er een positieve verschuiving in de politiek en de samenleving ontstaan als onze politici meer op deze manier met elkaar omgaan. Dat ze elkaar voor de camera en in de Tweede Kamer de bal toespelen en benadrukken waar ze elkaar treffen. Dat partijen gezamenlijk benoemen waarom genomen maatregelen, wetten en keuzes van belang zijn. Dat wij zien en horen dat onze politici via de dialoog komen tot oplossingen voor verschillen. En dat beide partijen evenwichtig ‘water bij de wijn’ doen indien nodig. Wat gaat de impact zijn van deze opbouwende manier van samenwerken op hoe wij in de samenleving met elkaar omgaan? Wellicht het proberen meer dan waard!!

Bron: (Uit Debat of dialoog, kies jij voor strijd of verbinding? 18 januari 2021/door Marco Buschman)

Kopie van Grr

Dialoogtafel Gigant Internationale Vrouwendag

Verslag Alina Oudman; gespreksbegeleider

We zijn op 8 maart in de Gigant met  7 mensen begonnen en tijdens 1e ronde kwam ook de laatste deelnemer erbij. Toen waren we compleet. Er zitten mensen aan tafel in de leeftijd tussen 23 en 72!:  23, 36, 42, 44, 56, 63, 72 jaar jong/oud! Prachtige verzameling.

De deelnemers hebben allemaal idealen over de wereld en hoe zijzelf dat in de wereld konden brengen. We waren bij elkaar met coaches, leraren, politicus, new age HRM visionaire mensen,  (oude/ex)politiemensen, gezondheidszorg werkers, idealisten en praktische mensen. 

Het thema solidariteit riep bij elk van ons bijzondere verhalen naar boven:

 • Solidariteit tussen vrouwen, juist wanneer je het nodig hebt, en het niet kunnen krijgen. En wat dat doet met jou als je niet krijgt. De invloed in je leven is enorm. 
 • Willen werken vanuit solidariteit tussen mannen en vrouwen, maar ook vanuit essentie/hart op de werkvloer, en niet vanuit de hiërarchie; dat proberen en deels lukt dat en soms ook niet. 
 • Het besef dat de vermannelijking van de vrouw in het bedrijfsleven en nog extra zichtbaar en voelbaar is in de mannelijke (door geschiedenis heen een cultuur geworden ) beroepen zoals in de zakenwereld, politie, etc, uit angst om niet uit de toon te vallen. Geschiedenis en cultuur  hebben daar aan bijgedragen; dat doorbreken kost inspanning en durf van de visionaire mensen tussen ons. In het bedrijfsleven, maar ook in de sociale omgang. Dat is te doorbreken door kwetsbaar te durven zijn als mens en je ruimte in te nemen in je unieke zijn. Ook door ruimte te geven aan de medemens om te zijn en hen te inspireren. En op deze manier cultuur veranderen.
 • Beeldvorming veranderen door anders te durven kijken naar de rollen die we geven aan mannen en vrouwen; dit is wel aan het ontwikkelen maar er is nog genoeg werk erin. Denk aan vrouwen in de technische sector, mannen in de zorgsector en salarisverschil. 
 • Openheid in het kunnen praten over grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied. Niet alleen je terugtrekken als vrouw in een vrouwengroep of feminisme als schild gebruiken, maar ook de mannen erin mee nemen. Maak dit met hen ook bespreekbaar, maak kenbaar wat voor een impact dit in het leven van de ander (man of vrouw) heeft die geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag o.a op seksueel gebied.

De dromen waren ook hemelsbreed:

 • Iemand wil een weeshuis oprichten – (liefst international) waar de kinderen toch de ouderliefde krijgen;  waar de kinderen mogen ruimte hebben om te zijn , zonder overweldigd te worden door heel veel te moeten doen vanuit een systeem dat niet meer bij deze tijden past. Ruimte om creativiteit aan te spreken, emoties ruimte geven om te onderkennen en te laten zijn. 
 • Iemand anders droomt om ongeveer hetzelfde te willen bieden aan kinderen maar juist in een andere onderwijs systeem. Buitenschoolse activiteiten vol creativiteit, kinderen introduceren aan spelen in en met de aarde (buiten spelen maar ook tuinieren), op adem komen; deze kinderen helpen ontdekken hoe zij en iedereen, meer mens kan zijn. 
 • Een andere droom was: praktisch voelbare gelijkheid helpen ontstaan. 
 • Dromen over een wereld waarin het Licht en bewustzijn van de mens groeit en de schaduwkant van de mensheid verdwijnt. 
 • Licht werkers zien in de medemens: hoe meer licht we uitstralen en op de medemens stralen, hoe meer licht je er op werpt hoe minder donkerte overblijft. Dat de mensen meer Ontmoeten met elkaar!
 • Herinneren dat wij Mens zijn, met een immense behoefte aan Liefde. En dat meer en meer laten stromen ten goede van ons allen. 
 • Meer naar elkaar luisterend de wereld in! Kinderen opvoeden en de ruimte creëren voor hen zodat ze mogen voelen en gevoelens onderkennen.  

De dialoog werd afgesloten met een ronde “wat neem je mee”: 

 • Vertrouwen meenemen in zichzelf en in de ander!
 • E-mens-cipatie! Ipv emancipatie.
 • Dankbaarheid over de openheid en kwetsbaarheid van de deelnemers. 
 • Het vertrouwen meenemen dat er zo een ervaring als deze bestaat! 
 • Hoe bijzonder belangrijk veilig voelen is en hoe helpend dat is om jezelf te kunnen manifesteren. 

Dialoogtafel Kémi Internationale Vrouwendag

Verslag Quirine Lensvelt-Ruijs; gespreksbegeleider

Het was een bijzondere bijeenkomst, m.n. ook omdat de groep van 3 vrouwen en 4 mannen een zeer diverse culturele achtergrond had, nl. Irakees, Turks, Egyptisch, Colombiaans en Nederlands. We werden zeer gastvrij ontvangen in het kantoortje van Kémi, een organisatie die professionele organisaties ondersteunt bij hun werk met etnische groepen in Apeldoorn.

Als inleiding voor het belang van de Internationale Vrouwendag werd gestart met een korte inleiding over de geschiedenis van de vrouwen’strijd’ voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen (in Nederland kregen vrouwen in 1919 

passief kiesrecht, in 1952 pas een algemeen kiesrecht en in 1959 kregen gehuwde vrouwen eindelijk een zelfstandige tekeningsbevoegdheid). Daarna brachten de deelnemers de verschillen tussen mannen en vrouwen in de verschillende culturen naar voren. In Irak bestaat bv. altijd nog eerwraak; onder die noemer worden nog zeer regelmatig (jonge) vrouwen vermoord, bv. door berichtjes op hun telefoon!

Behalve het cultureel verschil (en wie er in die landen aan de macht is), maakt het ook wel uit of je uit een meer intellectuele familie komt, waar vaak sprake is van meer gelijkheid, of van het platteland, waar bv. jongens wél en meisjes niet naar school mogen. Ook kwam naar voren dat ook in Nederland vaak nog een verschil in opvoeding is van jongens, die meer verzorgd worden door hun moeder, en meisjes, die vaak meer zelf moeten doen en ook meer huishoudelijke taken toegeschoven krijgen. Ook is er nog steeds sprake van een mannencultuur in Nederland in diverse organisaties, zoals bv. bij de politie, al is er de laatste tijd wel meer aandacht voor gelijke behandeling.

Als we dromen komen bij een wereld met gelijke kansen voor mannen en vrouwen waar je gerespecteerd wordt als mens. Dat alle nieuwe groepen mensen in Apeldoorn een betere toekomst krijgen dan in de landen van herkomst en dat we met z’n allen in vrede mogen leven. Het zou goed zijn als er meer vrouwen aan de macht waren, want zij zijn meestal ook moeder waardoor zij geen oorlog zullen gaan voeren. Ook werd er gedroomd over een wereld waar de vraag of je kinderen en een baan kunt combineren ook een vraag voor mannen is en niet alleen aan vrouwen.

Men vond het mooi, bijzonder en leerzaam om zo vanuit jezelf met elkaar in gesprek te zijn. Er ontstond een mooie verbinding in de groep door gedachten op deze manier met elkaar uit te wisselen.

Dialoog in de politiek

Door: Henk de Boer

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, bepaald de kwestie van de oplopende spanningen tussen Rusland en de Oekraïne (en de NAVO landen op de achtergrond) het nieuws.

Van/uit verschillende bronnen horen we de laatste stand van zaken, worden er al dan niet onderbouwde aannames gedaan, verwachtingen uitgesproken maar ook politiek actie ondernomen om een oplossing voor deze zeer verontrustende situatie te vinden.
Ik geef het meteen toe: ik ben een leek op het gebied van politiek en de bijbehorende gedragsregels. Onderstaande foto triggerde mij om diverse redenen:

Allereerst de westerse blik van informatie voorziening: “Poetin speelt machtsspel” en Macron ‘denkt’ “Ik voel een afstand”.
Vervolgens het feit dat er zulke lange tafels zijn en dat die dan gebruikt  wordt voor een 2-gesprek. Daarbij vind ik het dan wel weer leuk dat allerlei bewerkte foto’s van terug te vinden zijn op het internet.

Tenslotte en wat mij betreft het belangrijkste: wat is de insteek van beide partijen? Het lijkt mij niet de ideale opstelling voor een echte Dialoog waarbij beide partijen  oprecht geïnteresseerd zijn in elkaars standpunten en/of beweegredenen. 

Om verbinding te zoeken en te vinden zou de Dialoog een waardevol instrument kunnen zijn maar de of dat in deze situatie de beste oplossing is, waag ik te betwijfelen.
Hoewel ik zeer bezorgd ben over het verdere verloop van de gang van zaken, hoop ik van ganser harte dat het niet (verder) uit de hand loopt en dat het “pratend” opgelost kan worden.

Bron van het artikel: De Stentor

Even voorstellen: Roelof Oudman

Graag stellen wij jullie voor aan een oud ‘nieuw’ lid van het bestuur: Roelof Oudman, algemeen lid en coördinatie trainingen.
Voor nu ook als interim voorzitter. Voor de meesten van jullie is hij geen onbekende. Roelof is jaren voorzitter geweest bij Samenspraak en is hij altijd betrokken gebleven als opleider voor de dialoogbegeleiders. Maar we laten Roelof hieronder even zelf aan het woord.

“Als betrokkene bij de dialoog in onze stad gaf ik me in 2007 op voor deelname aan de training voor gespreksbegeleiders van de eerste “Dag van de Dialoog” in Apeldoorn. 

Het mondde erin uit dat mijn rol bij de Dag van de dialoog groeide van gespreksbegeleider tot lid van de voorbereidingscommissie voor het project “Dag van de dialoog” sedert 2007 tot (mede-) oprichter van de Stichting Samenspraak Apeldoorn (2013). 

Nadat ik in 2019 uit het bestuur trad, bleef ik als trainer en adviseur bijstaan aan deze -in mijn ogen belangrijke bijdrage aan geweldloos communiceren, verbinden, sociale vaardigheid en betrokkenheid.

Nog nieuwe bestuursleden nodig!

Ondanks veel inzet van het bestuur leverde de werving van nieuwe, geïnspireerde bestuursleden nog geen nieuwe voorzitter of secretaris op. Als oud-voorzitter kan ik alleen maar getuigen dat een rol in het bestuur van Samenspraak je veel genoegen en leerzaamheid biedt.
De kunst van het toepassen van de dialoog bijvoorbeeld. Maar ook het verbreden van je netwerk, omdat de werkzaamheden van Samenspraak bijdragen aan de integratie en emancipatie van iedere Apeldoorner.
Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de deelname aan projecten, zoals de Vredesweek, de Vredeswandeling, De nationale Vrouwendag, de Beursvloer, het evenement van Mondial, etc. en uiteraard de Week van de Dialoog!

Het is daarom dat ik opnieuw algemeen bestuurder werd, en tevens -totdat een nieuwe voorzitter bereid gevonden is- tijdelijk waarnemend voorzitter. Onze stad heeft Samenspraak nodig! Heeft jou nodig!

Neem graag  via onze website contact op als je meer wil weten over een rol als voorzitter of secretaris. Ik beloof dat het hoe dan ook prettig kennismaken zal worden”

Roelof Oudman, bestuurder en trainer/ adviseur bij  Stichting Samenspraak.

Is een bestuursfunctie van Stichting Samenspraak Apeldoorn nog wel leuk?

Afgaande op het feit dat er in korte tijd drie leden afgehaakt zijn,
ben je snel geneigd om te denken van niet. Maar dit betrof vooral een ongelukkige samenloop van diverse persoonlijke omstandigheden waardoor respectievelijk Bob, Quirine en tenslotte Kirsten teruggetreden zijn. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden omdat wij denken dat we absoluut toegevoegde waarde hebben in de strijd tegen de verharding van de maatschappij.
De 2 deling over het vaccinatiebeleid is daar een nieuw voorbeeld van.

Er is nog veel werk te doen en we hebben de overtuiging dat wij als Samenspraak een steentje bij kunnen dragen in het begrip kweken voor elkaar. Als bestuur kunnen we dat natuurlijk niet zelf maar hebben daar onze enthousiaste vrijwilligers voor nodig.
Onze taak is het faciliteren van deze vrijwilligers in de vorm van middelen, opleiding maar ook richting bepalen.
Hier zitten vele boeiende aspecten aan, zeker omdat het met en over mensen gaat.

Dit brengt me tot de conclusie dat we in lastig vaarwater zitten maar door het samen te doen wel leuk, uitdagend en noodzakelijk is.

Henk de Boer
Penningmeester van Samenspraak Apeldoorn

De generatiedialoog

Tijdens de ‘Week van de dialoog’ heb ik in samenwerking met Samenspraak Apeldoorn, Talma-Borgh, een thuis voor welzijn en zorg en PCBO Apeldoorn twee dialoogtafels georganiseerd waarbij vier leerlingen en vier bewoners met elkaar in dialoog gingen rondom het thema ‘De Moeite waard’. Eén dialoogtafel vond plaats in het woon-zorgcentrum en één dialoogtafel vond plaats in de school. Ik schreef er dit korte artikel over. Mocht je geen tijd hebben het artikel te lezen, dan hierbij een korte samenvatting: “Jong en oud samenbrengen is de moeite waard”. Door Sylvia van Ark.

Al best lang liep ik rond met de wens om jong en oud uit de wijk waar ik woon met elkaar in contact te brengen. De Week van de Dialoog leek  mij hiervoor de uitgelezen kans. En hoe mooi was het dan ook dat basisschool PCBO De Regenboog en woonzorgcentrum Talma Borgh, mee wilden werken aan dit initiatief. Voor mij een bijzondere kans om deze twee buren (de gebouwen liggen naast elkaar, slechts gescheiden door een busbaan en fietspad) met elkaar in contact in te brengen.

Voorzichtig schuifelend kwam iedereen binnen. Een beetje onwennig, want wat precies de bedoeling was, dat was nog niet helemaal duidelijk. Maar al snel vond iedereen een plekje aan tafel en gingen we van start. Als gespreksleider van deze dialoog legde ik uit dat we in vier rondes met elkaar in gesprek zouden over het thema ‘De moeite waard’, dat we daarvoor een uur de tijd zouden nemen en dat er halverwege koffie/thee, ranja en koekjes waren. Niet onbelangrijk.

Kennismaken…

In de eerste ronde werd iedereen uitgenodigd een afbeelding te kiezen die echt iets over henzelf vertelde. Een mooie manier om elkaar beter te leren kennen, want het kiezen van een afbeelding geeft iedereen de ruimte om iets wezenlijks over zichzelf te vertellen. In deze groep waren er opvallend veel avonturiers 😉

De diepte in…

Bij een dialoog staat luisteren zonder oordeel voorop. Je hoeft geen oplossingen te bedenken of tips te geven, je mag gewoon luisteren.
In de volgende drie rondes hebben we het onderwerp ‘De moeite waard’ samen verder uitgediept. Wat betekent of is voor jou de moeite waard? En welke dromen heb je wanneer je denkt aan de moeite de waard? Samen, contact, kleuren en natuur waren de sleutelwoorden in de verhalen die gedeeld werden.
In de laatste ronde wordt altijd iedereen gevraagd wat zij  meenemen uit het gesprek. En dit liet mij weer zo duidelijk de waarde van de dialoog zien. 

Er werden mooie inzichten gedeeld van kind op oudere, oudere op kind, oudere op oudere en kind op kind.  Wellicht wat vaag, maar ik vind dat wat gedeeld is in de groep, ook in de groep moet blijven. Juist omdat iedereen zich kwetsbaar durfde op te stellen en mij het vertrouwen gaf dit gesprek te begeleiden.  Maar wat ik zelf meeneem uit deze dialoog wil ik graag met jullie delen. De waarde ervaren van samen dingen doen en samen zijn, is niet gebonden aan leeftijden, maar van alle leeftijden. 

In dialoog blijven

Door William Kreijkes

De week van de dialoog is weer geweest. Nu is het belangrijk om in gesprek te blijven, in dialoog.

De dialoog is niet bedoelt als een manier om te blijven debatteren of te discussiëren. Het doel is het verhaal van de ander horen en begrijpen wat zijn of haar beweegredenen zijn.

Het is belangrijk om dit te blijven doen het hele jaar door. In dialoog blijven kan je doen met collega’s op het werk. Het belangrijkste is om bereid te zijn te luisteren naar het verhaal van de ander en in gesprek te gaan zonder vooroordelen.

Samenspraak Apeldoorn stimuleert graag dit initiatief om in dialoog met elkaar te blijven.
Samenspraak kan op veel manieren worden geuit. Je kan het ook uiten in actie. Help elkaar zonder vooroordelen. Doe boodschappen voor elkaar zonder vooroordelen. Geef elkaar voorrang in het verkeer, supermarkt zonder vooroordelen.
Het belangrijkste wat wij voor elkaar kunnen doen om onze leefomgeving leefbaarder te maken is dat wij bereid zijn elkaar te helpen met de kleine en grote dingen zonder vooroordelen.

Het zou goed zijn voor de mentale gezondheid van iedereen als wij ons verhaal kwijt kunnen.
De maatschappij, de leefomgeving kan heel veel verbeteren als mensen bereid zijn te luisteren naar de verhalen die anderen te vertellen hebben. Eenzaamheid heeft niet altijd te maken met mensen rondom je heen hebben, soms het heeft het maken met het niet kwijt kunnen van je verhaal.

Een dialoog per maand houdt het brein gezond.

Vacature Voorzitter (M,V,X) bestuur

Vacature Voorzitter (M,V,X) Bestuur

Stichting Samenspraak is op zoek naar een voorzitter (vrijwillig, 2 uur per week) met passie voor verbinden, samenwerken, luisteren en tegengaan van discriminatie en uitsluiting. We willen een divers bestuur in alle opzichten om met Samenspraak te komen tot een stichting die een verschil kan maken voor alle Apeldoorners.

Wat doet de Stichting:

Stichting Samenspraak Apeldoorn draagt bij aan begrip voor verschillen tussen de diverse mensen uit Apeldoorn. Dat doen we door “samenspraak” in Apeldoorn te bevorderen tussen mensen van verschillende afkomst, levensovertuiging, cultuur, achtergronden, uiterlijk en niveau. Doordat je luistert naar de ander en naar zijn of haar dromen en doordat de ander ook naar jou luistert, doe je ervaringen op die je de rest van je leven bij kunnen blijven. 
We zijn in de buurt en organiseren evenementen waar Apeldoorners met elkaar in dialoog kunnen gaan. Hiervoor leidt Samenspraak Apeldoorners tot gespreksbegeleiders op die de gesprekken begeleiden volgens de Dialoogmethode.
Wij nemen als stichting Samenspraak ook zelf het initiatief voor het organiseren van de gesprekken, zodat op verschillende plekken in Apeldoorn mensen met diverse achtergronden met elkaar in samenspraak kunnen komen.
Stichting Samenspraak is een initiatief van Apeldoorners. Belangrijke kernwaarden zijn gelijkwaardigheid, kwaliteit, waardering, aansluiting, diversiteit, inclusiviteit en samenwerking.

Wat doet het bestuur:

Het bestuur van Stichting Samenspraak Apeldoorn is verantwoordelijk voor het beheer van de stichting. Dat zijn taken als het aanvragen en verantwoorden van de subsidie (beheer van financiën), het uitwerken en nazien op het functioneren van het projectbureau (beheer van personeel) en het zicht houden en stimuleren van de vrijwilligers om met hun inzet de doelstellingen van de stichting te bereiken. 
Het bestuur van Stichting Samenspraak doet dat in samenspraak met de vrijwilligers en het projectbureau. Beleid wordt gevormd, plannen worden gemaakt en uitgewerkt en samenwerkingen en werkgroepen ondersteund en geïnitieerd op basis van de samenwerking die er tussen de verschillende onderdelen van de stichting ontstaan.

Wat doet de voorzitter:

 • Bestuursvergaderingen inhoudelijk voorbereiden.
 • Vergaderingen leiden en zorgen voor een pro-actieve besluitvorming.
 • Contacten met gemeente onderhouden en daarin activiteiten van de organisatie verantwoorden.
 • De organisatie vertegenwoordigen.
 • Op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het terrein van (gemeentelijk) beleid en bestuur, en het bestuur hiervan op de hoogte stellen.
 • Zich laten adviseren door deskundigen over bijvoorbeeld het gemeentelijk beleid.
 • Het functioneren van organisatie, bestuur en bestuursleden evalueren aan de hand van beleidsplan, werkplan en begroting. 
 • Functioneringsgesprekken voeren met de coördinator van de stichting.

Functie-eisen :

 • Leidinggevende capaciteiten
 • Consensusdenker die kan beslissen
 • Bestuurlijke ervaring
 • Inzicht in sociaal-maatschappelijke en culturele vraagstukken
 • Kennis van en affiniteit met de organisatie.

Vaardigheden:

 • Vermogen om in teamverband te werken en daar leiding aan te geven
 • Goede sociale eigenschappen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Ervaring met onderhandelen
 • Ervaring met conflicthantering

Spreekt deze vacature je aan, dan kan je jouw schriftelijke reactie sturen naar: secretaris@samenspraakapeldoorn.nl informatie over deze vacature, dan kan je contact opnemen met de Interim voorzitter, Roelof Oudman. Hij is bereikbaar via voorzitter@samenspraakapeldoorn.nl

De sluitingsdatum van deze vacature is 15 maart 2022.

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van vacatures en activiteiten van Samenspraak