Trots op onze vrijwilligers en projectcoördinator!

Door Kirsten Regtop

“De toekomst is slechts het resultaat van een dialoog tussen het heden en het verleden.” Deze uitspraak van Paul Morand is wat mij betreft tekenend voor de huidige situatie waarin we ons als samenleving bevinden. Voor het eerst in onze geschiedenis worden we geconfronteerd met een bedreiging van een virus die tot voor kort alleen maar qua impact en omvang in films voor leek te kunnen komen.

De omstandigheden vragen van alle inwoners van Apeldoorn om ons aan te passen, te improviseren en nieuwe manieren te vinden om met elkaar in contact te komen. De veranderingen naar een meer digitale omgang met elkaar gaat ineens in een sneltreinvaart. Ook bij Samenspraak waren we ons er van bewust dat er mogelijk behoefte ligt om toch met elkaar in diep gesprek te kunnen komen. Fysiek is het misschien dan wel niet mogelijk, digitaal wel.

Alle medewerkers van het projectbureau hebben in korte tijd de online dialoog mogelijk gemaakt. Een prachtige social media campagne om mensen te laten weten dat je bij Samenspraak nog steeds in dialoog kan komen is uit de grond gestampt. Een aantal gespreksleiders waren bereid om zich in het diepe te storten om te kijken of het mogelijk is een gesprek te begeleiden vanuit de eigen kamers.

Maar ook de Denktank waar Bernard nu ook online probeert de mensen bij elkaar te krijgen. Ik vind het geweldig om te zien hoe onze mensen zo doorgaan in deze tijd. Ik neem er mijn pet heel diep voor af!

Is dit de manier waarop wij kunnen blijven werken dit komende jaar? Of zal fysieke ontmoeting weer mogelijk zijn? Wat is er dan voor nodig om het gesprek tussen mensen van verschillende achtergronden mogelijk te maken, ook online? Wat hebben onze vrijwilligers en medewerkers nodig om dit te kunnen doen? En draagt dit bij aan onze missie en visie om door middel van de dialoog mensen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden en onderlinge verdraagzaamheid en begrip te vergroten?

De toekomst zal het uit moeten wijzen. Het resultaat tussen wat achter ons ligt en wat we nu meemaken zijn daar ingrediënten voor.

Gelukkig zeggen op dit moment de cijfers dat het beleid van de overheid effect heeft op het aantal mensen wat besmet raakt. Dat stemt mij hoopvol, maar nog niet gerust. Wij zullen de komende tijd dus ook nog op afstand blijven werken. Het projectbureau is nog even dicht. Maar zodra het weer kan gaan we elkaar weer ontmoeten. En wie weet, zowel in levende lijve als digitaal.

Kirsten

Verbondenheid kan wél in deze tijd

De wereld lijkt wel op zijn kop te staan. Verbondenheid is geen vanzelfsprekendheid meer, daarvan ben ik me in deze tijd meer dan bewust.

Ik mis de mensen waarmee ik het contact mijd, omdat ik de richtlijnen van het RIVM zeer serieus neem.

Naar mijn buren lopen doe ik niet eens meer. De mensen die het dichtste bij mij wonen. Ik mis het sporten, de kinderen naar school brengen en de vrijheid om in een cafeetje te schrijven of te werken.

Gelukkig kan ik op veel manieren wel contact met anderen hebben.

Ik bel mijn oma van 95, breng haar een bloemetje langs en maak 5 minuten een praatje bij de deur.
Ik skype met mijn zakelijke contacten.
Met vrienden doe ik een spelletje op Houseparty (een app met videobelmogelijkheid).
Ik geef een webinar voor hulpverleners vanuit mijn bedrijf.

De creativiteit die ik online zie, en hoor van mijn netwerk, doordringt mij ervan hoe groot onze behoefte aan onderlinge verbondenheid is.

Initiatieven zoals die van Apeldoorn Pakt Aan: Even Apeldoorners bellen…. Is een initiatief om mensen die hulp nodig hebben en hulp kunnen bieden met elkaar verbind (ht
Restaurants, bloemkwekers, muzikanten en sportclubs die van alles doen om mensen met hun producten blij te maken.

Ik wil jou uitnodigen om te na te denken over welke bijdrage jij kan leveren. Omdat juist in deze tijd de behoefte om elkaar te zien en te spreken zo groot is. Het uitwisselen van ervaring  en thema’s die hiermee samenhangen voor meer verbinding in Apeldoorn kunnen zorgen. Maar omdat het best ingewikkeld is om dit online te organiseren. Maar het kan wel!

Zie ook de oproep hieronder: wij willen heel graag mensen in deze tijd met elkaar in dialoog brengen. Jouw hulp daarbij is van harte welkom!

Kirsten

Ervaring van een deelnemer Denktank

Ik ben William, ik heb bij de denktank gezeten op 20 januari 2020 om in gesprek te gaan over hoe bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen en in gesprek te laten komen.

Het was een goede plek voor een rustig en laagdrempelig gesprek over de dialoog en hoe de dialoog bij de mensen te brengen.

De eerste ontmoeting was informatief en gericht op het elkaar leren kennen en waarom ieder betrokken is bij de denktank.

De gesprekken worden gevoerd vanuit het idee dat iedereen gelijk is in de waarde van de mening en inbreng.

William Kreijkes medewerker projectbureau

Terugblik week van de dialoog

Terugblik week van de dialoog

We kijken terug op een geslaagde week van de Dialoog. Met 14 tafels en verschillende dialoogvormen, zijn Apeldoorners met elkaar in gesprek gegaan rondom het thema ‘ontdek de ander’. Veel ontmoetingen smaakten naar meer! Donderdag was er een gezellige borrel bij Brasserie Witteveens. Hieronder een (foto)verslag.

Dialoog in het oude Raadhuis op maandag 4 november

“Een ontmoeting die goed doet, voor iedereen die erbij was…”

Maandagmorgen 4 november vond in het Raadhuis een bijeenkomst plaats in het kader van de Week van de Dialoog, met als thema ‘Ontdek de ander’. Een van de deelnemers schreef zijn ervaringen op:

Een verslag van Cor Snijders
Als ik binnenkom zijn er al mensen aanwezig: Dawoud, Franz, Roelof, Astrid, Henk, Ramon en gespreksleider Bernard. Ik word hartelijk welkom geheten. Bernard begint met een korte samenvatting. De Dialoog is in 2001 in Rotterdam ontstaan, ook als gevolg van incidenten zoals de aanslag op de Twin towers, de moord op Theo van Gogh en Pim Fortuin. De dialoog was voor het eerst in 2007 in Apeldoorn en beleeft nu alweer zijn 13e keer. De dialoog heeft als doelstelling: praten met elkaar. 

Als Bernard vraagt hoe we de ander kunnen leren kennen, vertelt ieder van zijn eigen beleving en achtergrond hoe hij/zij hierover denkt. Zo ontstaat een levendig palet van levensverhaal, gedachten en anekdotes. Bij iedere stap in de Dialoog diepen we het gesprek verder uit. En zo praten we in over kansen, zonder oordeel zijn, taal, vrijwilligerswerk, een gehandicapte dochter, leidinggeven, Syrische vluchtelingen, openstaan voor andere mensen, en wat als je twee wereldoorlogen hebt meegemaakt zoals Franz van 92… Een indrukwekkende en hartverwarmende ontmoeting tussen wildvreemde mensen, dat is wat de dialoog kan bewerkstelligen!

Wandeldialoog op Het Leesten, dinsdag 5 november
De deelnemers met gespreksbegeleider Marieke Gorkink (felblauwe jas in het midden)

Gespreksbegeleider Marieke Gorkink over de wandeldialoog op Het Leesten:
“Wij hadden vanochtend een mooie wandeldialoog met ons groepje van 5. Het weer was goed en de deelnemers hadden er zin in. We hebben in een groepje van 2 en een groepje van 3 gewandeld en de verschillende fases van het gesprek doorlopen. Ik had briefjes gemaakt die ze onderweg konden gebruiken. Ik had ter introductie een gedicht voor gelezen. Zie hiernaast. Na ongeveer een uur hadden we de fases doorlopen en hebben we nog een half uurtje gewoon gewandeld en genoten van de omgeving. Om half 12 hebben we samen koffie gedronken bij de kiosk. Daar hebben we de dialoog afgesloten door met elkaar nog even terug te kijken en te reflecteren op wat we meenemen van vandaag. Kortom: een mooie ontmoeting.” 

Moment, gedicht van Jean Pierre Rawie

Soms hoor ik onverwacht weer achter
gewone woorden die je uit
een zoveel zuiverder en zachter,
adembenemender geluid,
dat ik opnieuw naar je moet kijken
of ik je nooit tevoren zag.

Laat al die jaren maar verstrijken;
zolang ik dit bewaren mag
kan jou en mij de tijd niet deren:
weer voor het eerst met je alleen
hoor ik de harmonie der sferen
door alle alledaagsheid heen.

Na de wandeling genieten van een kopje koffie!
Met elkaar in gesprek tijdens de wandeldialoog
Op dinsdag 5 november zijn de Turkse vereniging en de Nederlandse Vrouwenvereniging gezellig met elkaar in gesprek.
Hier wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de week van de Dialoog!

Op woensdag bij Foenix gaat men met elkaar in dialoog aan de hand van het spel ‘Een steekje los’ 

Een van de Chinese tafels bij De Klup Apeldoorn
Met elkaar in dialoog bij de Klup in de Mariastraat

Verslag Dialoog in de Klup in de Mariastraat Apeldoorn op woensdag 6 november. Opgetekend door Cor Snijders.
In het gebouw aan de Mariastraat waar de Klup huist, moet ik naar boven en kom vervolgens in een zaal waar al twee groepjes zitten. Ik loop naar de achterste tafel waar ik de Chinese vrouwen tref. Daar stel ik mezelf voor en zie opnieuw Bernard die wederom de gespreksleider blijkt. Aan tafel zitten ook de vrouwen Kam, Suze, Pui yan, Sue, Zkou en Jose. Kees, ik en Bernard zijn de enige mannen.

Deze morgen vindt de dialoog plaats in vier rondes. Eerst een voorstelronde. In de tweede ronde kunnen we vertellen over iets wat we hebben meegemaakt dat op die dialoog betrekking heeft. Na die tweede ronde volgt een pauze. In de derde ronde mogen we dromen over het onderwerp. In de vierde ronde krijgen we gelegenheid om te vertellen wat het ons persoonlijk heeft opgeleverd, wat neem je mee naar huis? Maar eerst leest Bernard een kort gedicht voor van Toon Hermans:

“Liefde is op weg zijn naar
jezelf te vinden in elkaar.”

Er is deze ochtend van alles met elkaar uitgewisseld. We delen over wat we meegemaakt hebben, onze gedachten, verrassende ontmoetingen.
En dan is er pauze met kletskop.

Bernard vraagt in de volgende ronde naar onze droom als afsluiting van deze dialoog. Ik vertel kort over mijn ervaringen in de Nacht van Apeldoorn waarin iedereen praatte met iedereen. Het was een ongewone nacht. Daarna ontaardt het onderwerp droom in een warrige samenspraak tussen de dames waaruit maar één ding duidelijk naar voren komt. Ze willen (net als ik) ook graag met pensioen.

Ik besef dat dit verslag bij lange na niet compleet is, maar het geeft een aardige indruk hoe een morgen ‘dialoog’ verloopt en wat je zoal tegenkomt.

Een gezellige en drukbezochte culturele ontmoeting met lekkere hapjes bij de Chinese vereniging op woensdag 6 november
Gesprekstafel bij De Klup met de Chinese vereniging

 

Borrel bij Brasserie Witteveens

De week van de Dialoog wordt sfeervol afgesloten in Brasserie Witteveens op het Marktplein in Apeldoorn.  

Elkaar zien op de arbeidsmarkt

Dialoogavond ‘Elkaar zien op de arbeidsmarkt’ in Apeldoorn

juni 27 | 18:00 – 21:30

DialoogCNV Connectief en Apeldoorn in Dialoog organiseren op woensdag 27 juni een dialoogavond over ‘Elkaar zien op de arbeidsmarkt’ in Apeldoorn.

Diverse groepen in de samenleving kampen met achterstanden op de arbeidsmarkt. Deze uiten zich vooral in hogere werkloosheid. Het is belangrijk om naast het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie op grond van afkomst, ook oog te hebben voor discriminatie op andere gronden, zoals leeftijd en geslacht.

Uit recente onderzoeken blijkt dat mensen niet worden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld op basis van de afkomst van hun achternaam. Ook studenten en scholieren worden hiermee geconfronteerd bij hun zoektocht naar een stageplek. Soms wordt het arbeidscontract van vrouwen niet verlengd omdat zij zwanger zijn.

Vanuit onze kernwaarden waarin wij streven naar verbinding, verbreding en ontwikkeling, nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan een dialoogavond over dit onderwerp.

Na het plenaire gedeelte gaan we in drie clusters uiteen om ons te buigen over drie thema’s rond het onderwerp Elkaar zien op de arbeidsmarkt. Moet er voortaan anoniem gesolliciteerd worden? Of is voorkeursbeleid de oplossing om de arbeidsmarktachterstanden van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een handicap of chronische ziekte weg te werken?

Hoe kunnen we onze normen en waarden opzij zetten om elkaar echt te zien?

Programma
18:00 uur Inloop met eenvoudige maaltijd

18:30 uur Inleiding door Roy van Nieuwenhuijzen, consulent klachtbehandeling Ieder1Gelijk Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid. Ieder1Gelijk is gekoppeld aan de landelijke organisatie Art. 1. die discriminatie voorkomt en bestrijdt. Ieder1Gelijk is voor iedereen die met discriminatie te maken krijgt in de regio Gelderland-zuid. En voor iedereen die meer wil weten over discriminatie, ongelijke behandeling en manieren om daarmee om te gaan.

19:00 uur In clusters uiteen:

Thema 1. “Creatieve” sollicitatiemethodes om aan werk te komen.

 1. Wie ben je – wat roept dit thema op bij jou?
 2. Welke persoonlijke ervaring wil je delen?
 3. Wat is je droom over ‘creatieve sollicitaties’?
 4. Wat neem je mee uit deze dialoog? Wat ga je doen?

Aanmelden voor thema 1

 

Thema 2. Normen en waarden op de arbeidsmarkt.

 1. Wie ben je – wat roept dit thema op bij jou?
 2. Welke persoonlijke ervaring (positief/negatief) wil je delen?
 3. Wat is je droom over normen en waarden op de arbeidsmarkt?
 4. Wat neem je mee uit deze dialoog? Wat ga je doen?

Aanmelden voor thema 2

 

Thema 3. Bestaande misverstanden/vooroordelen op de arbeidsmarkt.

 1. Wie ben je – wat roept dit thema op bij jou?
 2. Welke persoonlijke ervaring m.b.t. misverstanden/vooroordelen wil je delen?
 3. Wat is je droom m.b.t. dit thema?
 4. Wat neem je mee uit deze dialoog? Wat ga je doen?

Aanmelden voor thema 3

 

21:30 uur Afsluiting De dialoogbijeenkomst is gratis voor zowel leden als niet-leden. Vergeet ook niet om je collega’s uit te nodigen!

Aanmelden?

Meld je vóór 20 juni aan via het aanmeldformulier.
Geef je snel op! Het aantal plaatsen is beperkt. Voor vragen, neem contact op met Malika El Johri: m.eljohri@cnv.nl

Datum en locatie

Woensdag 27 juni
CNV-kantoor Apeldoorn, Ovenbouwershoek 9, 7328 JE Apeldoorn

https://onderwijs.cnvconnectief.nl/evenement/12622/

https://zorgenwelzijn.cnvconnectief.nl/evenement/12070/

https://publiekediensten.cnvconnectief.nl/event/11352/