Jaarboekje 2019

Het Jaarboekje 2019 van Samenspraak is vanaf nu te downloaden. 

Het jaarboekje neemt je mee terug naar een bijzonder jaar voor Samenspraak. Veel nieuwe gezichten, nieuwe inzichten en het begin van een vernieuwende visie. 

Maar ook kijken we naar 2020 en verder, want meer dan ooit is de missie van Samenspraak zo actueel geweest. Namelijk dat uitsluiting vanwege ras, etniciteit, beperking stopt. Stichting Samenspraak brengt mensen met elkaar in gesprek. Samenspraak kan altijd plaatsvinden, met je buren, je collega’s, bij de kassa op het schoolplein. Als je ‘samenspraak’ op de dialoogmanier beoefent, draag je bij aan een ontspannen samenleving waarin uitsluiting wordt tegengegaan. Op deze wijze willen we bijdragen aan een sociale en vreedzame (Apeldoornse) samenleving.

Week van de Dialoog 2020

Ook in 2020 wordt er de week van de dialoog georganiseerde door Samenspraak. Het jaarthema is “Erbij horen”. De week van de dialoog vindt plaats van 30 oktober tot 8 november 2020. Inmiddels zijn de eerste plannen gemaakt en wordt het een dialoog week anders dan anders! Houd onze social media en website in de gaten voor meer informatie.

Missie: op zoek naar Dialoog

Wat zijn jouw activiteiten in deze tijd? Wij van Samenspraak (Bestuur en projectbureau) zijn er maar druk mee. Waarmee, vraag je je af? Ach, het is een te lang verhaal om uit te leggen maar gelukkig hebben we de foto’s nog. Je begrijpt dan vast wel waar we het over hebben.

Ontmoet hieronder de sterspelers van het storyboard; Eveline, Jarmo, Andrea, Kirsten, William en Miranda. Maar laten we ook ons back-up team niet vergeten; Quirine, Jan- Jeroen, Gert en Henk. Wij hopen jullie binnenkort weer in het echt te mogen ontmoeten!

Trots op onze vrijwilligers en projectcoördinator!

Door Kirsten Regtop

“De toekomst is slechts het resultaat van een dialoog tussen het heden en het verleden.” Deze uitspraak van Paul Morand is wat mij betreft tekenend voor de huidige situatie waarin we ons als samenleving bevinden. Voor het eerst in onze geschiedenis worden we geconfronteerd met een bedreiging van een virus die tot voor kort alleen maar qua impact en omvang in films voor leek te kunnen komen.

De omstandigheden vragen van alle inwoners van Apeldoorn om ons aan te passen, te improviseren en nieuwe manieren te vinden om met elkaar in contact te komen. De veranderingen naar een meer digitale omgang met elkaar gaat ineens in een sneltreinvaart. Ook bij Samenspraak waren we ons er van bewust dat er mogelijk behoefte ligt om toch met elkaar in diep gesprek te kunnen komen. Fysiek is het misschien dan wel niet mogelijk, digitaal wel.

Alle medewerkers van het projectbureau hebben in korte tijd de online dialoog mogelijk gemaakt. Een prachtige social media campagne om mensen te laten weten dat je bij Samenspraak nog steeds in dialoog kan komen is uit de grond gestampt. Een aantal gespreksleiders waren bereid om zich in het diepe te storten om te kijken of het mogelijk is een gesprek te begeleiden vanuit de eigen kamers.

Maar ook de Denktank waar Bernard nu ook online probeert de mensen bij elkaar te krijgen. Ik vind het geweldig om te zien hoe onze mensen zo doorgaan in deze tijd. Ik neem er mijn pet heel diep voor af!

Is dit de manier waarop wij kunnen blijven werken dit komende jaar? Of zal fysieke ontmoeting weer mogelijk zijn? Wat is er dan voor nodig om het gesprek tussen mensen van verschillende achtergronden mogelijk te maken, ook online? Wat hebben onze vrijwilligers en medewerkers nodig om dit te kunnen doen? En draagt dit bij aan onze missie en visie om door middel van de dialoog mensen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden en onderlinge verdraagzaamheid en begrip te vergroten?

De toekomst zal het uit moeten wijzen. Het resultaat tussen wat achter ons ligt en wat we nu meemaken zijn daar ingrediënten voor.

Gelukkig zeggen op dit moment de cijfers dat het beleid van de overheid effect heeft op het aantal mensen wat besmet raakt. Dat stemt mij hoopvol, maar nog niet gerust. Wij zullen de komende tijd dus ook nog op afstand blijven werken. Het projectbureau is nog even dicht. Maar zodra het weer kan gaan we elkaar weer ontmoeten. En wie weet, zowel in levende lijve als digitaal.

Kirsten

Agenda online dialoog

Een goed gesprek is leuk, kan altijd en overal over gaan. Met samenspraak komt iedereen aan het woord, dit geeft verrassende inzichten, draagt bij aan begrip en maakt onze stad en samenleving een stukje leuker.

Deze gedachte leeft nog steeds in de huidige tijd, echter sinds een aantal weken is het een stuk lastiger geworden om echt contact te krijgen met de mensen om ons heen. Een praatje met een collega bij het koffieapparaat, een goed gesprek met vrienden/vriendinnen, even een kopje koffie met de buurvrouw, een bezoekje brengen aan familie, al deze contactmomenten die normaal zo gewoon voor ons zijn, zijn plotseling vanwege de coronacrisis niet meer mogelijk. 

Voor velen is dit een groot gemis. Een goed gesprek is goed voor een relatie, dat is een open deur. En echt gehoord worden is goed voor een mens. Daarom is naar elkaar luisteren de basis van Stichting Samenspraak.

Om toch samen in dialoog te blijven of te komen organiseren wij de dialogen de komende tijd online. De thema’s die ter sprake komen gaan over die thema’s die ons in deze tijd bezig houden. Je gaat hierover in gesprek met 4 tot maximaal 8 personen. Het voordeel van een online dialoog is dat je geen reistijd hebt en vanuit je ‘luie’ stoel kan aanschuiven.

De online dialoog doen wij via Zoom. Zoom is een clouddienst waarmee je groepsgesprekken kan houden. Je hebt een goede internetverbinding of wifi nodig en daarnaast een laptop/pc, tablet of telefoon. 

Samenspraak is van ons allemaal en daarom nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan  de digitale dialogen die wij de komende periode organiseren. Deze dialogen hebben elk een specifiek thema, en vinden plaats volgens de vier stappen van de methode ‘de Dialoog’.

Samenspraak nodigt je uit voor de online dialoog

Online in dialoog gaan is dat mogelijk?  Wij denken van wel. Daarom bieden wij jullie de mogelijkheid om kennis te maken met de online dialoog. Niet heel anders dan rond een tafel in dialoog. Echter door het digitale aspect zal het even wennen zijn. We gebruiken daarvoor Zoom. Daarvoor hoef jezelf geen account te hebben. Door middel van een toegestuurde link kan je via je telefoon of laptop inloggen. Meer informatie hierover ontvang je na aanmelding. Per dialoog kunnen maximaal 8 personen deelnemen, dus wees er snel bij. Bij veel aanmeldingen zullen we kijken of er een extra online dialoog gehouden kan worden. 

De online dialoog gaat net als de klassieke dialoog over elkaar zien en gehoord worden. Het naar elkaar luisteren is de basis van Samenspraak. De thema’s die behandeld worden gaan over die thema’s die ons in deze tijd bezig houden. Daarover ga je met elkaar in gesprek en luister  je naar elkaars ervaringen. Je deelt je dromen. Je onderzoekt wat het betekent en je komt zo tot nieuwe inzichten. Zo inspireer jij jezelf en de ander.
Laat je verrassen en meld je aan voor één van onze online dialogen.

De huidige situatie rondom corona maakt ons creatief in denken en daarom organiseren wij online dialogen. Online betekent via beeldbellen op je laptop (met webcam), tablet of telefoon  in dialoog gaan met elkaar, vanuit je eigen huis.

Je kan je aanmelden door middel van de rode knop. Je ziet direct een bevestiging van je aanmelding. Een paar dagen voor aanvang, ontvang je via mail een link naar zoom en instructies hoe je dat moet doen. 

De dialogen duren ongeveer twee uur. Iedere dialoogbegeleider volgt hiervoor de klassieke dialoog methode, echter hebben ze allemaal hun eigen creativiteit. Dat zorgt voor verrassende twists. De meeste dialogen vinden in de avond plaats. Bijvoorbeeld: We starten de dialoog om 19.00u. Het is fijn dat je ongeveer een kwartier van te voren al probeert in te loggen. Je wordt verwelkomt door de dialoogbegeleider die het een en ander uitlegt over de avond.  Rond 21.00u wordt de dialoog afgesloten.   

 

“Meepraten over een onderwerp dat je aan het hart ligt, interessant lijkt, meer over wilt weten. Het is mogelijk via de online dialoog. De online dialoog maakt het mogelijk om waar je ook bent, je toch contact hebt met anderen en in gesprek blijft. “

Volg ons via social media, check regelmatig onze website of meld je aan voor de nieuwsbrief, zodat je als één van de eersten op de hoogte bent. 

Verbondenheid kan wél in deze tijd

De wereld lijkt wel op zijn kop te staan. Verbondenheid is geen vanzelfsprekendheid meer, daarvan ben ik me in deze tijd meer dan bewust.

Ik mis de mensen waarmee ik het contact mijd, omdat ik de richtlijnen van het RIVM zeer serieus neem.

Naar mijn buren lopen doe ik niet eens meer. De mensen die het dichtste bij mij wonen. Ik mis het sporten, de kinderen naar school brengen en de vrijheid om in een cafeetje te schrijven of te werken.

Gelukkig kan ik op veel manieren wel contact met anderen hebben.

Ik bel mijn oma van 95, breng haar een bloemetje langs en maak 5 minuten een praatje bij de deur.
Ik skype met mijn zakelijke contacten.
Met vrienden doe ik een spelletje op Houseparty (een app met videobelmogelijkheid).
Ik geef een webinar voor hulpverleners vanuit mijn bedrijf.

De creativiteit die ik online zie, en hoor van mijn netwerk, doordringt mij ervan hoe groot onze behoefte aan onderlinge verbondenheid is.

Initiatieven zoals die van Apeldoorn Pakt Aan: Even Apeldoorners bellen…. Is een initiatief om mensen die hulp nodig hebben en hulp kunnen bieden met elkaar verbind (https://www.apeldoornpaktaan.nl/nieuws/even-apeldoorners-bellen-is-gestart-coronahulp/)
Restaurants, bloemkwekers, muzikanten en sportclubs die van alles doen om mensen met hun producten blij te maken.

Ik wil jou uitnodigen om te na te denken over welke bijdrage jij kan leveren. Omdat juist in deze tijd de behoefte om elkaar te zien en te spreken zo groot is. Het uitwisselen van ervaring  en thema’s die hiermee samenhangen voor meer verbinding in Apeldoorn kunnen zorgen. Maar omdat het best ingewikkeld is om dit online te organiseren. Maar het kan wel!

Zie ook de oproep hieronder: wij willen heel graag mensen in deze tijd met elkaar in dialoog brengen. Jouw hulp daarbij is van harte welkom!

Kirsten

Oproep aan onze dialoogbegeleiders

Op dit moment hebben mensen veel minder sociaal contact dan normaal. Wij vinden het belangrijk dat ook nu gesprekken tussen mensen op gang kunnen blijven. Op dit moment zijn we aan het nadenken wat wij als Samenspraak Apeldoorn kunnen betekenen op het gebied van een online dialoog. Maar wij willen jou, als dialoogbegeleider, ook uitnodigen jou ideeën met ons te delen over online dialogen. Of en hoe je die zou willen vorm geven, wat je daarvoor nodig hebt? Misschien heb je al wel een mooi thema, zoals eenzaamheid. 

Heb jij als dialoogbegeleider al ervaring met online werken en ben je bereid je mede dialoogbegeleiders het een en ander uit te leggen? Stuur dan even een email. Heb jij als dialoogbegeleider geen ervaring met online werken, maar wil je het wel leren? Stuur dan ook een email. Dan koppelen wij jullie, uiteraard online aan elkaar. 

 

Ook online kan je volgens de dialoogmethode werken. Je hebt vanuit je eigen omgeving contact met elkaar via je laptop, computer, tablet of telefoon. Je ziet en hoort elkaar gewoon. Het is even wennen, het is anders, maar het is wel een mooie mogelijkheid tot een online dialoog. Een dialoog draagt bij aan onderling begrip. Er wordt daadwerkelijk naar elkaar geluisterd, ongeacht afkomst, levensovertuiging, cultuur, achtergronden, uiterlijk en niveau. Doordat je luistert naar de ander en naar zijn of haar dromen en doordat de ander ook naar jou luistert, doe je ervaringen op die je de rest van je leven bij kunnen blijven. 

Voor al je vragen, opmerkingen, ideeën kan je ons een mail sturen

Samenspraak bij Internationale vrouwendag 2020

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Ook in Apeldoorn is daar aandacht aan besteed met een gevarieerd middagprogramma bij Foenix op de Zwitsal. Samenspraak heeft deze middag een dialoogtafel gehouden om te praten over het onderwerp van dit jaar: Vrijheid. Tadusi Zwaneveld en Marieke Gorkink hebben deze tafel begeleid.

Aan tafel zat een mooi gezelschap vrouwen van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden. Dat is natuurlijk ook altijd wat je vooraf hoopt. Hoe groter de diversiteit, hoe boeiender doorgaans de gesprekken. Omdat we een uur de tijd hadden, hebben we ervoor gekozen om de aandacht vooral uit te laten gaan naar ronde 2 (delen van een persoonlijke ervaring. 

Foto is gemaakt door Leroy Filon

De eerste ronde van het kennismaken hebben we natuurlijk ook gedaan maar daar zijn we vrij vlot doorheen gelopen en ronde 3 en 4 (waar droom je van en welke stappen ga je morgen zetten) hebben we samengevoegd. Zo hebben we het meest waardevolle van de dialoog de meeste ruimte gegeven en kwamen toch alle onderdelen van het dialooggesprek aan bod.

Voel je je écht vrij?

Foto is gemaakt door Medea Huisman

In de dialoog bleek dat je Vrijheid op vele manieren kunt bezien. Feitelijke vrijheid om te gaan en staan waar je wilt, betekent nog lang niet dat je je ook daadwerkelijk vrij vóelt. Soms zit het in je hoofd dat je bepaalde dingen niet kunt doen, omdat je denkt dat het bijvoorbeeld niet geaccepteerd wordt, dat je er commentaar op krijgt, dat het niet past in de normen die gelden of dat je misschien zelfs uitgelachen wordt. Uit de persoonlijke verhalen die de deelnemers vertelden, was dat wel herkenbaar voor iedereen. En we kwamen erachter dat je je soms ook vrij kunt voelen, terwijl je feitelijk niet vrij bent. Als voorbeeld werd Nelson Mandela aangehaald, die zich zelfs in gevangenschap in zijn hoofd toch vrij voelde. Wij vonden het een geslaagde dialoog, iedereen kreeg de ruimte en hopelijk heeft het weer een klein beetje bijgedragen aan een samenleving waarin we luisteren naar elkaar en de ander daadwerkelijk willen ontmoeten.

Was je er ook bij of wil je een impressie van de middag? Kijk hieronder en misschien tot volgend jaar!

Bovenste foto gemaakt door Medea Huisman

Vrijheid in dialoog: verslag door Quirine Lensvelt-Ruys

Tijdens de Internationale Vrouwendag op zondag 8 maart was er in Apeldoorn ook de mogelijkheid om in dialoog te gaan.  Er was die dag een divers programma over “Vrijheid” georganiseerd, met plenaire inleidingen en diverse workshops. Het werd gehouden in “Foenix” op het Zwitsalterrein. Samenspraakvoorzitter Kirsten Regtop, Johanette Voorn Koene, van de schrijfdialoog, en onze website-en PR-adviseur Marc Kuiper zaten in de voorbereidingsgroep.
 
Dagvoorzitter Suus Reep startte de dag met een interessant historisch overzicht van de (vrijheids)strijd voor gelijke rechten voor en door vrouwen vanaf 1870, de tijd van Arlette Jacobs, via de woelige 60- er en 70-er jaren van de 20e eeuw, via de 90-jaren van zelfontplooiing, tot de 4e feministische golf van heden waarin meer verschillende individuele doelen centraal staan.
 
Bijzonder was de inleiding van Moniek Polak daarna. Zij stelde vragen over (keuze)vrijheid aan de hand van (kinder)boeken waar ze stukken uit voor las.
Vragen die ze (zichzelf) o.a. stelde waren:
-Ben ik vrouw door mijn omgeving, of omdat er ook mannen zijn? 
-Wanneer voel ik me het meest vrouw? Als ik mooi aangekleed ben en opgemaakt?
Haar antwoord: Nee. Ik voel me vooral vrouw als ik door de Gamma loop en blikken voel en opmerkingen krijg alsof ik nergens verstand van heb (terwijl ik alle klussen in huis doe en dat het fijnste vindt om te doen!).
 
Zoals Moniek haar onderwerp over de vrijheid van vrouwzijn presenteerde was eigenlijk in een dialoogvorm.

Als derde spreker vroeg Tineke van Amesty International aandacht voor vrouwen die (onterecht) gevangen zaten, bv. omdat ze geen hoofddoek droegen. Je kon ter plaatse een brief schrijven of een handtekening zetten tegen onrechtmatige situaties.

Daarna waren er diverse workshops van een uur w.o. toneel spelen, tassen printen, kleuren kiezen (voor kleding) en in gesprek gaan over diverse onderwerpen.
 
De dialoogwerkgroep ging over de beleving van vrijheid binnen de verschillende generaties, waar vrouwen van alle leeftijden en middelbare scholierenaan mee deden.Tadusie Zwaneveld en Marieke Gorkink hebben dit  met veel passie begeleid.

Nieuw bestuurslid: Gert Klabbers

Samenspraak is verheugd je te kunnen vertellen dat we een nieuw bestuurslid hebben gevonden. Gert stelt zich hieronder zelf aan je voor.

Sinds kort ben ik als secretaris toegetreden tot het bestuur van de stichting Samenspraak Apeldoorn. Graag wil ik uitleggen wat mijn motivatie is. In het dagelijks leven ben ik in de eerste plaats met hart en ziel haptotherapeut en fysiotherapeut in Apeldoorn. Daarnaast ben ik ook met veel plezier actief als postdoctoraal onderzoeker aan Tilburg University. Echter, hoe leuk dat ook allemaal is, therapie en onderzoek is toch vooral ‘stand alone werk’ en ik was al tijden op zoek naar iets zinvols in groepsverband. De echte trigger waren voor mij de twee bijzonder mooie websites www.samenspraakapeldoorn.nl en www.apeldoornindialoog.nl

Het kennismakingsgesprek met de overige bestuursleden Kirsten Regtop (voorzitter), Quirine Lensvelt Ruys (algemeen bestuurslid) en Henk de Boer (penningmeester) heeft mij helemaal over de streep geholpen. Ik ben onder de indruk van het enthousiasme waarmee er bijzonder veel gebeurd en volop in beweging is onder de vlag van stichting Samenspraak Apeldoorn. De organisatie is nieuw voor mij en het is mijn ervaring dat het altijd even een tijdje duurt alvorens je alle hoeken en gaten van een organisatie in de gaten hebt. 

Ik heb bijvoorbeeld wel ervaring in het vrijwilligerswerk bij de landelijke stichting Wielewaal, die vakanties organiseert voor mensen met een handicap en bij de Apeldoornse stichting Thuishulpcentrale voor ouders van kinderen met een handicap, die later is overgenomen door de KAP in Apeldoorn, maar iedere vrijwilligersorganisatie functioneert weer op een eigen specifieke manier, dus ik bevind mij tijdelijk nog in een soort van leerfase.

Mijn belangrijkste hobby is het bespelen van een Yidaki. Dat is oorspronkelijk een instrument van de  Australische Aboriginals en de Yidaki wordt hier in het westen vaak aangeduid als Didgeridoo. Dat heeft met bestuurlijk vrijwilligerswerk verder niets te maken, maar muziek maken is leuk en verbindend. Via mijn hobby maak ik vaak een start met een dialoog en zo zijn we weer terug bij stichting Samenspraak Apeldoorn. Ik heb er zin in.

We zouden het erg waarderen als je ons kunnen helpen nog meer bestuursleden te vinden. Dus ken je, of ben je iemand, wij komen graag in contact! Klik hier voor meer informatie:

Startbijeenkomst Samenspraak 2020

Woensdagavond 19 februari vond de startbijeenkomst 2020 van Samenspraak plaats. In de Buurtkamer (Staatsliedenkwartier) werden de aanwezigen verwelkomt door de voorzitter Kirsten. Dit welkom was kort, want de start van deze bijeenkomst was anders dan anders. Onder begeleiding van Johannette Koene maakten we kennis met de schrijfdialoog. Johannette is een actieve vrijwilligster bij Samenspraak en heeft al vaker als gespreksleider de schrijfdialoog begeleid.

De schrijfdialoog had niet alleen een kennismakingsdoel, ook leerden wij elkaar op deze speelse manier beter kennen. De schrijfopdracht bestond uit een aantal stappen, waaronder het beschrijven van een voorwerp. Dit voorwerp moest je in vier stappen feitelijk beschrijven en dan hardop met elkaar delen. Hier kwamen soms hele mooie ‘verhaaltjes’ uit. De schrijfdialoog is een soort zelfreflectie dat je opschrijft, waardoor je niet afgeleid wordt door wat anderen vertellen. Je kan daardoor luisteren naar elkaar met aandacht.

De reden waarom we deze startbijeenkomst op deze manier starten is omdat we als Samenspraak meer willen bieden dan alleen maar zenden en ontvangen van informatie. Deze aanpak zal in de toekomst worden toegepast.

Kirsten vertelt verder over hoe het in de afgelopen periode is gegaan en wat er op dit moment speelt, waaronder de denktank. De denktank is een werkgroep waarin vragen vanuit het bestuur worden onderzocht, eventueel beantwoord en waaruit een voorstel komt. Dit voorstel heeft als doel om concreet en duidelijk te krijgen waar we als Samenspraak naar toe willen. Blijven we de ‘oude’ koers aanhouden of kiezen we voor een andere ‘kleur’. Uiteindelijk moet het duidelijk worden wat Samenspraak is, wat Samenspraak doet en waar staat Samenspraak voor. Op dit moment is de denktank druk in actie, als er meer bekend is zal dit via de bekende kanalen gecommuniceerd worden.

Ook de andere evenementen komen even kort voorbij; internationale vrouwendag, de week van de dialoog, de vredesweek en cultuur bij je buur. Echter staan we open voor meer evenementen en juist door deze bijeenkomsten betrekken wij er meer mensen bij en komen er steeds meer ideeën. Krijgen we helder wat de Apeldoorners missen.

 

Uit de vragen en opmerkingen die volgen, blijkt dat er te weinig informatie of publicaties beschikbaar zijn. Vanuit het projectbureau is dat een opdracht om dit jaar de social media goed op te pakken. Uiteindelijk ontstaat er een levendig gesprek waar een aantal ideeën worden geopperd en verdiepende vragen worden gesteld.

Om een goed uitgangspunt te hebben voor een volgende bijeenkomst stelt Kirsten de vraag: “Waarom zou de je volgende keer weer komen?” De antwoorden waren divers, er is behoefte aan sociale interactie, aan meerdere nationaliteiten en culturen. Dit geeft namelijk meer reuring en inspiratie. De groep is nu redelijk homogeen en wat ouder; het zou mooi zijn als hier een verandering in zou komen.  

We sluiten deze avond af met het gevoel zinvol bij elkaar te hebben gezeten, verbinding hebben gezocht en duidelijkheid over waar Samenspraak op dit moment mee bezig is.