Kerk en slavernij: lezing en dialoog 22 september

‘Kerk en Slavernij’, Lezing en dialoog, 𝘃𝗿𝗶𝗷𝗱𝗮𝗴 𝟮𝟮 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗼𝗺 𝟭𝟵.𝟯𝟬𝘂.
Locatie: Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801, Apeldoorn.

Sprakeloos, verbijsterd. Dat zijn woorden die passen bij het herdenken van het slavernijverleden. Hoe lang dit geduurd heeft. Slavernij onder Nederlands bestuur heeft bijna vierhonderd jaar lang bestaan. Hoeveel mensen dit trof. Miljoenen. Hoeveel slavenhouders christen waren en de bijbel lazen. Hoe ingewikkeld het is om de bijbel goed te lezen als het gaat om slavernij vroeger en nu. Hoe groot de macht van het geld is.
 
Jeroen Sytsma (1969) studeerde in Wageningen (plantenziektenkunde) en Kampen (theologie). Hij is gemeentepredikant van de Koningskerk in Zwolle (NGK). Hij wordt wel ‘de groene dominee’ genoemd, maar kreeg ook bekendheid met preken over andere maatschappelijke thema’s, zoals seksueel misbruik, belasting betalen en de kerk en het slavernijverleden. Over dat laatste onderwerp was hij o.a. te horen op Radio 1 en sprak hij op een symposium in Zwolle. Hij gelooft sterk in de belofte van Jezus: De waarheid zal u vrijmaken.
 
Tijdens een bezinningsavond op 22 september proberen we woorden te vinden voor wat sprakeloos maakt. We zullen herdenken, nadenken, in gesprek gaan. En dat op een manier die raakt, die het onderwerp dicht houdt bij waar al het kwaad en goed uit voort komt: ons hart.

‘Kerk en Slavernij’, Lezing en dialoog, vrijdag 22 september 2023 19.30 u.
Locatie: Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801, Apeldoorn

Programma 
19.00 uur                  Inloop met koffie/thee.
19.30 uur                  Opening door Samenspraak
19.35 uur                  Lezing ‘Kerk en Slavernij’ door ds. Jeroen Sytsma.
20.00 tot 21.30 uur: In groepen met elkaar in dialoog o.l.v. dialoogbegeleiders van Samenspraak.
21.30 uur                  Plenaire terugkoppeling en daarna onderling napraten (met drankje).
22.00 uur                  Einde bijeenkomst.
 
De toegang is gratis. De fietsenstalling is rechts van de kerk, de P-plaats is achter het kerkgebouw.

In verband met de organisatie stellen wij het op prijs als u zich van te voren opgeeft via info@samenspraakapeldoorn.nl

ds. Jeroen Sytsma

Zuiderparkfestival 2 september

Een fotoverslag!

Op zaterdag 2 september stonden wij met onze informatiekraam op het Zuiderparkfestival. Het weer was fantastisch en dat maakte dat het lekker druk was op het festival.

Wat een feest was dit. Met (live) muziek (die ons van drie kanten werd gepresenteerd…). Er werden allerlei activiteiten georganiseerd voor jong en oud. 

Het begon voor ons met een  klein ongelukje bij één van onze vrijwilligers; Henk. Dat een nietje zo gevaarlijk kon zijn, dat weten nu ook! Gelukkig was politie in de buurt, die Henk heeft ontdaan van het nietje. We beginnen ons fotoverslag dan ook met deze actiefoto! 

Sylvia, ook vrijwilliger bij Samenspraak, heeft bij Radio Apeldoorn een interview gehouden. Dit hebben we opgenomen en kan je via onderstaande video bekijken en luisteren. Het geluid is niet bijzonder goed, maar we hebben ons best gedaan. 

Denk je na het horen van de video dat het je leuk lijkt om vrijwilliger bij Samenspraak te worden? Stuur ons dan een email  (info@samenspraakapeldoorn.nl) en maken we een afspraak met je om eens langs te komen. 

Vredesweek 2023 – (On) vrede, wat nu?

(On) vrede, wat nu?

De Vredesweek is dit jaar van 16 t/m 24 september.
 
Vanaf dit jaar wordt de coordinatie en de facilitatie van de Vredesweek door het Apostolisch Genootschap gedaan die daarvoor een werkgroep heeft ingesteld.
 
Het thema van dit jaar is: (On) vrede, wat nu? PAX schrijft daarover:
 

De Vredesweek 2023 zal namelijk de lancering zijn van een meerjarig project in Nederland. We hoeven maar een krant open te slaan of de televisie aan te zetten, en het is duidelijk: we zien dat de democratie ook in Nederland onder druk staat. PAX heeft zich de afgelopen 75 jaar hard werk geleverd met haar partnerlanden, maar ziet nu duidelijke trends dat zij -helaas- na 75 jaar hard nodig is in eigen land. Met een groeiend gevoel van onveiligheid in Europa ziet PAX dat de vredesbeweging een sterkere rol moet innemen voor de bescherming van democratische waarden en veiligheid (van burgers) in Nederland. 

Geheel in lijn met de democratische waarden die PAX wil beschermen en versterken, is door middel van een poll ondertussen ook de slogan voor de aankomende Vredesweek gekozen: ‘(On)vrede: wat nu?’. We voelen en zien dat Nederland polariseert, de democratie afbrokkelt, en dat onvrede groeit. De Ambassades van de Vrede zullen een essentiële rol spelen, als voorlopers van vrede om samen met burgers te kijken waar en hoe de democratie precies onder druk staat. Met deze plannen is er ook een focus om jongerengroepen aan PAX te binden, en te onderzoeken hoe zij zich verhouden tot (on)vrede en democratie. 

 
De opening van de Vredesweek is op zaterdag 16 september om 16.30 en wordt ingevuld met een concert van een jongerenkoor die onder begeleiding van een combo het stuk: The Armed Man: A Mass For Peace van Karl Jenkins zullen zingen en spelen. Dit concert zal plaatsvinden in de Onze Lieve Vrouwe kerk. Een gebed van vrede van Sant’Egidio / RK Parochie en van een imam zal worden vervlochten in dit concert en zal dit concert nog meer cachet geven. Tijdens het concert zullen oorlogsbeelden worden getoond die soms heftig kunnen zijn.

Het beloofd een prachtig en indrukwekkend concert te worden.
We gaan voor een volle zaal!  Op de onderstaande flyer staat een qr-code, hiermee kan je je aanmelden voor dit concert. 

Samenspraak na(ar) de zomer

Samenspraak na(ar) de zomer?

De zomer staat voor de deur. Vroeger was ik niet zo’n ‘zomermens’, want in de zomer zat ik wel eens alleen op kantoor en dan miste ik de verbinding en mensen om me heen. Tegenwoordig ervaar ik dat anders. Herfst en winter brengen mensen binnen bij elkaar, lente en zomer brengen mensen buiten bij elkaar. En er is natuurlijk veel meer dan een leven op kantoor. 

Behalve ‘naar de zomer’, zijn we, als bestuur, ook bezig met ‘na de zomer’. Daar voeren we onder andere gesprekken over met onze vrijwilligers. Hoe zie je de toekomst van Samenspraak? Is de dialoog nog wel overal van toepassing? Kunnen we breder inzetten dan (vooral) gefocust zijn op het voeren van dialogen? 

Allemaal vragen waar we over aan het nadenken zijn. Met elkaar over in gesprek gaan. Want tijden veranderen en als je niet met de tijd mee gaat, wordt je vroeg of laat door de tijd ingehaald. Persoonlijk merk ik dat ook, want ik werk tegenwoordig vaak ver van huis. Als ik niet voorzichtig ben met mijn tijd, word ook ik door de tijd ingehaald..

Denk mee! 
We nodigen iedereen uit om met ons mee te denken over de toekomst van Samenspraak. Misschien heb je een idee om inwoners van Apeldoorn en omgeving op een innovatieve manier met elkaar in contact te brengen en te verbinden. Of inspiratie of ervaring die ons kan helpen bij een mogelijke nieuwe koers voor Samenspraak als organisatie.  

Heb je je nog niet opgegeven voor een gesprek? Of is er iets tussengekomen? Stuur dan een mailtje naar voorzitter@samenspraakapeldoorn.nl, dan plannen we iets. Wil je lekker brainstormen over een leuk en concreet idee met de medewerkers van het projectbureau? Dan kan natuurlijk ook, via info@samenspraakapeldoorn.nl. We horen graag van je.

De week van de dialoog 2023
Naast de zomer staat ook de week van de dialoog 2023 voor de deur. Welja, in ieder geval de voorbereidingen. De week van de dialoog zal dit jaar waarschijnlijk plaatsvinden van vrijdag 3 november tot en met vrijdag 11 november. Het thema is nog niet bekend, maar houd onze site en social media de komende tijd goed in de gaten. Meer informatie volgt binnenkort!

Voor nu wil ik iedereen bedanken voor het lezen van onze nieuwsbrief én vast een hele mooie en fijne zomer wensen. Geniet ervan! 

Jaarboekje 2022

Een jaarboekje vol informatie en terugblikken!

Samenspraak Apeldoorn heeft weer haar best gedaan om een overzicht te maken over het jaar 2022. Een jaar dat voelde als ‘The Year after’, geen beperkingen meer in ons bewegen, geen bewijzen meer te hoeven leveren. Wat een heerlijk gevoel. Wij hebben er volop van genoten.  We nemen je daarom ook graag mee in ons jaar 2022. Een jaar vol samen, vol samenspraak!

Even voorstellen: Loes

Door Loes

Even voorstellen: Loes Hoekstra

Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen: mijn naam is Loes Hoekstra. Ik ben opgegroeid in Oldemarkt, een klein dorpje in Overijssel. Op mijn 21e ben ik verhuisd naar Hilversum waar ik jaren werkzaam ben geweest als doktersassistente op de poli Cardiologie. 

In Hilversum heb ik mijn man ontmoet en is onze dochter Merel geboren. Vanwege het werk van mijn man en de zoektocht naar een groter huis zijn wij verhuisd naar Apeldoorn en daar is onze zoon Ruben geboren. Als huisdier hebben wij een Britse korthaar kat. 

Na nogal wat tegenslagen wat betreft mijn gezondheid en een operatie bij mijn kleine hersenen ben ik onlangs via MEE-veluwe terecht gekomen bij Samenspraak Apeldoorn. Ik vind het een fijne plek om aan mij zelf te werken en te ontdekken wat ik qua werkzaamheden nog aan zou kunnen.

Apeldoorn Ontketend

Het slavernijverleden is een pijnlijk, belangrijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze gedeelde geschiedenis. Vanaf 1 juli 2023 wordt er in het hele Koninkrijk extra aandacht aan besteed tijdens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

Film: 12 Years a Slave

In het kader van het herdenkingsjaar wordt in Apeldoorn in diverse sectoren een aantal initiatieven ontwikkeld.
Zo heeft Gigant het initiatief genomen in het kader van de herdenking van het slavernijverleden op 27 juni de film ’12 Years a Slave’ te vertonen.

Steve McQueen verfilmde het dagboek van Solomon Northup, die als vrij man rondloopt in New York tot hij in 1841 wordt ontvoerd en als slaaf te werk wordt gesteld. ’12 Years A Slave’ vertelt zijn verhaal.

Er is aan de vertoning een leuk randprogramma gemaakt. Daarin treedt spoken word artist Suehalee Vergouwen op.
Ook oud stadsdichter Aad van der Waal levert een bijdrage.
Tot slot is er de mogelijkheid mee te doen aan een bijzondere wandeling op 2 juli. Deze wandeling start om 14.00 bij Gigant. Hierover krijgt u na de film meer informatie. U kunt zich dan ook evt. aanmelden.

Oproep vrijwilligers
Zijn er vrijwilligers die naar de film komen en die bij voldoende interesse de wandeling samen met anderen zouden willen begeleiden?
Je moet wel wat ervaring hebben en een beetje lef. We willen iets nieuws uitproberen.
Voor de eerste 2 aanmelders is er een vrijkaartje voor de film beschikbaar!
Met aanmelders praten we na de film.

Herdenkingsjaar slaverijverleden

Op 1 juli 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en de Caraïbische eilanden bij wet werd afgeschaft. In het hele land wordt hier meer aandacht aan besteed tijdens het herdenkingsjaar slavernijverleden. Ook in Apeldoorn staat men stil bij deze bijzondere gebeurtenis. GIGANT, CODA en Orpheus organiseren diverse activiteiten om het slavernijverleden te herdenken. 

Hierboven vind je het overzicht met alle activiteiten die worden georganiseerd. Kijk voor meer informatie en aanmelden over de activiteiten op de websites van de betreffende organisaties. 

Keti-Koti Festival Apeldoorn

ketiktoi

Apeldoorn krijgt dit jaar voor het eerst een Keti Koti-festival. Een week lang zijn er verschillende activiteiten om de afschaffing van de slavernij te herdenken en te vieren. De week eindigt met een feestelijke dag op Paleis Het Loo. 

Initiatiefneemster is Nericha Marchena. Samen met Keti-Koti Apeldoorn hebben zij een heel programma met diverse activiteiten. In de folder hieronder vind je de activiteiten kalender. 

Er is voor ieder wat wils. Dat maakt dan ook dat iedereen welkom is en alle activiteiten zijn gratis. 

Waarom Keti-Koti?

Op 1 juli is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en de Caraïbische
eilanden bij wet werd afgeschaft. In het hele land wordt hier meer aandacht aan besteed tijdens het herdenkingsjaar Slavernijverleden. Ook in Apeldoorn willen we deze bijzondere gebeurtenis niet zomaar voorbij laten gaan. Naar mijn mening zijn we nu beland in een tijd van erkenning, respect tonen voor elkaar, bewustwording, heling ‘en samen kijken hoe we nu verder gaan’.
De slavernij en de afschaffing hiervan hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Suriname, de Caraïbische eilanden en Nederland. Ik hoop dat dit herdenkingsjaar, van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024, een jaar wordt om dichter bij elkaar te komen en elkaar beter te leren kennen.

Nericha

Vriendschap; een dialoog bij Buurtcirkel Centrum

Door Marrie Schoorl

Vriendschap, een dialoog bij buurtcirkel Centrum.


Bij ontmoet & Co komt de buurtcirkel wekelijks samen. Vandaag is gekozen om met elkaar een dialoog aan te gaan rond het thema ‘Vriendschap’. Voor de deelnemers is deze wijze van met elkaar in gesprek gaan nieuw. Als start kiezen we een kaart met een afbeelding die ons aantrekt, als we aan ‘vriendschap’ denken. Bij de kennismaking die volgt, blijkt direct dat vriendschap voor ieder een eigen betekenis heeft. De
één beleefd vriendschap het liefst met één persoon tegelijk, terwijl een ander bij vriendschap aan een groep denkt, waarmee je kunt lachen en huilen en als een soort familie voelt. Ook komt muziek als rode draad en verbindende factor naar voren. En vriendschap als een vlinder, prachtige kleuren, waardoor je geraakt kunt worden, maar het kan ook zo weer van
je wegfladderen. Vriendschap die door de jaren heen verandert en vriendschap in de zin van omzien naar elkaar. Toevallige ontmoetingen, die tot jaren vriendschap kunnen leiden, hartverwarmend in zijn eenvoud. Maar ook dat het je verhouden tot vrienden niet altijd eenvoudig is.


Het is mooi om met elkaar te ervaren, dat er ruimte is om te spreken en te zwijgen, wanneer we persoonlijke ervaringen uitwisselen. Eén van de deelnemers vertelt, dat zij vriendschappen heeft vanuit haar jeugd. Gestoeld op vertrouwen, de draad weer oppakken waar het gesprek eerder geëindigd is. In de nieuwjaarsnacht, wanneer het vuurwerk nog
knalt gaan er altijd berichten over en weer. Dat het behouden van vriendschap ook inzet vraagt, zoals bij een verschil van mening in de coronatijd. Door vast te stellen dat ze het er over eens zijn het niet eens te zijn, is de verbondenheid behouden. Vriendschap wordt ook
vergeleken met een trein, er stappen mensen in, maar ook weer uit. Vrienden kunnen bij een bepaalde levensfase horen en soms is het beter een vriendschap te beëindigen. En hoe het is, als vriendschap wegvalt door de dood en alleen de herinneringen blijven.

Als we dromen, onze wens formuleren, dan komen woorden langs als verbondenheid, delen, vertrouwen, loyaliteit, lachen én huilen. Jezelf kunnen zijn met je mooie en minder mooie kanten. Dat er echter wel ruimte nodig is, oftewel vriendschap niet moet voelen als een
‘knellende’ band.

Eén van de deelnemers sluit af met ‘houden van is niet loslaten, maar op een andere manier vasthouden, en dit geldt ook voor vriendschap. Ieder kan zich hier in vinden.

Dialoogbegeleider: Marrie Schoorl
Datum: 14 april 2023

20230414_171127

Keti Koti – Kibra Kadena- gebroken keten in Apeldoorn

Door Nericha Marchena

Op 1 juli is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en de Caraïbische
eilanden bij wet werd afgeschaft. In het hele land wordt hier meer aandacht aan besteed tijdens het herdenkingsjaar Slavernijverleden. Ook in Apeldoorn willen we deze bijzondere gebeurtenis niet zomaar voorbij laten gaan. Naar mijn mening zijn we nu beland in een tijd van erkenning, respect tonen voor elkaar, bewustwording, heling ‘en samen kijken hoe we nu verder gaan’.
De slavernij en de afschaffing hiervan hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Suriname, de Caraïbische eilanden en Nederland. Ik hoop dat dit herdenkingsjaar, van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024, een jaar wordt om dichter bij elkaar te komen en elkaar beter te leren kennen.

Enige tijd geleden heb ik een oproep gedaan aan de inwoners en culturele
instellingen van Apeldoorn om hier aandacht aan te schenken. De culturele
instellingen hebben mooie programma’s in hun programmering hieromtrent
opgenomen. Ook zijn we met een diverse groep Apeldoorners aan de slag gegaan met het samenstellen van een mooi programma voor jong en oud.

Van 24 tot en met 30 juni willen we lezingen, film, dans, muziek en ook een
kunstexpositie in ACEC organiseren. Op 1 juli is de viering in ACEC met muziek, dans, presentaties en nog veel meer. En natuurlijk zal lekker eten niet ontbreken!
Ook een samenwerking met Samenspraak is te vinden op ons programma.

Ik hoop dat wij anderen kunnen inspireren om ook activiteiten in dit thema te gaan organiseren om dit herdenkingsjaar extra aandacht te geven. In de volgende nieuwsbrief komen we hier op terug. Je kunt ook op de hoogte blijven via onze Facebookpagina Keti Koti Apeldoorn.