Terugblik 19 juni

Zoals aangekondigd stond in aanloop naar 1 juli, de dag waarop de slavernij werd afgeschaft, op 19 juni een bijeenkomst bij het ACEC op het programma met lezingen en uitwisseling. Het was een geslaagde avond. Een korte terugblik.

Madelon Grant van het Catherijne Convent hield een interessant betoog over christendom en slavernij. Het christendom had een cruciale invloed op het denken over slavernij. Zowel de voor- als tegenargumenten werden uit de Bijbel gehaald. De dubbele moraal, de koopman en de dominee en opportunisme bleek een rode draad door het verhaal.

Van 29 juni tot en met 22 september 2024 is in museum Catherijneconvent de tentoonstelling Christendom en slavernij te bezoeken.

Voor de lezing over het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden was Dagmar Oudshoorn, oud-voorzitter, uitgenodigd. Zij bleek op het laatste moment verhinderd. Gelukkig kon Irish Verwey vertellen over de context van het instellen van het adviescollege door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, haar bevindingen en de visie van de regering.

Een aantal maal werd door aanwezigen benadrukt dat het nog maar de vraag is wat er van de mooie plannen overblijft onder het bewind van het nieuwe Kabinet.

De avond werd afgesloten met de Samenspraak tafel. Aan een prachtig gedekte tafel waar lekkere hapjes voorbij kwamen werd binnen een strakke structuur van gedachten gewisseld.