Dialoogtraining vervolgd

Op 16 april verzamelden nieuwe dialoogbegeleiders zich voor de tweede trainingsavond bij het Apostolisch Genootschap in Apeldoorn. De avond stond in het teken van het verbeteren van onze luister- en vraagvaardigheden, essentiële componenten voor het voeren van constructieve dialogen.

We begonnen met een korte theoretische uiteenzetting over luistervaardigheden en vraagvaardigheden, waarbij de nadruk lag op actief luisteren, het stellen van open vragen en het vermijden van oordelen. Door deze vaardigheden te ontwikkelen, kunnen we effectiever communiceren en diepere verbindingen met anderen tot stand brengen.

Na de theorie gingen we over tot de praktijk. Samen oefenden we met het voeren van een dialoog, waarbij we de aangeleerde vaardigheden in de praktijk brachten. We deelden persoonlijke ervaringen en meningen over een bepaald onderwerp, terwijl we actief luisterden naar elkaar en oprecht geïnteresseerde vragen stelden.

De sfeer was open en respectvol, waardoor iedereen zich vrij voelde om diens gedachten te delen en feedback te ontvangen. Na afloop van de oefeningen bespraken we gezamenlijk wat goed ging en waar we nog aan konden werken.

Aan het einde van de avond werd aangekondigd dat op 27 mei alle deelnemers een training van Utrecht in Dialoog kunnen volgen, wat een mooie kans biedt om onze dialoogvaardigheden verder te ontwikkelen en nieuwe inzichten op te doen.

Sylvia van Ark