Nieuw bestuur Samenspraak Apeldoorn

Eind februari berichtten wij al dat een aantal vrijwlligers bereid is gevonden om een nieuw bestuur te vormen. Na de nodige formaliteiten is het bestuur nu in functie getreden. We stellen ze graag even voor:

Sylvia van Ark, voorzitter
Edith Voskamp, penningmeester
Gerda Dapper, lid

Activiteiten en projecten
De afgelopen maanden hebben we zeker niet stil gezeten! Zo is een basistraining georganiseerd voor dialoogbegeleiders, is een projectmedewerker aangesteld om de projecten Onverwachte Ontmoetingen en het Verhalencafé invulling te geven. En organiseren we, samen met andere partijen, dialoogsessies onder de noemer Kwestiezz!