Met elkaar in dialoog

Met acht deelnemers aan het trainingstraject “dialoogbegeleiding” is een begin gemaakt met de ambitie van Samenspraak Apeldoorn om in de (nabije) toekomst dialoogsessies aan te bieden: in welke vorm dan ook, onder kundige begeleiding.

Een dialoog is een gesprek tussen verschillende mensen, waarin een vrije gedachtewisseling plaats vindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Echt luisteren ligt aan de basis hiervan, je probeert de ander te begrijpen en wanneer iets niet duidelijk is, vraag je door tot het voor iedereen wel duidelijk is.

In deze eerste bijeenkomst stond het stellen van vragen en actief luisteren centraal. Het stellen van vragen blijkt nog wel een opgave te zijn als dat op de juiste manier moet gebeuren. Suggestieve vragen liggen op de loer, alsook de “vragen” die eigenlijk meer een boodschap zenden. Zo wordt met de “vraag” : “maar waarom gaan we niet zwemmen”, gemeld dat de vrager wil gaan zwemmen. En zo bleek er veel uit te wisselen te zijn. Evenzo voor wat betreft luisteren.

Het trainingstraject bestaat uit een tweede bijeenkomst in april om te oefenen met de dialoog als gespreksvorm. Tenslotte is er eind mei een aanbod van Utrecht in Dialoog ter afsluiting. In deze laatste bijeenkomst staat de rol van dialoogbegeleider centraal.

Rumi,
een beroemde Perzische filosoof en dichter schreef:
“Voorbij het idee van wat goed is en wat fout is, is een prachtige tuin. En daar zal ik je ontmoeten.”

Een prachtige boodschap. Wij kijken uit naar veel ontmoetingen in die prachtige tuin.