Onverwachte Ontmoetingen

We hebben de neiging om mensen met een soortgelijke achtergrond of levensvisie om ons heen te verzamelen, maar praten met vreemden is – anders dan we zelf vaak denken – goed voor ons. Ontmoetingen met andere, nieuwe en onverwachte mensen en ideeën dagen ons uit te (leren) luisteren naar een ander, te (leren) kijken met andere ogen en ons te (laten) verrassen. Samenspraak Apeldoorn wil deze ‘onverwachte ontmoeting’ stimuleren, maar hoe pak je dat aan?

Wij gaan Onverwachte Ontmoetingen vorm geven door:

– Het ontwikkelen van Tafels voor Resultaten, waarbij concreet met de inzet van dialoog op zoek wordt gegaan naar concrete projectideeën waarmee onverwachte ontmoetingen gefaciliteerd worden.
– Onverwachte Ontmoetingen te organiseren met inzet van de Mensenbingo.

Eerste resultaat
De eerste Tafel voor Resultaten heeft al iets moois opgeleverd. We waren te gast bij Odd Fellows waar we door het Apostolisch Genootschap uitgenodigd waren tot het inzetten van de dialoog. De avond was een succes. Om te beginnen hebben de deelnemers, waarvan het merendeel elkaar helemaal niet kende, in 1,5 uur kennis gemaakt en zijn er mooie verbindingen ontstaan.

Een concreet projectvoorstel is het adopteren van een Vredesboom. Daarom heen zullen Onverwachte Ontmoetingen vorm gegeven worden. Er wordt gedacht aan:
– Verhalen bij de boom te organiseren
– Onverwachte Ontmoetingen bij de boom op te zetten

Eind mei staat het organiseren van een live “Onverwachte Ontmoeting” gepland door het samenbrengen van religieuze groepen met groepen vrouwen van kleur. De mensenbingo zal ingezet worden als laagdrempelig “kennismakingsmiddel”.

Vervolgens zijn er korte tafels van Resultaten.