Samenspraak Apeldoorn gaat door in 2024!

1693814365805

De urgentie om Samenspraak dicht bij de Apeldoorners te brengen wordt nog steeds gevoeld. De ervaringen die mensen opdoen tijdens het voeren van een dialoog zijn van onschatbare waarde. Door kleine veranderingen in mensen en tussen mensen onderling wil Samenspraak het verschil blijven maken. Het is dan ook fijn om te melden dat een aantal vrijwilligers bereid is gevonden om een nieuw bestuur te vormen en zo Stichting Samenspraak Apeldoorn een doorstart te geven.

Doorstart en meer
Onze kernactiviteit is en blijft het organiseren van dialogen in welke vorm dan ook, zoals:

  • Internationale vrouwendag 8 maart
  • Week van de dialoog
  • Beeldenwandeling
  • Dialoogtrainingen

Samenspraak organiseert zelf activiteiten waarbij we de dialoog als middel tot faciliteren van het gesprek inzetten. Ook sluiten wij aan op plekken waar men elkaar treft om aldaar onze deskundigheid in te zetten. Zo komen mooie coproducties tot stand.

Informatie
Via de website, onze nieuwsbrief en social media informeren wij belangstellenden over het wat, wanneer en hoe. Heb je een vraag hierover, dan kun je een bericht sturen naar info@samenspraakapeldoorn.nl. De huidige website wordt zo snel mogelijk aangepast met relevante informatie.
Namens het bestuur:
Sylvia van Ark
voorzitter Samenspraak Apeldoorn