Kerk en slavernij: lezing en dialoog 22 september

‘Kerk en Slavernij’, Lezing en dialoog, 𝘃𝗿𝗶𝗷𝗱𝗮𝗴 𝟮𝟮 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗼𝗺 𝟭𝟵.𝟯𝟬𝘂.
Locatie: Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801, Apeldoorn.

Sprakeloos, verbijsterd. Dat zijn woorden die passen bij het herdenken van het slavernijverleden. Hoe lang dit geduurd heeft. Slavernij onder Nederlands bestuur heeft bijna vierhonderd jaar lang bestaan. Hoeveel mensen dit trof. Miljoenen. Hoeveel slavenhouders christen waren en de bijbel lazen. Hoe ingewikkeld het is om de bijbel goed te lezen als het gaat om slavernij vroeger en nu. Hoe groot de macht van het geld is.
 
Jeroen Sytsma (1969) studeerde in Wageningen (plantenziektenkunde) en Kampen (theologie). Hij is gemeentepredikant van de Koningskerk in Zwolle (NGK). Hij wordt wel ‘de groene dominee’ genoemd, maar kreeg ook bekendheid met preken over andere maatschappelijke thema’s, zoals seksueel misbruik, belasting betalen en de kerk en het slavernijverleden. Over dat laatste onderwerp was hij o.a. te horen op Radio 1 en sprak hij op een symposium in Zwolle. Hij gelooft sterk in de belofte van Jezus: De waarheid zal u vrijmaken.
 
Tijdens een bezinningsavond op 22 september proberen we woorden te vinden voor wat sprakeloos maakt. We zullen herdenken, nadenken, in gesprek gaan. En dat op een manier die raakt, die het onderwerp dicht houdt bij waar al het kwaad en goed uit voort komt: ons hart.

‘Kerk en Slavernij’, Lezing en dialoog, vrijdag 22 september 2023 19.30 u.
Locatie: Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801, Apeldoorn

Programma 
19.00 uur                  Inloop met koffie/thee.
19.30 uur                  Opening door Samenspraak
19.35 uur                  Lezing ‘Kerk en Slavernij’ door ds. Jeroen Sytsma.
20.00 tot 21.30 uur: In groepen met elkaar in dialoog o.l.v. dialoogbegeleiders van Samenspraak.
21.30 uur                  Plenaire terugkoppeling en daarna onderling napraten (met drankje).
22.00 uur                  Einde bijeenkomst.
 
De toegang is gratis. De fietsenstalling is rechts van de kerk, de P-plaats is achter het kerkgebouw.

In verband met de organisatie stellen wij het op prijs als u zich van te voren opgeeft via info@samenspraakapeldoorn.nl

ds. Jeroen Sytsma

Plaats een reactie