Polarisatie

Door Johan van der Meer

Polarisatie

(2 uitersten of “polen” die tegenover elkaar staan)

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Ik hoor tegenwoordig overal het woord polarisatie. Wat is nou polarisatie? Polarisatie is een toenemend wij-zij denken, waarbij de tegenstelling tussen groepen steeds sterker worden in onze samenleving. Hierdoor komen groepen steeds meer tegenover elkaar te staan. 

Polarisatie kan zich op verschillen plekken uiten, bijvoorbeeld in een buurt, op een school of op de werkvloer, maar ook op sociale media. 

Ligt het aan de mentaliteit en samenleving en aan de media, vooral de nieuwe media? Ik denk aan beide. Wij zien de ’tegenstelling’ tussen arm en rijk. Het ‘conflict’ is er tussen autochtone Nederlanders en mensen met een migratieachtergrond. 

Voorbeelden hiervan zijn onder andere de zwarte Piet discussie, voor of tegen de boeren, wel of geen excuses voor ons slavernijverleden enz. Het gevolg is dat er steeds meer wordt geschreeuwd en steeds minder naar elkaar geluisterd. 

Hier ligt voor Samenspraak Apeldoorn een mooie taak om vooral door ‘samenspraak’ weer eens gewoon naar elkaar te luisteren zonder vooroordelen en met respect tonen naar elkaar toe. Het wij-zij denken proberen te doorbreken en meer respect te tonen, samen sterk te staan dan tegenover elkaar te gaan staan. 

Plaats een reactie