Dialoogtafel Gigant Internationale Vrouwendag

Verslag Alina Oudman; gespreksbegeleider

We zijn op 8 maart in de Gigant met  7 mensen begonnen en tijdens 1e ronde kwam ook de laatste deelnemer erbij. Toen waren we compleet. Er zitten mensen aan tafel in de leeftijd tussen 23 en 72!:  23, 36, 42, 44, 56, 63, 72 jaar jong/oud! Prachtige verzameling.

De deelnemers hebben allemaal idealen over de wereld en hoe zijzelf dat in de wereld konden brengen. We waren bij elkaar met coaches, leraren, politicus, new age HRM visionaire mensen,  (oude/ex)politiemensen, gezondheidszorg werkers, idealisten en praktische mensen. 

Het thema solidariteit riep bij elk van ons bijzondere verhalen naar boven:

 • Solidariteit tussen vrouwen, juist wanneer je het nodig hebt, en het niet kunnen krijgen. En wat dat doet met jou als je niet krijgt. De invloed in je leven is enorm. 
 • Willen werken vanuit solidariteit tussen mannen en vrouwen, maar ook vanuit essentie/hart op de werkvloer, en niet vanuit de hiërarchie; dat proberen en deels lukt dat en soms ook niet. 
 • Het besef dat de vermannelijking van de vrouw in het bedrijfsleven en nog extra zichtbaar en voelbaar is in de mannelijke (door geschiedenis heen een cultuur geworden ) beroepen zoals in de zakenwereld, politie, etc, uit angst om niet uit de toon te vallen. Geschiedenis en cultuur  hebben daar aan bijgedragen; dat doorbreken kost inspanning en durf van de visionaire mensen tussen ons. In het bedrijfsleven, maar ook in de sociale omgang. Dat is te doorbreken door kwetsbaar te durven zijn als mens en je ruimte in te nemen in je unieke zijn. Ook door ruimte te geven aan de medemens om te zijn en hen te inspireren. En op deze manier cultuur veranderen.
 • Beeldvorming veranderen door anders te durven kijken naar de rollen die we geven aan mannen en vrouwen; dit is wel aan het ontwikkelen maar er is nog genoeg werk erin. Denk aan vrouwen in de technische sector, mannen in de zorgsector en salarisverschil. 
 • Openheid in het kunnen praten over grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied. Niet alleen je terugtrekken als vrouw in een vrouwengroep of feminisme als schild gebruiken, maar ook de mannen erin mee nemen. Maak dit met hen ook bespreekbaar, maak kenbaar wat voor een impact dit in het leven van de ander (man of vrouw) heeft die geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag o.a op seksueel gebied.

De dromen waren ook hemelsbreed:

 • Iemand wil een weeshuis oprichten – (liefst international) waar de kinderen toch de ouderliefde krijgen;  waar de kinderen mogen ruimte hebben om te zijn , zonder overweldigd te worden door heel veel te moeten doen vanuit een systeem dat niet meer bij deze tijden past. Ruimte om creativiteit aan te spreken, emoties ruimte geven om te onderkennen en te laten zijn. 
 • Iemand anders droomt om ongeveer hetzelfde te willen bieden aan kinderen maar juist in een andere onderwijs systeem. Buitenschoolse activiteiten vol creativiteit, kinderen introduceren aan spelen in en met de aarde (buiten spelen maar ook tuinieren), op adem komen; deze kinderen helpen ontdekken hoe zij en iedereen, meer mens kan zijn. 
 • Een andere droom was: praktisch voelbare gelijkheid helpen ontstaan. 
 • Dromen over een wereld waarin het Licht en bewustzijn van de mens groeit en de schaduwkant van de mensheid verdwijnt. 
 • Licht werkers zien in de medemens: hoe meer licht we uitstralen en op de medemens stralen, hoe meer licht je er op werpt hoe minder donkerte overblijft. Dat de mensen meer Ontmoeten met elkaar!
 • Herinneren dat wij Mens zijn, met een immense behoefte aan Liefde. En dat meer en meer laten stromen ten goede van ons allen. 
 • Meer naar elkaar luisterend de wereld in! Kinderen opvoeden en de ruimte creëren voor hen zodat ze mogen voelen en gevoelens onderkennen.  

De dialoog werd afgesloten met een ronde “wat neem je mee”: 

 • Vertrouwen meenemen in zichzelf en in de ander!
 • E-mens-cipatie! Ipv emancipatie.
 • Dankbaarheid over de openheid en kwetsbaarheid van de deelnemers. 
 • Het vertrouwen meenemen dat er zo een ervaring als deze bestaat! 
 • Hoe bijzonder belangrijk veilig voelen is en hoe helpend dat is om jezelf te kunnen manifesteren. 

Plaats een reactie