Dialoog in de politiek

Door: Henk de Boer

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, bepaald de kwestie van de oplopende spanningen tussen Rusland en de Oekraïne (en de NAVO landen op de achtergrond) het nieuws.

Van/uit verschillende bronnen horen we de laatste stand van zaken, worden er al dan niet onderbouwde aannames gedaan, verwachtingen uitgesproken maar ook politiek actie ondernomen om een oplossing voor deze zeer verontrustende situatie te vinden.
Ik geef het meteen toe: ik ben een leek op het gebied van politiek en de bijbehorende gedragsregels. Onderstaande foto triggerde mij om diverse redenen:

Allereerst de westerse blik van informatie voorziening: “Poetin speelt machtsspel” en Macron ‘denkt’ “Ik voel een afstand”.
Vervolgens het feit dat er zulke lange tafels zijn en dat die dan gebruikt  wordt voor een 2-gesprek. Daarbij vind ik het dan wel weer leuk dat allerlei bewerkte foto’s van terug te vinden zijn op het internet.

Tenslotte en wat mij betreft het belangrijkste: wat is de insteek van beide partijen? Het lijkt mij niet de ideale opstelling voor een echte Dialoog waarbij beide partijen  oprecht geïnteresseerd zijn in elkaars standpunten en/of beweegredenen. 

Om verbinding te zoeken en te vinden zou de Dialoog een waardevol instrument kunnen zijn maar de of dat in deze situatie de beste oplossing is, waag ik te betwijfelen.
Hoewel ik zeer bezorgd ben over het verdere verloop van de gang van zaken, hoop ik van ganser harte dat het niet (verder) uit de hand loopt en dat het “pratend” opgelost kan worden.

Bron van het artikel: De Stentor

Plaats een reactie