Is een bestuursfunctie van Stichting Samenspraak Apeldoorn nog wel leuk?

Afgaande op het feit dat er in korte tijd drie leden afgehaakt zijn,
ben je snel geneigd om te denken van niet. Maar dit betrof vooral een ongelukkige samenloop van diverse persoonlijke omstandigheden waardoor respectievelijk Bob, Quirine en tenslotte Kirsten teruggetreden zijn. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden omdat wij denken dat we absoluut toegevoegde waarde hebben in de strijd tegen de verharding van de maatschappij.
De 2 deling over het vaccinatiebeleid is daar een nieuw voorbeeld van.

Er is nog veel werk te doen en we hebben de overtuiging dat wij als Samenspraak een steentje bij kunnen dragen in het begrip kweken voor elkaar. Als bestuur kunnen we dat natuurlijk niet zelf maar hebben daar onze enthousiaste vrijwilligers voor nodig.
Onze taak is het faciliteren van deze vrijwilligers in de vorm van middelen, opleiding maar ook richting bepalen.
Hier zitten vele boeiende aspecten aan, zeker omdat het met en over mensen gaat.

Dit brengt me tot de conclusie dat we in lastig vaarwater zitten maar door het samen te doen wel leuk, uitdagend en noodzakelijk is.

Henk de Boer
Penningmeester van Samenspraak Apeldoorn

Plaats een reactie