Ellen in Dialoog

Tijdens de Week van de Dialoog ben ik op drie verschillende locaties in Apeldoorn geweest tijdens deze week.

Allereerst ben ik bij de opening geweest in de Raadszaal van het Gemeentehuis op vrijdag 29 oktober jl.. Daar was een streamverbinding met Nederland in Dialoog. Vanuit de Raadszaal konden de belangstellenden dit volgen. Wethouder Detlev Cziesso was hierbij ook aanwezig en heeft de Week van de Dialoog officiëel geopend. Na de opening zijn er in twee andere zalen dialoogtafels gehouden. Onze dialoogbegeleiders waren Bernard Hilgers en Sylvia van Ark. Quirine Lensveld had de opening in het Gemeentehuis top geregeld.

Het thema van de Week van de Dialoog was “De moeite waard”. Het was voor mij een mooie gelegenheid om tijdens de opening voor de eerste keer deel te nemen aan één van de dialoogtafels met vier volstrekt vreemden voor mij. Uit deze dialoogtafel kwamen waardevolle gesprekken, die het voor iedereen ook echt de moeite waarde maakte. Dat was een mooi begin.

Op woensdag drie november ben ik naar de Schrijfdialoog van Johannette Koene geweest, Zij had een dialoogtafel bij haar thuis georganiseerd. Ook daar waren in totaal vier mensen. Bij een schrijfdialoog schrijf je eerst je antwoord op voordat je in dialoog gaat. Ik moet zeggen dat ik dit ook als een prettige vorm van dialoog voeren heb ervaren. Door eerst te schrijven heb je toch meer tijd om  te focussen  en de vraag te beantwoorden voor jezelf. Daarna ga je erover in dialoog met de anderen. Wederom een bijzondere ervaring.

De volgende middag ben ik bij de Wereldwinkel geweest om  daar deel te nemen aan een dialoogtafel. Deze werd begeleid door Roelof Oudman, de oprichter van onze Stichting Samenspraak Apeldoorn. Ik vind de Week van de Dialoog ook een mooie middel om verschillende Verenigingen en Stichtingen met elkaar in contact te brengen. Dit zouden we in de toekomst verder kunnen uitbouwen. Er kwamen hele mooie gesprekken uit deze dialoog. Iedereen vertelde een persoonlijk verhaal en dat was ook weer heel waardevol. Maar ook hier waren maar vier mensen aanwezig en kwam ik ook weer iemand tegen die ik al bij de schrijfdialoog had ontmoet.

We streven naar een inclusieve samenleving in Apeldoorn. Dat is ook de reden dat onze Stichting is opgericht, maar ik mis nog wel de deelname van andere culturen tijdens de Week van de Dialoog.  Ik heb het gevoel dat de drempel nog te hoog en de bekendheid nog te gering is.

Het zou mooi zijn als we ook van andere netwerken gebruik kunnen gaan maken. We moeten ons als Stichting daarvoor gaan inzetten in het komende jaar. Daarvoor zijn we nog naarstig op zoek naar drie bestuursleden, waaronder een voorzitter en diverse dialoogbegeleiders om op te kunnen leiden, zodat we onze dialogen verder kunnen uitbouwen en onze naamsbekendheid kunnen uitbreiden. Het zou prachtig zijn als we zonder drempel bereikbaar zijn voor alle Apeldoorners. Wie helpt ons graag  verder mee en gelooft ook in een inclusieve samenleving?

Ellen Witteveen is secretaris in het bestuur van Samenspraak Apeldoorn.

Plaats een reactie