Vacature Voorzitter (M,V,X) Bestuur

Stichting Samenspraak is op zoek naar een voorzitter (vrijwillig, 2 uur per week) met passie voor verbinden, samenwerken, luisteren en tegengaan van discriminatie en uitsluiting. We willen een divers bestuur in alle opzichten om met Samenspraak te komen tot een stichting die een verschil kan maken voor alle Apeldoorners.

Wat doet de Stichting:

Stichting Samenspraak Apeldoorn draagt bij aan begrip voor verschillen tussen de diverse mensen uit Apeldoorn. Dat doen we door “samenspraak” in Apeldoorn te bevorderen tussen mensen van verschillende afkomst, levensovertuiging, cultuur, achtergronden, uiterlijk en niveau. Doordat je luistert naar de ander en naar zijn of haar dromen en doordat de ander ook naar jou luistert, doe je ervaringen op die je de rest van je leven bij kunnen blijven. 
We zijn in de buurt en organiseren evenementen waar Apeldoorners met elkaar in dialoog kunnen gaan. Hiervoor leidt Samenspraak Apeldoorners tot gespreksbegeleiders op die de gesprekken begeleiden volgens de Dialoogmethode.
Wij nemen als stichting Samenspraak ook zelf het initiatief voor het organiseren van de gesprekken, zodat op verschillende plekken in Apeldoorn mensen met diverse achtergronden met elkaar in samenspraak kunnen komen.
Stichting Samenspraak is een initiatief van Apeldoorners. Belangrijke kernwaarden zijn gelijkwaardigheid, kwaliteit, waardering, aansluiting, diversiteit, inclusiviteit en samenwerking.

Wat doet het bestuur:

Het bestuur van Stichting Samenspraak Apeldoorn is verantwoordelijk voor het beheer van de stichting. Dat zijn taken als het aanvragen en verantwoorden van de subsidie (beheer van financiën), het uitwerken en nazien op het functioneren van het projectbureau (beheer van personeel) en het zicht houden en stimuleren van de vrijwilligers om met hun inzet de doelstellingen van de stichting te bereiken. 
Het bestuur van Stichting Samenspraak doet dat in samenspraak met de vrijwilligers en het projectbureau. Beleid wordt gevormd, plannen worden gemaakt en uitgewerkt en samenwerkingen en werkgroepen ondersteund en geïnitieerd op basis van de samenwerking die er tussen de verschillende onderdelen van de stichting ontstaan.

Wat doet de voorzitter:

 • Bestuursvergaderingen inhoudelijk voorbereiden.
 • Vergaderingen leiden en zorgen voor een pro-actieve besluitvorming.
 • Contacten met gemeente onderhouden en daarin activiteiten van de organisatie verantwoorden.
 • De organisatie vertegenwoordigen.
 • Op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het terrein van (gemeentelijk) beleid en bestuur, en het bestuur hiervan op de hoogte stellen.
 • Zich laten adviseren door deskundigen over bijvoorbeeld het gemeentelijk beleid.
 • Het functioneren van organisatie, bestuur en bestuursleden evalueren aan de hand van beleidsplan, werkplan en begroting. 
 • Functioneringsgesprekken voeren met de coördinator van de stichting.

Functie-eisen :

 • Leidinggevende capaciteiten
 • Consensusdenker die kan beslissen
 • Bestuurlijke ervaring
 • Inzicht in sociaal-maatschappelijke en culturele vraagstukken
 • Kennis van en affiniteit met de organisatie.

Vaardigheden:

 • Vermogen om in teamverband te werken en daar leiding aan te geven
 • Goede sociale eigenschappen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Ervaring met onderhandelen
 • Ervaring met conflicthantering

Spreekt deze vacature je aan, dan kan je jouw schriftelijke reactie sturen naar: secretaris@samenspraakapeldoorn.nl informatie over deze vacature, dan kan je contact opnemen met de Interim voorzitter, Roelof Oudman. Hij is bereikbaar via voorzitter@samenspraakapeldoorn.nl

De sluitingsdatum van deze vacature is 15 maart 2022.

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van vacatures en activiteiten van Samenspraak

Plaats een reactie