Zingeving: Een doel in het leven

Door: Ellen Witteveen

Zingeving is een behoefte en gaat over de waarde en de bedoeling van het leven. Wat voor betekenis heeft het leven voor jou en wat is het doel van jouw leven? Wat gebeurt er als je zinloosheid of doelloosheid ervaart? Zingeving heeft alles te maken met waarde, betekenis en bedoeling. Ons leven moet zinvol zijn en dat is het wanneer we van betekenis zijn of als ons leven een bedoeling heeft.
Uiteraard is er verschil van inzicht over wat waarde is, wat betekenis is en wat een bedoeling heeft. Ook daar spelen cultuur, opvoeding, normen en waarden een grote rol. De behoefte aan zingeving wordt op tal van manieren ingevuld. Zingeving is de achterliggende gedachte waarom je dingen doet.

We stellen de vraag vaak snel en ongemerkt: ‘nou heb je er een beetje zin in?’ Een oppervlakkige vraag waar een diepe gedachte achter zit van ongekende waarde. De vraag betekent eigenlijk: ‘heeft het zin voor jou?’ of ‘is het werk van betekenis voor jou?’. 

Zingeving en een doel hebben in je leven is een behoefte. Is deze behoefte onvervuld dan komen er gevoelens als: zinloos, verveling, doelloos, futloos, energieloos etc.  Altijd ligt er een relatie tussen jouw behoeften en jouw gevoelens. Onvervulde behoeften zorgen voor negatieve gevoelens. Een mens heeft behoefte aan eten en wanneer er onvoldoende eten beschikbaar is, leidt dit tot een negatief gevoel: honger. Een negatief gevoel ontstaat dus omdat je niet krijgt wat je nodig hebt. Ook overmatig vervulde behoeften leiden tot negatieve gevoelens. Wanneer een mens teveel eet voelt hij zich niet fijn (overvol). Wanneer behoeften worden vervuld (niet overmatig) maar naar behoefte ontstaan er positieve gevoelens. 

Behoeften vertellen alles over je motivatie en drijfveren. Waarom ga je naar je werk? Wanneer je baan inderdaad voldoende overeenkomt met je persoonlijke drijfveren en behoeften dan ontstaan er positieve gevoelens zoals werkplezier, arbeidsvreugde en passie.

Gevoelens vertellen je dus alles over jouw behoeften en over de vervulling van jouw behoeftepatroon. Wie zijn behoeftepatroon vervult, ontvangt positieve gevoelens. Wie zijn behoeftepatroon niet of onvoldoende vervult, krijgt negatieve gevoelens. 

Het antwoord op de vraag “wat is zingeving” is voor iedereen natuurlijk anders. Het is dus belangrijk dat je af en toe aan jezelf denkt en tijd neemt om stil te staan bij de dingen die jou gelukkig maken. 

Wat geeft voor jou zin aan het leven?

Plaats een reactie