Erbij Horen door Henk de Boer

Het jaar thema van de Stichting Samenspraak Apeldoorn is “Erbij horen”. Er zijn verschillende manieren om dat uit te leggen en of in te vullen. De mens wil van nature (plezierig, veilig) ergens bij horen. Afhankelijk van de band is dat gevoel zeer sterk tot minder. Er zijn diverse situaties waarbij het gevoel hebben ‘erbij te horen’ : familie, buurt, school, vereniging, woonplaats, geloof overtuiging, etc.

Maar in onze huidige samenleving is het niet zo vanzelfsprekend dat iedereen er gewoon bij hoort. Hierbij denk ik aan mensen met een migratie achtergrond, huidskleur, geaardheid, geestelijke en/of lichamelijke beperking en er nog zoveel andere redenen. 

Samenspraak wil een rol spelen om deze uitsluiting  aan te pakken. De basis ligt in principe bij de opvoeding van onze kinderen maar om dat te kunnen bewerkstelligen moeten ook de opvoeders zich bewust worden van het bestaan van uitsluiting.

De Dialoog, die wij als Samenspraak inzetten, biedt de mogelijkheid om mensen met diverse achtergronden aan tafel te krijgen. In een veilige omgeving kan men dan zijn verhaal vertellen en kan daarmee bewustwording en begrip gekweekt worden. Het zijn misschien kleine stapjes maar met heel veel stapjes kunnen we ook de afstand overbruggen. Hoofdzaak is dat we beginnen met een stap te zetten zodat we nader tot elkaar komen en iedereen betrekken.

 

Zet jij met ons die stappen?

 

Plaats een reactie