Dialoog Zingeving Buurtcirkel

Verslag van de dialoog van De Buurtcirkel Noord-Oost, ism Stichting Samenspraak,  door Roelof Oudman, op donderdag 25 maart 2021.

Deze Zinvolle dialoog werd gehouden met een groep mensen die wel al weer zelfstandig wonen, maar door omstandigheden nog (te-) weinig aansluiting met de maatscjhappij kunnen vinden. De buurtcirkel verbindt daarmee mensen met elkaar, waardoor het hen ook lichter valt om met deze samenwerking meer contacten te leggen in de samenleving. Ook om bijvoorbeeld een dagbesteding te verwerven als vrijwilliger of als medewerker. Door de buurtcirkel-leden zelf werd over een thema nagedacht. Dat mondde uit in het thema “Zingeving”.  Voor we de eerste ronde ingingen, las ik bijgaand rijmversje voor;

Wat kun je me zeggen over “Zin”?

wat druist daar eigenlijk tegenin?

is dat het angstbeeld van zin-loos?

zoals je blij kiest; liever dan boos?

 

Samen zoeken door dialogeren

is tenminste iets om te proberen

wat dichter bij de kern te komen

luisterend naar elkanders dromen

 

laat ons dus nu maar gauw beginnen

met ons op zingeving bezinnen

nieuwsgierig naar elkaars beleving

wat elk van ons ziet als “Zingeving”. 

© Roelof Oudman

De vier ronden die hierop volgden waren heel open, eerlijk en vrijmoedig. Daardoor ook confronterend met de vele tegenslagen die in een mensenleven ontregelend kunnen zijn. Het goede dat er gebeurde, was dat men elkaar meteen heel goed begreep. Maar ook dat er in met name de droom en het vergaren van de “oogst” -ronde vier- uitmondde in heel hoopvolle toekomstplannen! Kijk maar mee.

  • Het gesprek verdiepte mijn toekomstbeeld!.
  • Een mooi vers over de zwaluw en haar vriend de Egel. Het tekent de verbinding tussen beide doordat Egel voor Zwaluw een mooie herinnering wil meegeven als de Zwaluw voor de vogeltrek op reis gaat.
  • Mijn bewustwording verdiept zich door samen op deze verdiepende manier over thema’s van ons leven te praten;
  • Hoe beter het mij lukt om zoals in dit gesprek ook goed naar binnen te kijken, hoe beter het mij ook lukt om anderen te zien!
  • Horen hoe iedereen in het leven staat, maakt het voor mij ook mogelijk om te leren ontwikkelen. Je leert in dit gesprek van elkaar.
  • Ook al fiets ik nog wel; ik kom niet zo heel ver meer. Maar het is fijn om te horen hoe toch iedereen zijn eigen leven vorm geeft.
  • Vrijwel sprakeloos deel ik het gedicht over zingeving uit als antwoord op de vraag wat ik (al verwachtte te zullen) mogen meenemen uit deze dialoog.

Bij het slot van deze dialoog ontroerde mij dit resultaat. Maar een beetje bevestigde het ook mijn eigen voorgevoel. Namelijk, voor de afronding had ik onderstaande gedicht voorbereid.

ZINGEVING

 

Er is een diepe grond in ons

voor het bestaan op aarde

het is een toegedekte schat, maar…

van onmetelijke waarde

 

Concreet en tastbaar is hij niet, en

soms doet de zoektocht ernaar pijn

in angst en even zoek je verder

het zoeken kan erg moeilijk zijn

 

In ’t duister en in ’t licht zoek je soms

In pijn, in vreugde en verdriet

en als je niet zoekt met je hart

dan vindt je ’t zeker niet

 

Totdat je ziet; “k ben niet alleen

de enige met pijn en wonden”

‘k heb in die tocht door moeiten heen

Een flits van zinvolheid gevonden

 

Die flits, dat luistervolle licht

Straalt uit mijn hart op mijn gezicht

Dacht ooit dat ik’t van een ander bliefde

Maar ‘k heb het zelf! Ik Heb de Liefde!

©roelof oudman.

Ontroerd nam ik afscheid van deze prachtige groep mensen.

Roelof, 26 maart 2021

Plaats een reactie