Voortgang Dialoog

Door Quirine Lensvelt

Mensen hebben behoefte aan verbinding, zeker in deze corona-crisistijd. Samenspraak wil graag bijdragen aan het verbinden tussen mensen van allerlei culturele en maatschappelijk verschillende achtergronden.  Dit o.a. om uitsluiting en racisme tegen te gaan. We haken hierbij ook aan bij het thema ‘cultuursensitief werken’ (en handelen) van de gemeente Apeldoorn.

Omdat we nu niet ‘live’ voor dialooggesprekken bij elkaar kunnen komen,  ontmoeten we elkaar via Zoom. Het enthousiasme van de deelnemers van de Zoom-gesprekken in de Week van de Dialoog willen we graag vasthouden. Daarom gaan we hiermee door. Jullie hebben de oproep door onze coördinator Miranda op social media om mee te doen aan deze dialoog-gesprekken en te laten weten waar je nu mee zit of mee bezig bent, vast al wel gezien.

Dus geef je op via de site www.samenspraakapeldoorn.nl, kijk op facebook of mail naar info@samenspraakapeldoorn.nl voor meer  informatie. En praat en luister mee.

We hopen dat we straks weer ‘live’ bij elkaar kunnen komen om ervaringen te delen met  allerlei verschillende Apeldoorners. Het bestuur wil in 2021 nog meer samenwerken met mensen uit zoveel mogelijk organisaties met verschillende culturele achtergronden om zo meer van elkaar te leren. Ook heeft de Dialoog-werkgroep vorig jaar contact gezocht met de mensen van MeetUp055 die bijeenkomsten in Apeldoorn organiseert over diverse maatschappelijke thema’s. Zodra het weer mogelijk is om ‘live’-bijeenkomsten te organiseren zullen we ook die samenwerking meer vorm hopen te kunnen geven.

Voorlopig zien we jullie graag in een Zoomgesprek. Dus meld je aan. Van harte welkom.

Plaats een reactie