Kapitaal van Stichting Samenspraak

door Henk de Boer

Als je de vraag “wat is het kapitaal van Samenspraak” stelt aan de penningmeester zou je een antwoord verwachten in de trant van de euro’s op de bank. Niets is echter minder waar. HET Kapitaal van onze stichting zijn de vrijwilligers.  In welke hoedanigheid dan ook, zij vormen de bouwstenen en het cement van het Samenspraak bouwwerk.

Mensen die met hart en ziel geloven in het idee/visie achter Samenspraak en dit ook enthousiast uitdragen. Dat wij een (nog) mooiere samenleving kunnen hebben als wij oog en oor voor onze naasten hebben. De Dialoog is daar een zeer  waardevol hulpmiddel bij.

Zeker in deze tijd waarin de tragiek van het corona-virus, met al zijn negatieve effecten, ook nog vergezeld wordt door het bewust worden van institutioneel racisme.  Niet alleen ver weg in bijvoorbeeld Amerika maar ook in Nederland en zelfs Apeldoorn. Ik heb de overtuiging dat de Dialoog(-methode ) een steentje bij kan dragen aan een gezonde en  ‘gelijke’ samenleving.

Als je elkaar wilt leren kennen en begrijpen, zullen we het gesprek op een eerlijke en open manier aan moeten gaan. Oftewel een zodanig veilig platform bieden zodat eenieder zich kan en durft te uiten. Dat klinkt vanzelfsprekend maar dat wordt zeker niet zo ervaren: degene die zich hardop durft uit te spreken wordt op allerlei manieren belaagd en bedreigd.

Met onze vrijwilligers (z.a. gespreksleiders , trainers, projectbureau ondersteuning, werkgroepen en bestuur)   en het gebruik van de Dialoog kunnen en zullen wij onze bijdrage leveren.

samenspraakapeldoorn

Plaats een reactie