Startbijeenkomst Samenspraak 2020

Woensdagavond 19 februari vond de startbijeenkomst 2020 van Samenspraak plaats. In de Buurtkamer (Staatsliedenkwartier) werden de aanwezigen verwelkomt door de voorzitter Kirsten. Dit welkom was kort, want de start van deze bijeenkomst was anders dan anders. Onder begeleiding van Johannette Koene maakten we kennis met de schrijfdialoog. Johannette is een actieve vrijwilligster bij Samenspraak en heeft al vaker als gespreksleider de schrijfdialoog begeleid.

De schrijfdialoog had niet alleen een kennismakingsdoel, ook leerden wij elkaar op deze speelse manier beter kennen. De schrijfopdracht bestond uit een aantal stappen, waaronder het beschrijven van een voorwerp. Dit voorwerp moest je in vier stappen feitelijk beschrijven en dan hardop met elkaar delen. Hier kwamen soms hele mooie ‘verhaaltjes’ uit. De schrijfdialoog is een soort zelfreflectie dat je opschrijft, waardoor je niet afgeleid wordt door wat anderen vertellen. Je kan daardoor luisteren naar elkaar met aandacht.

De reden waarom we deze startbijeenkomst op deze manier starten is omdat we als Samenspraak meer willen bieden dan alleen maar zenden en ontvangen van informatie. Deze aanpak zal in de toekomst worden toegepast.

Kirsten vertelt verder over hoe het in de afgelopen periode is gegaan en wat er op dit moment speelt, waaronder de denktank. De denktank is een werkgroep waarin vragen vanuit het bestuur worden onderzocht, eventueel beantwoord en waaruit een voorstel komt. Dit voorstel heeft als doel om concreet en duidelijk te krijgen waar we als Samenspraak naar toe willen. Blijven we de ‘oude’ koers aanhouden of kiezen we voor een andere ‘kleur’. Uiteindelijk moet het duidelijk worden wat Samenspraak is, wat Samenspraak doet en waar staat Samenspraak voor. Op dit moment is de denktank druk in actie, als er meer bekend is zal dit via de bekende kanalen gecommuniceerd worden.

Ook de andere evenementen komen even kort voorbij; internationale vrouwendag, de week van de dialoog, de vredesweek en cultuur bij je buur. Echter staan we open voor meer evenementen en juist door deze bijeenkomsten betrekken wij er meer mensen bij en komen er steeds meer ideeën. Krijgen we helder wat de Apeldoorners missen.

 

Uit de vragen en opmerkingen die volgen, blijkt dat er te weinig informatie of publicaties beschikbaar zijn. Vanuit het projectbureau is dat een opdracht om dit jaar de social media goed op te pakken. Uiteindelijk ontstaat er een levendig gesprek waar een aantal ideeën worden geopperd en verdiepende vragen worden gesteld.

Om een goed uitgangspunt te hebben voor een volgende bijeenkomst stelt Kirsten de vraag: “Waarom zou de je volgende keer weer komen?” De antwoorden waren divers, er is behoefte aan sociale interactie, aan meerdere nationaliteiten en culturen. Dit geeft namelijk meer reuring en inspiratie. De groep is nu redelijk homogeen en wat ouder; het zou mooi zijn als hier een verandering in zou komen.  

We sluiten deze avond af met het gevoel zinvol bij elkaar te hebben gezeten, verbinding hebben gezocht en duidelijkheid over waar Samenspraak op dit moment mee bezig is.

2 gedachten over “Startbijeenkomst Samenspraak 2020”

    • Beste Alie, de Buurtkamer zit aan de Van der Spiegelstraat naast nummer 3. Wij zijn maandag- en woensdagochtend aanwezig in de buurtkamer van 9.00 tot 12.00u. Kom gerust een keertje langs. Met hartelijke groet, Miranda Kalksma

      Beantwoorden

Plaats een reactie