Bijeenkomst Denktank januari 2020

Op 20 januari kwam de Denktank van de Stichting Samenspraak bij elkaar. De ‘Denktank’ is in het leven geroepen door het bestuur om ideeën te ontwikkelen over het bevorderen van inclusie van diverse bevolkingsgroepen door middel van de inzet van de dialoog. De Denktank bestaat uit wisselende samenstellingen al naar het vraagstuk waarvoor het bestuur de Denktank vraagt om met een idee over te komen.

De denktank heeft als eerste opdracht gekregen om met een idee te komen over waar het fundament van Stichting Samenspraak uit zou moeten bestaan. Subvragen;

  • 1). Wat is de visie van Stichting Samenspraak?
  • 2). Waar liggen kansen voor de Stichting in het maatschappelijk speelveld?,
  • 3). Waar liggen kansen en risico’s op financieel gebied.,
  • 4). Heeft de stichting nut?,
  • 5). Zijn we op de juiste plekken als Stichting om onze doelen te realiseren?

De eerste bijeenkomst had een wat lage opkomst, al waren we uiteindelijk met z’n negenen. We hebben de bijeenkomst vooral gebruikt om met elkaar kennis te maken en om elkaars betrokkenheid te leren kennen. Als Denktank wordt het in de toekomst de uitdaging om met elkaars talenten concepten en kennis te ontwikkelen, door het samenbrengen van informatie, ideeën en visie. Ik wil daarbij het principe van bouwstenen hanteren waarin en met elkaars kracht en talenten waarde en ideeën creëren. We hebben bij de eerste bijeenkomst ook de waarde van de Dialoog besproken, met door de vraag bij onszelf te beantwoorden “Dialoog, doel of middel?”. 

Enkele opmerkingen die werden gemaakt waren; “Dialoog als middel om blijvend het gesprek aan te gaan, omdat de dialoog gestart is en ervaren als wenselijk. Zo wordt de dialoog de startmotor om blijvend in contact met elkaar te zijn en ook te blijven. Dialoog, als middel voor zelfontplooiing om steeds vragen aan je zelf te blijven te stellen en te blijven evalueren en daarmee je eigen handelingskader opnieuw in te richten. Om bewustzijn te realiseren en vertrouwen. Het creëren van sociale cohesie; verschillende culturen en groepen zijn met elkaar in verbinding en hebben oor voor de ander vanuit het gelijkheidsbeginsel.

De dialoog brengt mensen bij elkaar en creëert veiligheid en vertrouwen. We hebben uiteraard veel naar elkaar geluisterd en een basis gelegd om dieper in de materie te gaan bij de volgende bijeenkomst. Samen met elkaar is het voornemen gemaakt om komende periode eens per maand bij elkaar te komen. Ik zal ook contact leggen met de mensen die er nu niet bij kunnen zijn en via de datumprikker de tweede en bijeenkomst in februari inplannen. Iedereen is uiteraard welkom om zich voor de Denktank aan te melden via het projectbureau. Zij ontvangen dan automatisch een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst(en).

 

Het bestuur heeft mij; Bernard Hilgers gevraagd de Denktank vorm te geven en te leiden en bijeenkomsten te organiseren met belangstellenden en mensen die direct of indirect verbonden zijn aan de Stichting en/of dialoog. Als auteur van dit korte artikel stel ik mij graag even voor. Ik ben dus Bernard Hilgers, en heb zelf een museum achtergrond. Ik ben er voor opgeleid en werk al meer dan 25 jaar in musea. Momenteel ben ik conservator Sporterfgoed bij de sportkoepel en Olympische vereniging NOC*NSF. Ook in mijn werk is maatschappelijke verbinding natuurlijk belangrijk en dat is dus iets wat me boeit en inspireert. Impact vind ik bij alles wat ik doe belangrijk.

Bernard Hilgers vrijwilliger Samenspraak

Plaats een reactie